Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЛУХОВИ АПАРАТИ ПЛОВДИВ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:район Централен, ул. Густав Вайганд № 11
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 331 100
Факс:
E-mail:audioton.ltd@gmail.com
Представляващ:Яна Кръстева Попова
Удостоверение:582 / 27.07.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Phonak Audéo V30 Phonak Audéo V30-10 24 27.07.2018
2 Phonak Audéo V50 Phonak Audéo V50-10 24 27.07.2018
3 Phonak Audéo V70 Phonak Audéo V70-10 24 27.07.2018
4 Phonak Audéo V90 Phonak Audéo V90-10 24 27.07.2018
5 Батерии Phonak MF 10 27.07.2018
6 Батерии Phonak MF 13 27.07.2018
7 Батерии Phonak MF 312 27.07.2018
8 Батерии Phonak MF 675 27.07.2018
9 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-10 MF 24 27.07.2018
10 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-13 MF 24 27.07.2018
11 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-312 MF 24 27.07.2018
12 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-675 MF 24 27.07.2018
13 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 60 JW 24 27.07.2018
14 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 AO 24 27.07.2018
15 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 24 27.07.2018
16 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 172 N 24 27.07.2018
17 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 24 27.07.2018
18 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 24 27.07.2018
19 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto II 24 27.07.2018
20 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto III 24 27.07.2018
21 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Fusion PP 24 27.07.2018
22 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Pockettio DHP 24 27.07.2018
23 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Pockettio DMP 24 27.07.2018
24 Консумативи Батерии 31.08.2018
25 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 M 24 30.01.2019
26 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 P 24 30.01.2019
27 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 S 24 30.01.2019
28 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 SP 24 30.01.2019
29 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ ELECTONE TANGO 2 P 24 30.01.2019
30 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ Elcatone Tango 2 P 24 18.09.2018
31 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO CIC/MIC 24 31.08.2018
32 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO CIC/MIC P 24 31.08.2018
33 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITC P 24 31.08.2018
34 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITC/ITE 24 31.08.2018
35 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITE VC 24 31.08.2018
36 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO MINI RITE 24 31.08.2018
37 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO BTE 24 31.08.2018
38 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITC/ITE 24 31.08.2018
39 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO BTE P 24 31.08.2018
40 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO CIC/MIC 24 31.08.2018
41 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO CIC/MIC P 24 31.08.2018
42 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITC P 24 31.08.2018
43 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITE VC 24 31.08.2018
44 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO MINI RITE 24 31.08.2018
45 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO RITE 24 31.08.2018
46 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO RITE 24 31.08.2018
47 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ AGIL ITC P OMNI/ITC P DIR 24 31.08.2018
48 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ AGIL PRO ITC P OMNI/ITC P DIR 24 31.08.2018
49 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 BTE 100 24 31.08.2018
50 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 BTE 85 24 31.08.2018
51 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 CIC/MIC 24 31.08.2018
52 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
53 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 MINI BTE 24 31.08.2018
54 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 MINI RITE 24 31.08.2018
55 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO BTE 100 24 31.08.2018
56 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO BTE 85 24 31.08.2018
57 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
58 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 31.08.2018
59 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
60 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO MINI BTE 24 31.08.2018
61 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO MINI RITE 24 31.08.2018
62 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO RITE 24 31.08.2018
63 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO TI RITE 24 31.08.2018
64 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO TI MINI RITE 24 31.08.2018
65 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 RITE 24 31.08.2018
66 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
67 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ HIT MIC/CIC P 24 31.08.2018
68 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ HIT PRO MIC P/CIC P 24 31.08.2018
69 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO BTE 24 31.08.2018
70 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO BTE POWER 24 31.08.2018
71 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO CIC 24 31.08.2018
72 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO CIC POWER 24 31.08.2018
73 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO IPRO TE VC 24 31.08.2018
74 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITC 24 31.08.2018
75 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITC POWER 24 31.08.2018
76 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITE 24 31.08.2018
77 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITE VC 24 31.08.2018
78 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MIC 24 31.08.2018
79 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MIC POWER 24 31.08.2018
80 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MINI RITE 24 31.08.2018
81 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITC POWER 24 31.08.2018
82 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITE 24 31.08.2018
83 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO RITE 24 31.08.2018
84 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO BTE 24 31.08.2018
85 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO BTE POWER 24 31.08.2018
86 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO CIC 24 31.08.2018
87 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO CIC POWER 24 31.08.2018
88 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITC 24 31.08.2018
89 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MIC 24 31.08.2018
90 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MIC POWER 24 31.08.2018
91 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MINI RITE 24 31.08.2018
92 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO RITE 24 31.08.2018
93 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ K 50 BTE 24 31.08.2018
94 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ K 50 BTE P 24 31.08.2018
95 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 BTE 100 24 31.08.2018
96 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 BTE 85 24 31.08.2018
97 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 CIC/MIC 24 31.08.2018
98 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
99 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 MINI BTE 24 31.08.2018
100 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 MINI RITE 24 31.08.2018
101 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO BTE 100 24 31.08.2018
102 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO BTE 85 24 31.08.2018
103 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
104 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 31.08.2018
105 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
106 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO MINI BTE 24 31.08.2018
107 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO MINI RITE 24 31.08.2018
108 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO RITE 24 31.08.2018
109 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO TI RITE 24 31.08.2018
110 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO TI MINI RITE 24 31.08.2018
111 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 RITE 24 31.08.2018
112 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
113 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera PRO ITC/ITE WL 24 31.08.2018
114 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera BTE 13 100 24 31.08.2018
115 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera BTE 13 85 24 31.08.2018
116 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera CIC 24 31.08.2018
117 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera ITC/ITE 24 31.08.2018
118 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera ITC/ITE WL 24 31.08.2018
119 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera PRO ITC/ITE 24 31.08.2018
120 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro BTE 13 100 24 31.08.2018
121 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro BTE 13 85 24 31.08.2018
122 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro CIC 24 31.08.2018
123 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro RITE 24 31.08.2018
124 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro miniBTE 24 31.08.2018
125 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro miniRITE 24 31.08.2018
126 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera RITE 24 31.08.2018
127 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera miniBTE 24 31.08.2018
128 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera miniRITE 24 31.08.2018
129 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OPN BTE 24 31.08.2018
130 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OPN MINI RITE 24 31.08.2018
131 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 10 24 31.08.2018
132 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 4 24 31.08.2018
133 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 6 24 31.08.2018
134 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 8 24 31.08.2018
135 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN BTE 24 31.08.2018
136 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 BTE 24 31.08.2018
137 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 MINI RITE 24 31.08.2018
138 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN MINI RITE 24 31.08.2018
139 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SEISEI SP PRO 24 31.08.2018
140 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SENSEI SP 24 31.08.2018
141 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA MINI BTE 24 31.08.2018
142 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA MINI RITE 24 31.08.2018
143 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO BTE 13 85 24 31.08.2018
144 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO CIC 24 31.08.2018
145 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA RITE 24 31.08.2018
146 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 BTE 100 24 31.08.2018
147 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 BTE 85 24 31.08.2018
148 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 CIC/MIC 24 31.08.2018
149 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
150 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 MINI BTE 24 31.08.2018
151 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 MINI RITE 24 31.08.2018
152 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO BTE 100 24 31.08.2018
153 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO BTE 85 24 31.08.2018
154 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
155 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 31.08.2018
156 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 31.08.2018
157 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO MINI BTE 24 31.08.2018
158 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO MINI RITE 24 31.08.2018
159 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO RITE 24 31.08.2018
160 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO TI RITE 24 31.08.2018
161 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO TI MINI RITE 24 31.08.2018
162 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 RITE 24 31.08.2018
163 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA BTE 13 100 24 31.08.2018
164 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA BTE 13 85 24 31.08.2018
165 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA CIC 24 31.08.2018
166 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA ITE/ITC 24 31.08.2018
167 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO BTE 13 100 24 31.08.2018
168 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO DESIGNRITE 24 31.08.2018
169 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO MINI RITE 24 31.08.2018
170 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO RITE 24 31.08.2018
171 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO IIC 24 31.08.2018
172 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO ITE/ITC 24 31.08.2018
173 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO MINI BTE 24 31.08.2018
174 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 300 BTE SP 24 31.08.2018
175 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 600 BTE SP 24 31.08.2018
176 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 900 BTE SP 24 31.08.2018
177 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei BTE 13 90 24 31.08.2018
178 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei BTE 312 75 24 31.08.2018
179 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro BTE 13 90 24 31.08.2018
180 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro BTE 312 75 24 31.08.2018
181 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro RITE 312 24 31.08.2018
182 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei RITE 312 24 31.08.2018
183 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ VIGO MIC P/CIC P 24 31.08.2018
184 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ VIGO PRO MIC P/CIC P 24 31.08.2018
185 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL BTE 24 31.08.2018
186 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL BTE P 24 31.08.2018
187 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL CIC P/MIC P 24 31.08.2018
188 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL CIC/MIC 24 31.08.2018
189 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL ITC/ITE 24 31.08.2018
190 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL ITE VC 24 31.08.2018
191 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL MINI RITE 24 31.08.2018
192 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO BTE 24 31.08.2018
193 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO BTE P 24 31.08.2018
194 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO CIC P/MIC P 24 31.08.2018
195 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO CIC/MIC 24 31.08.2018
196 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO ITC/ITE 24 31.08.2018
197 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO ITE VC 24 31.08.2018
198 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO MINI RITE 24 31.08.2018
199 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO RITE 24 31.08.2018
200 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL RITE 24 31.08.2018
201 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT BTE 24 31.08.2018
202 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT BTE P 24 31.08.2018
203 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 31.08.2018
204 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO BTE 24 31.08.2018
205 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO BTE P 24 31.08.2018
206 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 31.08.2018
207 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO RITE 24 31.08.2018
208 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO RITE P 24 31.08.2018
209 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT RITE 24 31.08.2018
210 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT RITE P 24 31.08.2018
211 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 300 BTE 312 24 31.08.2018
212 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 300 BTE P 24 31.08.2018
213 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 600 BTE 312 24 31.08.2018
214 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 600 P 24 31.08.2018
215 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 900 BTE 312 24 31.08.2018
216 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 900 BTE P 24 31.08.2018
217 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SUMO DM BTE 24 31.08.2018
218 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE 24 31.08.2018
219 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE CONNECT 24 31.08.2018
220 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE P 24 31.08.2018
221 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE P CONNECT 24 31.08.2018
222 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO CIC , MIC 24 31.08.2018
223 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO CIC CONNECT 24 31.08.2018
224 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITC CONNECT 24 31.08.2018
225 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITC/ITE 24 31.08.2018
226 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITE CONNECT 24 31.08.2018
227 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITE VC 24 31.08.2018
228 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO MIC CONNECT 24 31.08.2018
229 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE 24 31.08.2018
230 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE CONNECT 24 31.08.2018
231 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE P 24 31.08.2018
232 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE P CONNECT 24 31.08.2018
233 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO CIC CONNECT 24 31.08.2018
234 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO CIC,MIC 24 31.08.2018
235 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITC CONNECT 24 31.08.2018
236 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITC/ITE 24 31.08.2018
237 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITE CONNECT 24 31.08.2018
238 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITE VC 24 31.08.2018
239 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO MIC CONNECT 24 31.08.2018
240 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE 24 31.08.2018
241 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE CONNECT 24 31.08.2018
242 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE P 24 31.08.2018
243 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE P CONNECT 24 31.08.2018
244 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE 24 31.08.2018
245 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE CONNECT 24 31.08.2018
246 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE P 24 31.08.2018
247 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE P CONNECT 24 31.08.2018
248 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M AM 111 24 27.07.2018
249 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 12 P 24 27.07.2018
250 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 12 S 24 27.07.2018
251 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 12 XP 24 27.07.2018
252 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 23 P 24 27.07.2018
253 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 23 S 24 27.07.2018
254 Цифров/програмируем цифров слухов апарат A&M Digitrim 23 XP 24 27.07.2018
255 Цифров/програмируем цифров слухов апарат AudioService AS 1 24 27.07.2018
256 Цифров/програмируем цифров слухов апарат AudioService Astral 12 HP 24 27.07.2018
257 Цифров/програмируем цифров слухов апарат AudioService Astral 12 P 24 27.07.2018
258 Цифров/програмируем цифров слухов апарат AudioService Astral 12 S 24 27.07.2018
259 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I SP 24 27.07.2018
260 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I UP 24 27.07.2018
261 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 10 24 27.07.2018
262 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 13 24 27.07.2018
263 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 312 24 27.07.2018
264 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra M H2O 24 27.07.2018
265 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra Petite 24 27.07.2018
266 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra SP 24 27.07.2018
267 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra microM 24 27.07.2018
268 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra microP 24 27.07.2018
269 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra nano 10 24 27.07.2018
270 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 27.07.2018
271 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 27.07.2018
272 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 27.07.2018
273 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 27.07.2018
274 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 27.07.2018
275 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 27.07.2018
276 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 27.07.2018
277 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 27.07.2018
278 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-Direct 24 27.07.2018
279 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 27.07.2018
280 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 27.07.2018
281 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 27.07.2018
282 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 27.07.2018
283 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 27.07.2018
284 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-Direct 24 27.07.2018
285 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 27.07.2018
286 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 27.07.2018
287 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 27.07.2018
288 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 27.07.2018
289 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 27.07.2018
290 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-Direct 24 27.07.2018
291 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 27.07.2018
292 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-10 24 27.07.2018
293 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312 24 27.07.2018
294 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312T 24 27.07.2018
295 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-10 24 27.07.2018
296 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312 24 27.07.2018
297 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312T 24 27.07.2018
298 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-10 24 27.07.2018
299 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312 24 27.07.2018
300 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312T 24 27.07.2018
301 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-10 24 27.07.2018
302 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312 24 27.07.2018
303 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312T 24 27.07.2018
304 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-13 24 27.07.2018
305 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312 24 27.07.2018
306 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312T 24 27.07.2018
307 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-13 24 27.07.2018
308 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312 24 27.07.2018
309 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312T 24 27.07.2018
310 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-13 24 27.07.2018
311 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312 24 27.07.2018
312 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312T 24 27.07.2018
313 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-13 24 27.07.2018
314 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312 24 27.07.2018
315 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312T 24 27.07.2018
316 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 27.07.2018
317 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 27.07.2018
318 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 27.07.2018
319 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 27.07.2018
320 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 27.07.2018
321 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 27.07.2018
322 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 27.07.2018
323 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 27.07.2018
324 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-M 24 27.07.2018
325 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-P 24 27.07.2018
326 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-SP 24 27.07.2018
327 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-M 24 27.07.2018
328 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-P 24 27.07.2018
329 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-PR 24 27.07.2018
330 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-SP 24 27.07.2018
331 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-M 24 27.07.2018
332 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-P 24 27.07.2018
333 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-PR 24 27.07.2018
334 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-SP 24 27.07.2018
335 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-M 24 27.07.2018
336 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-P 24 27.07.2018
337 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-PR 24 27.07.2018
338 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-SP 24 27.07.2018
339 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M13 24 27.07.2018
340 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M312 24 27.07.2018
341 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-P 24 27.07.2018
342 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-SP 24 27.07.2018
343 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M13 H2O 24 27.07.2018
344 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M312 24 27.07.2018
345 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 P 24 27.07.2018
346 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 SP 24 27.07.2018
347 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M13 H2O 24 27.07.2018
348 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M312 24 27.07.2018
349 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 P 24 27.07.2018
350 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 SP 24 27.07.2018
351 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M13 H2O 24 27.07.2018
352 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M312 24 27.07.2018
353 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 P 24 27.07.2018
354 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 SP 24 27.07.2018
355 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 27.07.2018
356 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-P 24 27.07.2018
357 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 27.07.2018
358 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 27.07.2018
359 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 27.07.2018
360 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 27.07.2018
361 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 27.07.2018
362 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 27.07.2018
363 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 27.07.2018
364 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 27.07.2018
365 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 27.07.2018
366 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 27.07.2018
367 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-13 24 27.07.2018
368 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-312 24 27.07.2018
369 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-13 24 27.07.2018
370 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-13 Custom 24 27.07.2018
371 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-312 24 27.07.2018
372 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-312 Custom 24 27.07.2018
373 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 SP 24 27.07.2018
374 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 UP 24 27.07.2018
375 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 SP 24 27.07.2018
376 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 UP 24 27.07.2018
377 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50-R RIC 24 27.07.2018
378 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 SP 24 27.07.2018
379 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 UP 24 27.07.2018
380 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70-R RIC 24 27.07.2018
381 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 SP 24 27.07.2018
382 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 UP 24 27.07.2018
383 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90-R RIC 24 27.07.2018
384 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link RIC 24 27.07.2018
385 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link UP 24 27.07.2018
386 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-RIC 24 27.07.2018
387 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-SP 24 27.07.2018
388 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-UP 24 27.07.2018
389 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-RIC 24 27.07.2018
390 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-SP 24 27.07.2018
391 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-UP 24 27.07.2018
392 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-RIC 24 27.07.2018
393 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-SP 24 27.07.2018
394 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-UP 24 27.07.2018
395 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-RIC 24 27.07.2018
396 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-SP 24 27.07.2018
397 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-UP 24 27.07.2018
398 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 27.07.2018
399 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 27.07.2018
400 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 27.07.2018
401 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 27.07.2018
402 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 27.07.2018
403 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 27.07.2018
404 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 27.07.2018
405 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 27.07.2018
406 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 27.07.2018
407 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 27.07.2018
408 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 27.07.2018
409 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 27.07.2018
410 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 M 24 27.07.2018
411 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 P 24 27.07.2018
412 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 RIC 24 27.07.2018
413 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 SP 24 27.07.2018
414 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 UP 24 27.07.2018
415 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 M 24 27.07.2018
416 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 P 24 27.07.2018
417 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 PR 24 27.07.2018
418 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 RIC 24 27.07.2018
419 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 SP 24 27.07.2018
420 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 UP 24 27.07.2018
421 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 M 24 27.07.2018
422 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 P 24 27.07.2018
423 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 PR 24 27.07.2018
424 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 RIC 24 27.07.2018
425 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 SP 24 27.07.2018
426 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 UP 24 27.07.2018
427 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 M 24 27.07.2018
428 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 P 24 27.07.2018
429 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 PR 24 27.07.2018
430 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 RIC 24 27.07.2018
431 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 SP 24 27.07.2018
432 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 UP 24 27.07.2018
433 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-M13 24 27.07.2018
434 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-RIC 24 27.07.2018
435 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-SP 24 27.07.2018
436 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-UP 24 27.07.2018
437 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-M13 24 27.07.2018
438 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-RIC 24 27.07.2018
439 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-SP 24 27.07.2018
440 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-UP 24 27.07.2018
441 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-M13 24 27.07.2018
442 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-RIC 24 27.07.2018
443 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-SP 24 27.07.2018
444 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-UP 24 27.07.2018
445 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 27.07.2018
446 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 27.07.2018
447 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 27.07.2018
448 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 27.07.2018
449 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 27.07.2018
450 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 27.07.2018
451 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 27.07.2018
452 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 27.07.2018
453 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 27.07.2018
454 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 27.07.2018
455 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 27.07.2018
456 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 27.07.2018
457 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 27.07.2018
458 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 27.07.2018
459 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 27.07.2018
460 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 27.07.2018
461 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 27.07.2018
462 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 27.07.2018
463 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 27.07.2018
464 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 27.07.2018
465 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 10 24 27.07.2018
466 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 13 24 27.07.2018
467 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 312 24 27.07.2018
468 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana M H2O 24 27.07.2018
469 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana Petite 24 27.07.2018
470 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana SP 24 27.07.2018
471 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microM 24 27.07.2018
472 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microP 24 27.07.2018
473 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana nano 10 24 27.07.2018
474 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-10 24 27.07.2018
475 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-13 24 27.07.2018
476 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-312 24 27.07.2018
477 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-10 24 27.07.2018
478 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-13 24 27.07.2018
479 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-312 24 27.07.2018
480 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una M AZ 24 27.07.2018
481 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una SP 24 27.07.2018
482 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una SP AZ 24 27.07.2018
483 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 24 27.07.2018
484 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 24 27.07.2018
485 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 24 27.07.2018
486 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 24 27.07.2018
487 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 24 27.07.2018
488 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 24 27.07.2018
489 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 24 27.07.2018
490 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 24 27.07.2018
491 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 24 27.07.2018
492 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-Titanium 24 27.07.2018
493 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 24 27.07.2018
494 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 24 27.07.2018
495 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 24 27.07.2018
496 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-Titanium 24 27.07.2018
497 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 10 24 27.07.2018
498 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 13 24 27.07.2018
499 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 312 24 27.07.2018
500 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 10 24 27.07.2018
501 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 13 24 27.07.2018
502 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 312 24 27.07.2018
503 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 10 24 27.07.2018
504 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 13 24 27.07.2018
505 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 312 24 27.07.2018
506 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 10 24 27.07.2018
507 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 13 24 27.07.2018
508 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 312 24 27.07.2018
509 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 10 24 27.07.2018
510 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 13 24 27.07.2018
511 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 312 24 27.07.2018
512 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 10 24 27.07.2018
513 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 13 24 27.07.2018
514 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 312 24 27.07.2018
515 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 10 24 27.07.2018
516 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 13 24 27.07.2018
517 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 312 24 27.07.2018
518 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 10 24 27.07.2018
519 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 13 24 27.07.2018
520 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 312 24 27.07.2018
521 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-P 24 27.07.2018
522 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-UP 24 27.07.2018
523 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-micro 24 27.07.2018
524 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-P 24 27.07.2018
525 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-UP 24 27.07.2018
526 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-micro 24 27.07.2018
527 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-10 24 27.07.2018
528 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-13 24 27.07.2018
529 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-312 24 27.07.2018
530 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ RIC-312T 24 27.07.2018
531 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Arena 1 HP 24 27.07.2018
532 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Arena 1 P 24 27.07.2018
533 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Arena 1 S 24 27.07.2018
534 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton RX 13 24 27.07.2018
535 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Targa HP 24 27.07.2018
536 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Targa P 24 27.07.2018
537 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Targa Plus HP 24 27.07.2018
538 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Targa Plus P 24 27.07.2018
539 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Rexton Targa S 24 27.07.2018
540 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 M 24 27.07.2018
541 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 P 24 27.07.2018
542 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 RIC 10 24 27.07.2018
543 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 RIC 312 24 27.07.2018
544 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 S 24 27.07.2018
545 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 custom 24 27.07.2018
546 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion RIC 24 27.07.2018
547 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion SP 24 27.07.2018
548 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 3px 24 27.07.2018
549 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 5px 24 27.07.2018
550 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 7px 24 27.07.2018
551 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace px - 1px 24 27.07.2018
552 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace px - 2px 24 27.07.2018
553 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Cellion 5x 24 27.07.2018
554 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Cellion 7x 24 27.07.2018
555 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA FAST P 24 31.08.2018
556 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 1px 24 27.07.2018
557 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 2px 24 27.07.2018
558 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 3px 24 27.07.2018
559 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 5px 24 27.07.2018
560 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 7px 24 27.07.2018
561 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 3px 24 27.07.2018
562 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 5px 24 27.07.2018
563 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 7px 24 27.07.2018
564 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion S 3px 24 27.07.2018
565 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 3px 24 27.07.2018
566 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 5px 24 27.07.2018
567 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 7px 24 27.07.2018
568 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 3px 24 27.07.2018
569 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 5px 24 27.07.2018
570 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 7px 24 27.07.2018
571 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion primax 1px 24 27.07.2018
572 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion primax 2px 25 27.07.2018
573 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt Click 24 27.07.2018
574 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt P 24 27.07.2018
575 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt S 24 27.07.2018
576 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt SP 24 27.07.2018
577 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 BT primax 24 27.07.2018
578 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 3 Nx 24 27.07.2018
579 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 5 Nx 24 27.07.2018
580 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 7 Nx 24 27.07.2018
581 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 3 Nx 24 27.07.2018
582 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 5 Nx 24 27.07.2018
583 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 7 Nx 24 27.07.2018
584 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 3px 24 27.07.2018
585 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 5px 24 27.07.2018
586 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 7px 24 27.07.2018
587 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure primax - 1px 24 27.07.2018
588 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure primax - 2px 24 27.07.2018
589 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 3 px 24 27.07.2018
590 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 5 px 24 27.07.2018
591 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 7 px 24 27.07.2018
592 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis 2 BTE 24 27.07.2018
593 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis Dir 24 27.07.2018
594 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis Pro Dir 24 27.07.2018
595 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis Pro S Dir 24 27.07.2018
596 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis Pro SP Dir 24 27.07.2018
597 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis S Dir 24 27.07.2018
598 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Intuis SP Dir 24 27.07.2018
599 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Siemens Orion BTE 24 27.07.2018
600 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 3Nx 24 27.07.2018
601 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 5Nx 24 27.07.2018
602 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 7Nx 24 27.07.2018
603 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 3Nx 24 27.07.2018
604 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 5Nx 24 27.07.2018
605 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 7Nx 24 27.07.2018
606 батерии Phonak ZA 10 27.07.2018
607 батерии Phonak ZA 13 27.07.2018
608 батерии Phonak ZA 312 27.07.2018
609 батерии Phonak ZA 675 27.07.2018
610 резервни части 27.07.2018