Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НАДЕЖДА МЕДИКАЛ 1" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н Триадица, ул."Асен Йорданов" №23, ет.1, ап.5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899 208 382
Факс:
E-mail:nadejda-medikal@abv.bg
Представляващ:Красимира Георгиева Георгиева
Удостоверение:553 / 15.03.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувки 3.12 12 02.08.2019
2 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало ПБ-03 12 15.03.2018
3 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало т.1.5 ПБ-03 6 02.08.2019
4 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение ПБ-02 12 15.03.2018
5 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение т.1.3 ПБ-02 6 02.08.2019
6 И ремонтите към тях РТ 12 15.03.2018
7 И ремонтите към тях РТ 02.08.2019
8 И ремонтите към тях 02.08.2019
9 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3.11 12 02.08.2019
10 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник ПР-02 12 15.03.2018
11 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник т.1.9 ПР-02 6 02.08.2019
12 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник ПР-01 12 15.03.2018
13 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник т.1.7 ПР-01 6 02.08.2019
14 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 6 02.08.2019
15 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 6 02.08.2019
16 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 6 02.08.2019
17 Модулна протеза с бедрен маншет т.1.4 6 02.08.2019
18 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; 3.1 12 02.08.2019
19 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа 3.2 12 02.08.2019
20 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; 3.10 12 02.08.2019
21 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 12 02.08.2019
22 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа 3.3 12 02.08.2019
23 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см. Тапа 3.4 12 02.08.2019
24 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа 3.6 12 02.08.2019
25 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа 3.7 12 02.08.2019
26 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3.8 12 02.08.2019
27 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума 3.9 12 02.08.2019
28 Подколянна модулна протеза ПП-01 12 15.03.2018
29 Подколянна модулна протеза т.1.1 ПП-01 6 02.08.2019
30 Протезни рула П-2 02.08.2019
31 Протезни рула П-2 12 15.03.2018
32 Протезни чорапи П-12 12 15.03.2018
33 Протезни чорапи П-12 02.08.2019
34 Протективни чорапи П-6 02.08.2019
35 Протективни чорапи П-6 12 15.03.2018
36 Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза 02.08.2019
37 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
38 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
39 Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза 02.08.2019
40 Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза 02.08.2019
41 Смяна на колан за бедрена модулна протеза 02.08.2019
42 Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
43 Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза 02.08.2019
44 Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза 02.08.2019
45 Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 02.08.2019
46 Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
47 Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
48 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 02.08.2019
49 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 02.08.2019
50 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 02.08.2019
51 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
52 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
53 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизам за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
54 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизам за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
55 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
56 Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 02.08.2019
57 Смяна на тръба или смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза 02.08.2019
58 Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 02.08.2019