Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БУЛДОЗЕР НН" ООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ул."Цар Борис III" №14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 099 466
Факс:
E-mail:buldozer_nn@abv.bg
Представляващ:Николина Великова Енева
Удостоверение:583 / 27.07.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 27.07.2018
2 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 27.07.2018
3 Акумулаторна инвалидна количка 4022 12 27.07.2018
4 Акумулаторна инвалидна количка 4025 12 27.07.2018
5 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 27.07.2018
6 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 27.07.2018
7 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 12 27.07.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 12 27.07.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка FS110 12 27.07.2018
10 Акумулаторна инвалидна количка GR123 12 27.07.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 12 27.07.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 27.07.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 27.07.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 27.07.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 27.07.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 12 27.07.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 12 27.07.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 27.07.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 27.07.2018
20 Акумулаторни батерии 26Ah, 28Ah, 33Ah, 35Ah, 40Ah, 44Ah, 50Ah, 55Ah, 60Ah, 72Ah, 75 Ah, 100Ah 12 27.07.2018
21 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 27.07.2018
22 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 27.07.2018
23 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 27.07.2018
24 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 27.07.2018
25 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 27.07.2018
26 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 27.07.2018
27 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 27.07.2018
28 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 27.07.2018
29 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 27.07.2018
30 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 27.07.2018
31 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 27.07.2018
32 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 27.07.2018
33 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 27.07.2018
34 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 27.07.2018
35 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 27.07.2018
36 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 27.07.2018
37 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 27.07.2018
38 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 27.07.2018
39 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 27.07.2018
40 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 27.07.2018
41 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 27.07.2018
42 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 27.07.2018
43 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 27.07.2018
44 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 27.07.2018
45 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 27.07.2018
46 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 27.07.2018
47 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 27.07.2018
48 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 27.07.2018
49 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 27.07.2018
50 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 27.07.2018
51 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 27.07.2018
52 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 27.07.2018
53 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 27.07.2018
54 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 27.07.2018
55 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 27.07.2018
56 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 27.07.2018
57 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 27.07.2018
58 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 27.07.2018
59 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 27.07.2018
60 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 27.07.2018
61 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 27.07.2018
62 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 27.07.2018
63 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 27.07.2018
64 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 27.07.2018
65 Говорен апарат Hivox 12 27.07.2018
66 Говорен апарат Microvox 12 27.07.2018
67 Говорен апарат ЕL 1000 12 27.07.2018
68 Говорен апарат ЕL 1500 12 27.07.2018
69 Гръдна епитеза 9201 12 27.07.2018
70 Гръдна епитеза 9202 12 27.07.2018
71 Гръдна епитеза 9301 12 27.07.2018
72 Гръдна епитеза 9311 12 27.07.2018
73 Гръдна епитеза 9341 12 27.07.2018
74 Гръдна епитеза 9371 12 27.07.2018
75 Гръдна епитеза 9381 12 27.07.2018
76 Гръдна епитеза 9431 12 27.07.2018
77 Гръдна епитеза Silima 12 27.07.2018
78 Гръдна епитеза T661071 12 27.07.2018
79 Гръдна епитеза T662201 12 27.07.2018
80 Гръдна епитеза T662271 12 27.07.2018
81 Гръдна епитеза T663601 12 27.07.2018
82 Гръдна епитеза T663651 12 27.07.2018
83 Гръдна епитеза T663681 12 27.07.2018
84 Гръдна епитеза T663701 12 27.07.2018
85 Гръдна епитеза T663741 12 27.07.2018
86 Гръдна епитеза T663751 12 27.07.2018
87 Гръдна епитеза T663771 12 27.07.2018
88 Гръдна епитеза T663781 12 27.07.2018
89 Гръдна епитеза T663801 12 27.07.2018
90 Гръдна епитеза T663871 12 27.07.2018
91 Гръдна епитеза T663901 12 27.07.2018
92 Гръдна епитеза T663981 12 27.07.2018
93 Детска инвалидна количка DRVB08 12 27.07.2018
94 Детска инвалидна количка DRVF04 12 27.07.2018
95 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 27.07.2018
96 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 27.07.2018
97 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 27.07.2018
98 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 27.07.2018
99 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 27.07.2018
100 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 27.07.2018
101 Детска инвалидна количка DRVRX 12 27.07.2018
102 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 27.07.2018
103 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 27.07.2018
104 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 27.07.2018
105 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 27.07.2018
106 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 27.07.2018
107 Детска инвалидна количка PLIKO 12 27.07.2018
108 Детска инвалидна количка VCWB001 12 27.07.2018
109 Детска инвалидна количка VCWR211 12 27.07.2018
110 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 27.07.2018
111 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 27.07.2018
112 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 27.07.2018
113 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 27.07.2018
114 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 27.07.2018
115 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 27.07.2018
116 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 27.07.2018
117 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 27.07.2018
118 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 27.07.2018
119 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 27.07.2018
120 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 27.07.2018
121 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 27.07.2018
122 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 27.07.2018
123 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 27.07.2018
124 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 27.07.2018
125 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 27.07.2018
126 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 27.07.2018
127 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 27.07.2018
128 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 27.07.2018
129 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 27.07.2018
130 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 27.07.2018
131 Консумативи Гуми и лагери 12 27.07.2018
132 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.07.2018
133 Масичка за инвалидна количка KY574 12 27.07.2018
134 Масичка за инвалидна количка KY575 12 27.07.2018
135 Масичка за инвалидна количка KY577 12 27.07.2018
136 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 27.07.2018
137 Масичка за инвалидна количка WW5400 12 27.07.2018
138 Нерегулируем бастун BZN-100 12 27.07.2018
139 Нерегулируем бастун BZN-101 12 27.07.2018
140 Нерегулируем бастун KY910L 12 27.07.2018
141 Перука Abbey 12 27.07.2018
142 Перука Abbey Plus 12 27.07.2018
143 Перука Adele 12 27.07.2018
144 Перука Agatha 12 27.07.2018
145 Перука Agnes 12 27.07.2018
146 Перука Amelie 12 27.07.2018
147 Перука Anastasia 12 27.07.2018
148 Перука Angela 12 27.07.2018
149 Перука Beatrice 12 27.07.2018
150 Перука Bertha 12 27.07.2018
151 Перука Caroline 12 27.07.2018
152 Перука Cecylie 12 27.07.2018
153 Перука Charlotta 12 27.07.2018
154 Перука Eliza 12 27.07.2018
155 Перука Elizabeth 12 27.07.2018
156 Перука Elizabeth Plus 12 27.07.2018
157 Перука Gabriella 12 27.07.2018
158 Перука Grace 12 27.07.2018
159 Перука Hariett 12 27.07.2018
160 Перука Henrietta 12 27.07.2018
161 Перука Ines 12 27.07.2018
162 Перука Joanne 12 27.07.2018
163 Перука Joanne Plus 12 27.07.2018
164 Перука Joy 12 27.07.2018
165 Перука Kelly 12 27.07.2018
166 Перука Madeline 12 27.07.2018
167 Перука Marabelle 12 27.07.2018
168 Перука Margarette 12 27.07.2018
169 Перука Marie 12 27.07.2018
170 Перука Matilda 12 27.07.2018
171 Перука Monica 12 27.07.2018
172 Перука Natasha 12 27.07.2018
173 Перука Nicole 12 27.07.2018
174 Перука Petra 12 27.07.2018
175 Перука Rosaline 12 27.07.2018
176 Перука Roxanne 12 27.07.2018
177 Перука Rozalie 12 27.07.2018
178 Перука Theresa 12 27.07.2018
179 Перука Tia 12 27.07.2018
180 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 27.07.2018
181 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 27.07.2018
182 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 27.07.2018
183 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 27.07.2018
184 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 27.07.2018
185 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 27.07.2018
186 Подлакътна патерица-канадка KY923L 12 27.07.2018
187 Подлакътна патерица-канадка KY9331L 12 27.07.2018
188 Подлакътна патерица-канадка KY9332L 12 27.07.2018
189 Подлакътна патерица-канадка KY933L 12 27.07.2018
190 Подлакътна патерица-канадка KY937L 12 27.07.2018
191 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 12 27.07.2018
192 Подмишечна патерица AC-100 12 27.07.2018
193 Подмишечна патерица AC-110 12 27.07.2018
194 Подмишечна патерица AC-120 12 27.07.2018
195 Подмишечна патерица AC-130 12 27.07.2018
196 Подмишечна патерица KY925L 12 27.07.2018
197 Подмишечна патерица KY935 12 27.07.2018
198 Подмишечна патерица KY9351M 12 27.07.2018
199 Подмишечна патерица KY935L 12 27.07.2018
200 Подмишечна патерица VCBP0041 12 27.07.2018
201 Проходилка W-001 12 27.07.2018
202 Проходилка W-002 12 27.07.2018
203 Проходилка W-003 12 27.07.2018
204 Проходилка W-004 12 27.07.2018
205 Проходилка W-005 12 27.07.2018
206 Проходилка W-006 12 27.07.2018
207 Проходилка W-007 12 27.07.2018
208 Проходилка W-008 12 27.07.2018
209 Проходилка W-009 12 27.07.2018
210 Проходилка W-010 12 27.07.2018
211 Проходилка (тип ролатор) KY9142 12 27.07.2018
212 Проходилка (тип ролатор) KY9143 12 27.07.2018
213 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 27.07.2018
214 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 27.07.2018
215 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 27.07.2018
216 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 27.07.2018
217 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 27.07.2018
218 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 27.07.2018
219 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 27.07.2018
220 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 27.07.2018
221 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L 12 27.07.2018
222 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-A 12 27.07.2018
223 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-B 12 27.07.2018
224 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9146L 12 27.07.2018
225 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9148L 12 27.07.2018
226 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9149L 12 27.07.2018
227 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, детска KY9144L(S) 12 27.07.2018
228 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, луксозна KY9149L 12 27.07.2018
229 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222 12 27.07.2018
230 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222B 12 27.07.2018
231 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK23231 12 27.07.2018
232 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, подлакътници VCBK223 12 27.07.2018
233 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, степенки VCBK222T 12 27.07.2018
234 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 27.07.2018
235 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964L 12 27.07.2018
236 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964LR 12 27.07.2018
237 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 913L 12 27.07.2018
238 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 27.07.2018
239 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 27.07.2018
240 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP0031 12 27.07.2018
241 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP003204 12 27.07.2018
242 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 27.07.2018
243 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска KY966L(S) 12 27.07.2018
244 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела KY964L-5" 12 27.07.2018
245 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела VCBP003203 12 27.07.2018
246 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с четири колела VCBP0032DWSD 12 27.07.2018
247 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана VCBP0032 12 27.07.2018
248 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSD 12 27.07.2018
249 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSS 12 27.07.2018
250 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSD 12 27.07.2018
251 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSS 12 27.07.2018
252 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 27.07.2018
253 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 27.07.2018
254 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 27.07.2018
255 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 27.07.2018
256 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 27.07.2018
257 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска KY966L(S)-2.5" 12 27.07.2018
258 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9701 12 27.07.2018
259 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9702 12 27.07.2018
260 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY971 12 27.07.2018
261 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY972R 12 27.07.2018
262 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 27.07.2018
263 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 27.07.2018
264 Регулируем бастун BZN-110 12 27.07.2018
265 Регулируем бастун BZN-111 12 27.07.2018
266 Регулируем бастун BZN-112 12 27.07.2018
267 Регулируем бастун BZN-113 12 27.07.2018
268 Регулируем бастун BZN-114 12 27.07.2018
269 Регулируем бастун BZN-115 12 27.07.2018
270 Регулируем бастун BZN-116 12 27.07.2018
271 Регулируем бастун BZN-117 12 27.07.2018
272 Регулируем бастун BZN-118 12 27.07.2018
273 Регулируем бастун BZN-119 12 27.07.2018
274 Регулируем бастун KY920L 12 27.07.2018
275 Регулируем бастун KY927L 12 27.07.2018
276 Регулируем бастун KY9283L 12 27.07.2018
277 Регулируем бастун KY9284L 12 27.07.2018
278 Регулируем бастун KY9285L 12 27.07.2018
279 Регулируем бастун KY928L 12 27.07.2018
280 Регулируем бастун KY929L 12 27.07.2018
281 Регулируем бастун KY930L 12 27.07.2018
282 Регулируем бастун KY938L 12 27.07.2018
283 Регулируем бастун KY939L 12 27.07.2018
284 Регулируем бастун VCBP0022 12 27.07.2018
285 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 27.07.2018
286 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 27.07.2018
287 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 27.07.2018
288 Регулируем триопорен бастун KY926 12 27.07.2018
289 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 27.07.2018
290 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 27.07.2018
291 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 27.07.2018
292 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 27.07.2018
293 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 27.07.2018
294 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 27.07.2018
295 Регулируем четириопорен бастун KY921 12 27.07.2018
296 Регулируем четириопорен бастун KY922 12 27.07.2018
297 Регулируем четириопорен бастун KY924 12 27.07.2018
298 Регулируем четириопорен бастун KY931 12 27.07.2018
299 Регулируем четириопорен бастун KY932 12 27.07.2018
300 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 12 27.07.2018
301 Регулируем четириопорен бастун KY932L 12 27.07.2018
302 Регулируем четириопорен бастун KY934 12 27.07.2018
303 Регулируем четириопорен бастун KY941 12 27.07.2018
304 Регулируем четириопорен бастун KY942L 12 27.07.2018
305 Регулируем четириопорен бастун KY944 12 27.07.2018
306 Регулируем четириопорен бастун KY947 12 27.07.2018
307 Регулируем четириопорен бастун VCBP0021 12 27.07.2018
308 Резервни части За изброените модели 12 27.07.2018
309 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 27.07.2018
310 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 27.07.2018
311 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 27.07.2018
312 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 27.07.2018
313 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 27.07.2018
314 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 27.07.2018
315 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 27.07.2018
316 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 27.07.2018
317 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 27.07.2018
318 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 27.07.2018
319 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 27.07.2018
320 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 27.07.2018
321 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 27.07.2018
322 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 27.07.2018
323 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 27.07.2018
324 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 27.07.2018
325 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 27.07.2018
326 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 27.07.2018
327 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 27.07.2018
328 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 27.07.2018
329 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 27.07.2018
330 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 27.07.2018
331 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 27.07.2018
332 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 27.07.2018
333 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 27.07.2018
334 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 27.07.2018
335 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 27.07.2018
336 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 27.07.2018
337 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 27.07.2018
338 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 27.07.2018
339 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 27.07.2018
340 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 27.07.2018
341 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 27.07.2018
342 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 27.07.2018
343 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 27.07.2018
344 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 27.07.2018
345 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 27.07.2018
346 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 27.07.2018
347 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 27.07.2018
348 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 27.07.2018
349 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 27.07.2018
350 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 27.07.2018
351 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 27.07.2018
352 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 27.07.2018
353 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 27.07.2018
354 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 27.07.2018
355 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 27.07.2018
356 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 27.07.2018
357 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 27.07.2018
358 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 27.07.2018
359 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 27.07.2018
360 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 27.07.2018
361 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 27.07.2018
362 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 27.07.2018
363 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 27.07.2018
364 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 27.07.2018
365 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 27.07.2018
366 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 27.07.2018
367 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 27.07.2018
368 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 27.07.2018
369 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 27.07.2018
370 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 27.07.2018
371 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 27.07.2018
372 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 27.07.2018
373 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 27.07.2018
374 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 27.07.2018
375 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 27.07.2018
376 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 27.07.2018
377 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 27.07.2018
378 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 27.07.2018
379 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 27.07.2018
380 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 27.07.2018
381 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 27.07.2018
382 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 27.07.2018
383 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 27.07.2018
384 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 27.07.2018
385 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 27.07.2018
386 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 27.07.2018
387 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 27.07.2018
388 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 27.07.2018
389 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 27.07.2018