Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ХЕДЕФ ПРОТЕЗ ВАРНА" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Кюстенджа" №16
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0894 373 527
Факс:
E-mail:hedefprotezbulgaria@hotmail.com
Представляващ:Фатме Ремзиева Хюсеинова, Хюсеин Изетов Хюсеинов
Удостоверение:574-I / 10.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало HDF 37 12 11.06.2018
2 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение HDF 36 12 11.06.2018
3 Индивидуални коригиращи стелки IS 10 11.06.2018
4 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник HDF 26 12 11.06.2018
5 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник HDF 24 12 11.06.2018
6 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от Зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255 12 01.08.2019
7 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от Зап. РД/01/508/19.06.2018 OPT 255 12 31.08.2018
8 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/319/02.04.2008 OPT 255 12 11.06.2018 31.08.2018
9 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/319/02.04.2008 OPT 255-20 12 11.06.2018 31.08.2018
10 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255-20 12 01.08.2019
11 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/508/19.06.2018 OPT 255-20 12 31.08.2018
12 Подколенна модулна протеза HDF 35 12 11.06.2018
13 Ремонти по т.1 и т.2 от зап. РД/01/319/02.04.2008 11.06.2018 31.08.2018
14 Ремонти по т.1 и т.2 от зап. РД/01/36/02.04.2008 11.06.2018
15 Ремонти по т.1 и т.2 от зап. РД/01/508/19.06.2018 31.08.2018
16 Ремонти по т.4 от зап. РД/01/365/22.05.2019 01.08.2019