Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ХЕДЕФ ПРОТЕЗ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:бул."Васил Априлов" №25
Адрес за кореспонденция:
Телефон:032 240 179
Факс:
E-mail:hedefprotez@abv.bg
Представляващ:Ерол Коркмаз
Удостоверение:572 / 11.06.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедренна модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало HDF 37 12 11.06.2018
2 Бедренна модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение HDF 36 12 11.06.2018
3 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник HDF 26 12 11.06.2018
4 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник HDF 24 12 11.06.2018
5 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/319 /02.04.2008 OPT 255 12 11.06.2018
6 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от Зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255 12 04.07.2019
7 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/319 /02.04.2008 ORT 255-20 12 11.06.2018
8 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255-20 12 04.07.2019
9 Подколянна модулна протеза HDF 35 12 11.06.2018
10 Ремонти по т.1 и т.2 от Зап. № РД01/319 от 02.04.2008г. 11.06.2018
11 Ремонти по т.1 и т.2 от Зап. № РД01/36 от 10.01.2008г. 11.06.2018
12 Ремонти по т.4 от зап. РД/01/365/22.05.2019 04.07.2019