Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ОРТОМЕДИКС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:жк."Свобода", бл.4А, вх.Б, ет.10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 803 30 33, 02 803 30 24, 0886 088 229
Факс:02 803 30 34
E-mail:office@ortomedics.bg, evgeni.dimitrov@ortomedics.bg
Представляващ:Евгени Василев Димитров
Удостоверение:412-I / 18.04.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ по т. 3.11 ОРТОМЕДИКС -АОБ 1 16.04.2018
2 Демонтаж и смяна табан по т. 4.24 16.04.2018
3 Изолация на ортопедични подложки по т. 4.25 16.04.2018
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки по т. 3.12 ОРТОМЕДИКС -ИКПС 1 16.04.2018
5 Корекция на детски обувки неортопедични по т. 4.116 16.04.2018
6 Корекция на ортопедични обувки по т. 4.117 16.04.2018
7 Обличане сандал с коркова подложка по т. 4.47 16.04.2018
8 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.1 ОРТОМЕДИКС -ООБМГ<5 1 16.04.2018
9 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.2 ОРТОМЕДИКС ООБМГ>5 1 16.04.2018
10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало по т. 3.10 ОРТОМЕДИКС -ООБДС 1 16.04.2018
11 Ортопедични обувки към шина на Томас по т. 3.5 ОРТОМЕДИКС -ООБШТ 1 16.04.2018
12 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.3 ОРТОМЕДИКС -ООБМГ<5 1 16.04.2018
13 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.4 ОРТОМЕДИКС ООБМГ>5 1 16.04.2018
14 Ортопедични обувки от №2 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.7 ОРТОМЕДИКС ООБМГ>5 1 16.04.2018
15 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.6 ОРТОМЕДИКС -ООБМГ<5 1 16.04.2018
16 Ортопедични обувки с корково легло с продължение по т. 3.8 ОРТОМЕДИКС -ООБКЛ 1 16.04.2018
17 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума по т. 3.9 ОРТОМЕДИКС -ООБНМГ 1 16.04.2018
18 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ по т. 4.125 16.04.2018
19 Смяна на каишка по т. 4.56 16.04.2018
20 Смяна на токове по т. 4.1 16.04.2018
21 Смяна на ходила по т. 4.2 16.04.2018
22 Смяна токалък по т. 4.55 16.04.2018
23 Смяна шина на апарат по т. 4.54 16.04.2018
24 Тапициране на каишка за апарат по т. 4.53 16.04.2018