Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ГУД БОЙС КЪСТЪМ" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:Бул. "Тотлебен" № 34
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887/590 119
Факс:
E-mail:gboyscustom@gmail.com
Представляващ:Любомир Петров Василев
Удостоверение:580-II / 28.02.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието предвижване е затруднено 12.07.2018