Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ОРТОПЕДИЧНИ ТЕХНИЦИ БГ" ООД
Населено място:гр. Стара Загора
Седалище:бул."Хан Тервел" №50, ет.4, ап.16
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0896 317 371
Факс:
E-mail:deyana.mollova@gmail.com
Представляващ:Олга Димовна Иванова
Удостоверение:584 / 27.07.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало -1.5 ОТ-ВМ2 12 31.07.2019
2 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало OT-BM2 12 27.07.2018
3 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение OT-BM1 12 27.07.2018
4 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение 1.3 ОТ-ВМ1 12 31.07.2019
5 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OT- IS 12 27.07.2018
6 Козметични ръкавици за протези за горен крайник OT- 5.4 12 27.07.2018
7 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник -1.9 OT-MGK2 12 31.07.2019
8 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник OT- MGK2 12 27.07.2018
9 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник -1.7 OT-MGK1 12 31.07.2019
10 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник OT- MGK1 12 27.07.2018
11 Модулна протеза при малформация на долен крайник -1.6 6 31.07.2019
12 Модулна протеза при частична ампутация на длан - 1.8 6 31.07.2019
13 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото - 1.2 6 31.07.2019
14 Модулна протеза с бедрен маншет - 1.4 6 31.07.2019
15 Ортеза за горен крайник – пластмасова OT-OGK 1 24 27.07.2018
16 Ортеза за горен крайник-кожена ОТ-ОGК 2 24 27.07.2018
17 Ортеза за колянна става и т.б. OT- ODK1 24 27.07.2018
18 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение OT-OKS 1 24 27.07.2018
19 Ортеза за колянна става – пластмасова с движение OT-OKS 2 24 27.07.2018
20 Ортеза корекцион на за „Х” Байне OT-OKX 24 27.07.2018
21 Ортеза корекционна за "О" Байне ОТ-ОКО 24 27.07.2018
22 Ортеза наддколянна ОТ-ODK2 24 27.07.2018
23 Ортеза подколянна OT- ODK3 24 27.07.2018
24 Ортеза скелетна надколянна ОТ-ODKS 24 27.07.2018
25 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; OT- IOS 12 27.07.2018
26 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; OT-DS 12 27.07.2018
27 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа OT- IOS 12 27.07.2018
28 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа OT- IOS 12 27.07.2018
29 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OT-IOSK 12 27.07.2018
30 Ортопедични обувки тип "Налъм" OT-IOSN 12 27.07.2018
31 Подколянна модулна протеза OT-MP 12 27.07.2018
32 Подколянна модулна протеза-1.1 ОТ-МР 12 31.07.2019
33 Протезни рула OT- 5.1 12 27.07.2018
34 Протезни чорапи OT- 5.2 12 27.07.2018
35 Протективни чорапи OT- 5.3 12 27.07.2018
36 РЕМОНТИ ПО Т.1 КЪМ ЗАПОВЕД РД-01-365/22.05.2019 31.07.2019
37 Резерви части 27.07.2018
38 СМЯНА НА ВАКУУМ ТАПА ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.137 31.07.2019
39 СМЯНА НА КОЗМЕТИКА ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК-4.148 31.07.2019
40 СМЯНА НА КОЗМЕТИКА ЗА МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК - 4.142 31.07.2019
41 СМЯНА НА КОЗМЕТИКА ИЛИ СМЯНА НА РИНГ ЗА ГИЛЗА ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.133 31.07.2019
42 СМЯНА НА КОЗМЕТИКА ИЛИ СМЯНА НА СИЛИКОНОВА НАКОЛЕНКА ЗА ПОДКОЛЯННА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.129 31.07.2019
43 СМЯНА НА КОЛАН ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.136 31.07.2019
44 СМЯНА НА КОЛАН ИЛИ НА ЛАКЪТЕН МОДУЛ ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК-4.146 31.07.2019
45 СМЯНА НА КОЛЯНО БЕЗ КЛЮЧ ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА-4.135 31.07.2019
46 СМЯНА НА КОЛЯНО С КЛЮЧ ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА-4.134 31.07.2019
47 СМЯНА НА МЕКА И ТВЪРДА ГИЛЗА ИЛИ СМЯНА НА СИЛИКОНОВ ЛАЙНЕР ЗА ПОДКОЛЯННА МОДУЛНА ПРОТЕЗА - 4.126 31.07.2019
48 СМЯНА НА РЪКАВИЦА ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК - 4.144 31.07.2019
49 СМЯНА НА РЪКАВИЦА ЗА МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК - 4.139 31.07.2019
50 СМЯНА НА СТЪПАЛО ИЛИ СМЯНА НА ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.131 31.07.2019
51 СМЯНА НА СТЪПАЛО ИЛИ СМЯНА НА ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКОЛЯННА МОДУЛНА ПРОТЕЗА -4.127 31.07.2019
52 СМЯНА НА ТВЪРДА ГИЛЗА ИЛИ СИЛИКОНОВ ЛАЙНЕР ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК - 4.143 31.07.2019
53 СМЯНА НА ТВЪРДА ГИЛЗА ИЛИ СИЛИКОНОВ ЛАЙНЕР ЗА МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК -4.138 31.07.2019
54 СМЯНА НА ТВЪРДА ГИЛЗА ИЛИ СМЯНА НА СИЛИКОНОВ ЛАЙНЕР ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.130 31.07.2019
55 СМЯНА НА ТВЪРДА ДЛАН ИЛИ НА ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК- 4.145 31.07.2019
56 СМЯНА НА ТВЪРДА ДЛАН ИЛИ НА ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК -4.140 31.07.2019
57 СМЯНА НА ТРЪБА ЗА МОДУЛНА НАДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК-4.147 31.07.2019
58 СМЯНА НА ТРЪБА ЗА МОДУЛНА ПОДЛАКЕТНА КОЗМЕТИЧНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК - 4.141 31.07.2019
59 СМЯНА НА ТРЪБА ИЛИ СМЯНА НА ВАКУУМ ТАПА ЗА ПОДКОЛЯННА МОДУЛНА ПРОТЕЗА -4.128 31.07.2019
60 СМЯНА НА ТРЪБА ИЛИ СМЯНА НА ДВОЕН АДАПТОР ЗА БЕДРЕНА МОДУЛНА ПРОТЕЗА- 4.132 31.07.2019
61 Тутор за глезенна става-кожен OT-TGS 24 27.07.2018
62 Тутор за колянна става с две шини-кожен ОТ-TKS2 24 27.07.2018
63 Тутор за колянна става с една шина-кожен OT-TKS1 24 27.07.2018
64 Тутор за тазобедрена и колянна става-кожен OT-TTKS 24 27.07.2018
65 Тутор за тазобедренна става OT-TTS 24 27.07.2018