Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АБСУРД ШУУЗ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:кв.Подуяне, ул."Уошбърн №7, Ателие 2
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 42 88 51
Факс:
E-mail:et_absurd@abv.bg
Представляващ:Галина Христева Тошева
Удостоверение:559 / 16.04.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи стелки IKS – 1 12 16.04.2018
2 Ортопедични обувки при Диабетно стъпало ОDS – 1 12 16.04.2018
3 Ортопедични обувки при деформация на стъпалото ООD – 1 12 16.04.2018
4 Ортопедични обувки при липса на части от стъпалото ООLS – 1 12 16.04.2018
5 Ортопедични обувки при скъсяване на долен крайник ООSК – 1 12 16.04.2018