Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"БЕЛОВИ КЪМПАНИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:жк."Банишора", бл.19, ет.партер
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899 30 62 25
Факс:
E-mail:belovi.company@gmail.com
Представляващ:Връбка Димитрова Белова
Удостоверение:565 / 16.05.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ по т. 3.11 ООДС 310-011 1 15.05.2018
2 Демонтаж и смяна табан по т. 4.24 15.05.2018
3 Дясно КУ със и без фиксаторно устройство за спирачния педал мод. Мобиле, марка СП 001 24 13.02.2020
4 Изместване лост за мигачи и чистачки мод. Мобиле, марка ЛМЧ 24 13.02.2020
5 Консумативи за изброените модели 13.02.2020
6 Корекция на детски обувки неортопедични по т. 4.116 15.05.2018
7 Корекция на ортопедични обувки по т. 4.117. 15.05.2018
8 Крачна стоянъчна спирачка мод. Мобиле, марка КрСС 001 24 13.02.2020
9 Лост за ръчна газ и спирачка десен мод. Мобиле, марка РГС 24 13.02.2020
10 Лост за ръчна газ, десен или ляв мод. Мобиле, марка РГ 001 24 13.02.2020
11 Ляв педал за газ мод. Мобиле, марка РГ 002 24 13.02.2020
12 Ляв педал за газ, комплексно изместен мод. Мобиле, марка РГ 003 24 13.02.2020
13 Ляво лостово устройство съединител мод. Мобиле, марка ЛС 001 24 13.02.2020
14 Ляво, лостово крачно устройство (КУ) мод. Мобиле, марка ЛС 002 24 13.02.2020
15 Обличане сандал с коркова подложка по т. 4.47 15.05.2018
16 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.1 ООМПГ 306-001 1 15.05.2018
17 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.2 ООМПГ 307-002 1 15.05.2018
18 Ортопедични обувки към шина на Томас по т. 3.5 ООДС 310-005 1 15.05.2018
19 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.3 ООМПГ 306-003 1 15.05.2018
20 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.4 ООМПГ 307-004 1 15.05.2018
21 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа по т. 3.6 ООМПГ 306-006 1 15.05.2018
22 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа по т. 3.7 ООМПГ 307-007 1 15.05.2018
23 Ортопедични обувки по индивидуална мярка за диабетно стъпало ООДС 310 1 15.05.2018
24 Ортопедични обувки по индивидуална мярка с корково легло с продължение ООКЛП 308 1 15.05.2018
25 Ортопедични обувки по индивидуална мярка с микропореста гума до 5 см. тапа ООМПГ 306 1 15.05.2018
26 Ортопедични обувки по индивидуална мярка с микропореста гума над 5 см. тапа ООМПГ 307 1 15.05.2018
27 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума по т. 3.9 ООДС 310-009 1 15.05.2018
28 Повдигане на педалите мод. Мобиле, марка СП 002 24 13.02.2020
29 Приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено мод. Мобиле, марка УСТ 001 24 13.02.2020
30 Разширяване на спирачния педал мод. Мобиле, марка СП 003 24 13.02.2020
31 Резервни части за изброените модели 13.02.2020
32 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ по т. 4.125 15.05.2018
33 Ремонт на приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено 13.02.2020
34 Ръчна спирачка, лява мод. Мобиле, марка КрСС 002 24 13.02.2020
35 Ръчно задействане на крачната стояъчна спирачка (за паркиране) мод. Мобиле, марка КрСС 003 24 13.02.2020
36 Смяна на токове по т. 4.1. 15.05.2018
37 Смяна на ходила по т. 4.2. 15.05.2018
38 Смяна токалък по т. 4.55 15.05.2018
39 Смяна токалък по т. 4.56 15.05.2018
40 Смяна шина на апарат по т. 4.54 15.05.2018
41 Снемаща се вилка на волана мод. Мобиле, марка ВВ 001 24 13.02.2020
42 Снемаща се топка или Вилка волан мод. Мобиле, марка ВВ 002 24 13.02.2020
43 Снемаща се топка на волана мод. Мобиле, марка ВВ 003 24 13.02.2020
44 Тапициране на каишка за апарат по т. 4.53 15.05.2018
45 Удължаване на скоростния лост мод. Мобиле, марка УСЛ 24 13.02.2020
46 Устройство за освобождаване и застопоряване на ръчната спирачка мод. Мобиле, марка РС 001 24 13.02.2020
47 Устройство за ръчна спирачка мод. Мобиле, марка РС 002 24 13.02.2020