Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НОВАМЕД БГ" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:гр. Плевен 5800, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 21
Адрес за кореспонденция:
Телефон:064/ 807170
Факс:064/ 807170
E-mail:bornakov@abv.bg
Представляващ:Борислав Здравков Наков
Удостоверение:568 / 16.05.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ NM 3.11 1 15.05.2018
2 Апарат обувка /вътрешна обувка/ NM-LM 3.11 1 15.05.2018
3 Апарат обувка /вътрешна обувка/ NM-TDO 3.11 1 15.05.2018
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-C 3.12 1 15.05.2018
5 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-D 3.12 1 15.05.2018
6 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-L 3.12 1 15.05.2018
7 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-LM 3.12 1 15.05.2018
8 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-MM-G 3.12 1 15.05.2018
9 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-MM-I 3.12 1 15.05.2018
10 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-MM-O 3.12 1 15.05.2018
11 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-PM 3.12 1 15.05.2018
12 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-PW 3.12 1 15.05.2018
13 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-T 3.12 1 15.05.2018
14 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-EB 3.12 1 15.05.2018
15 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-ECP 3.12 1 15.05.2018
16 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-MB 3.12 1 15.05.2018
17 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-OPS 3.12 1 15.05.2018
18 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-TB 3.12 1 15.05.2018
19 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки NM-TDO-TDB 3.12 1 15.05.2018
20 Корекция на детски обувки неортопедични по т. 4.116 1 15.05.2018
21 Корекция на ортопедични обувки по т. 4.117 1 15.05.2018
22 Обличане сандал с коркова подложка по т. 4.47 1 15.05.2018
23 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM 3.10 1 15.05.2018
24 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-EC 3.10 1 15.05.2018
25 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-FG 3.10 1 15.05.2018
26 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-LM 3.10 1 15.05.2018
27 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-MM 3.10 1 15.05.2018
28 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-PM 3.10 1 15.05.2018
29 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-PW 3.10 1 15.05.2018
30 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NM-TDO 3.10 1 15.05.2018
31 Ортопедични обувки към шина на Томас NM 3.5 1 15.05.2018
32 Ортопедични обувки към шина на Томас NM-LM 3.5 1 15.05.2018
33 Ортопедични обувки към шина на Томас NM-TDO 3.5 1 15.05.2018
34 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа NM 3.1 1 15.05.2018
35 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа NM-LM 3.1 1 15.05.2018
36 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа NM-TDO 3.1 1 15.05.2018
37 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа NM 3.2 1 15.05.2018
38 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа NM-LM 3.2 1 15.05.2018
39 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа NM-TDO 3.2 1 15.05.2018
40 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа NM 3.3 1 15.05.2018
41 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа NM-LM 3.3 1 15.05.2018
42 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа NM-TDO 3.3 1 15.05.2018
43 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см тапа NM 3.4 1 15.05.2018
44 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см тапа NM-LM 3.4 1 15.05.2018
45 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см тапа NM-TDO 3.4 1 15.05.2018
46 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM 3.6 1 15.05.2018
47 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-EC 3.6 1 15.05.2018
48 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-FG 3.6 1 15.05.2018
49 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-LM 3.6 1 15.05.2018
50 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-MM 3.6 1 15.05.2018
51 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-PM 3.6 1 15.05.2018
52 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-PW 3.6 1 15.05.2018
53 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа NM-TDO 3.6 1 15.05.2018
54 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа NM 3.7 1 15.05.2018
55 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа NM-LM 3.7 1 15.05.2018
56 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа NM-TDO 3.7 1 15.05.2018
57 Ортопедични обувки с корково легло с продължение NM 3.8 1 15.05.2018
58 Ортопедични обувки с корково легло с продължение NM-LM 3.8 1 15.05.2018
59 Ортопедични обувки с корково легло с продължение NM-TDO 3.8 1 15.05.2018
60 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума NM 3.9 1 15.05.2018
61 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума NM-LM 3.9 1 15.05.2018
62 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума NM-MM 3.9 1 15.05.2018
63 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума NM-TDO 3.9 1 15.05.2018
64 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ по т. 4.125 1 15.05.2018
65 Смяна на каишка по т. 4.56 1 15.05.2018
66 Смяна на токове по т. 4.1 1 15.05.2018
67 Смяна на ходила по т. 4.2 1 15.05.2018
68 Смяна токалък по т. 4.55 1 15.05.2018
69 Смяна шина на апарат по т. 4.54 1 15.05.2018
70 Тапициране на каишка за апарат по т. 4.53 1 15.05.2018