Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"САНИТАС СИСТЕМС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:бул."Цар Освободител" №25, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 943 38 38
Факс:
E-mail:dr_kyuchukov@abv.bg
Представляващ:Д-р Емил Ангелов Кючуков
Удостоверение:570 / 31.05.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа. 101 2 31.05.2018
2 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа. 102 2 31.05.2018
3 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 202 2 31.05.2018
4 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 203 2 31.05.2018
5 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 208 2 10.07.2018
6 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 209 2 10.07.2018
7 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 302 2 31.05.2018
8 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 303 2 31.05.2018
9 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 307 2 10.07.2018
10 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic за диабетно стъпало. 308 2 10.07.2018
11 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа. 103 2 31.05.2018
12 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см тапа. 104 2 31.05.2018
13 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 204 2 31.05.2018
14 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 205 2 31.05.2018
15 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 210 2 10.07.2018
16 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 211 2 10.07.2018
17 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 206 2 31.05.2018
18 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 207 2 31.05.2018
19 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 212 2 10.07.2018
20 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 304 2 31.05.2018
21 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 305 2 31.05.2018
22 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 306 2 31.05.2018
23 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 309 2 10.07.2018
24 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 310 2 10.07.2018
25 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа. 311 2 10.07.2018
26 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума над 5 см тапа. 201 2 31.05.2018
27 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic от №25 с микропореста гума над 5 см тапа. 301 2 31.05.2018
28 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic с корково легло с продължение 401 2 31.05.2018
29 Ортопедични обувки Dr. Orthopedic тип “Налъм” с микропореста гума. 402 2 31.05.2018
30 Подложки/стелки/ Dr. Orthopedic от естествен гьон. 100 2 31.05.2018