Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКЪЛ СЪП" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Любен Каравелов" №29
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 963 20 45
Факс:
E-mail:medicalsup@abv.bg
Представляващ:Алеко Недялков Леков
Удостоверение:586 / 02.08.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 02.08.2018
2 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 02.08.2018
3 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 02.08.2018
4 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 02.08.2018
5 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 02.08.2018
6 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 02.08.2018
7 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 02.08.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 02.08.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 02.08.2018
10 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 02.08.2018
11 Антидекубитален дюшек T 3036 12 02.08.2018
12 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 02.08.2018
13 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 02.08.2018
14 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 02.08.2018
15 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 02.08.2018
16 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 02.08.2018
17 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 02.08.2018
18 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 02.08.2018
19 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 02.08.2018
20 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 02.08.2018
21 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 02.08.2018
22 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 02.08.2018
23 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 02.08.2018
24 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 02.08.2018
25 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 02.08.2018
26 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 02.08.2018
27 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 02.08.2018
28 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 02.08.2018
29 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 02.08.2018
30 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 02.08.2018
31 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 02.08.2018
32 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 02.08.2018
33 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 02.08.2018
34 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 02.08.2018
35 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 02.08.2018
36 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 02.08.2018
37 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 02.08.2018
38 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 02.08.2018
39 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 02.08.2018
40 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 02.08.2018
41 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 02.08.2018
42 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 02.08.2018
43 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 02.08.2018
44 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 02.08.2018
45 Антидекубитална възглавница KY564 02.08.2018
46 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 02.08.2018
47 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 02.08.2018
48 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 02.08.2018
49 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 02.08.2018
50 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 02.08.2018
51 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 02.08.2018
52 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 02.08.2018
53 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 02.08.2018
54 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 02.08.2018
55 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 02.08.2018
56 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 02.08.2018
57 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 02.08.2018
58 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 02.08.2018
59 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 02.08.2018
60 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 02.08.2018
61 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 02.08.2018
62 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 02.08.2018
63 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 02.08.2018
64 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 02.08.2018
65 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 02.08.2018
66 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 02.08.2018
67 Детска инвалидна количка 3404 12 02.08.2018
68 Детска инвалидна количка 6800 12 02.08.2018
69 Детска инвалидна количка Aris 12 02.08.2018
70 Детска инвалидна количка DRVB08 12 02.08.2018
71 Детска инвалидна количка DRVF04 12 02.08.2018
72 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 02.08.2018
73 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 02.08.2018
74 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 02.08.2018
75 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 02.08.2018
76 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 02.08.2018
77 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 02.08.2018
78 Детска инвалидна количка DRVRX 12 02.08.2018
79 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 02.08.2018
80 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 02.08.2018
81 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 02.08.2018
82 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 02.08.2018
83 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 02.08.2018
84 Детска инвалидна количка PLIKO 12 02.08.2018
85 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 02.08.2018
86 Детска инвалидна количка VCWB001 12 02.08.2018
87 Детска инвалидна количка VCWR211 12 02.08.2018
88 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 02.08.2018
89 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 02.08.2018
90 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 02.08.2018
91 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 02.08.2018
92 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 02.08.2018
93 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 02.08.2018
94 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 02.08.2018
95 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 02.08.2018
96 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 02.08.2018
97 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 02.08.2018
98 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 02.08.2018
99 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 02.08.2018
100 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 02.08.2018
101 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 02.08.2018
102 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 02.08.2018
103 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 02.08.2018
104 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 02.08.2018
105 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 02.08.2018
106 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 02.08.2018
107 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 02.08.2018
108 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 02.08.2018
109 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 02.08.2018
110 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 02.08.2018
111 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 02.08.2018
112 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 02.08.2018
113 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 02.08.2018
114 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 02.08.2018
115 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 02.08.2018
116 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 02.08.2018
117 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 02.08.2018
118 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 02.08.2018
119 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 02.08.2018
120 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 02.08.2018
121 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 02.08.2018
122 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 02.08.2018
123 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 02.08.2018
124 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 02.08.2018
125 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 02.08.2018
126 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 02.08.2018
127 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 02.08.2018
128 Основен ремонт на инвалидна количка 02.08.2018
129 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 02.08.2018
130 Проходилка G 104 12 02.08.2018
131 Проходилка G 201 12 02.08.2018
132 Проходилка - ролатор Fakto 12 02.08.2018
133 Проходилка - ролатор Ligero 12 02.08.2018
134 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 02.08.2018
135 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 02.08.2018
136 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 02.08.2018
137 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 02.08.2018
138 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 02.08.2018
139 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 02.08.2018
140 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 02.08.2018
141 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 02.08.2018
142 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 02.08.2018
143 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 02.08.2018
144 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 02.08.2018
145 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 02.08.2018
146 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 02.08.2018
147 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 02.08.2018
148 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 02.08.2018
149 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 02.08.2018
150 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 02.08.2018
151 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 02.08.2018
152 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 02.08.2018
153 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 02.08.2018
154 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 02.08.2018
155 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 02.08.2018
156 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 02.08.2018
157 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 02.08.2018
158 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 02.08.2018
159 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 02.08.2018
160 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 02.08.2018
161 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 02.08.2018
162 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 02.08.2018
163 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 02.08.2018
164 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 02.08.2018
165 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 02.08.2018
166 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 02.08.2018
167 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 02.08.2018
168 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 02.08.2018
169 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 02.08.2018
170 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 02.08.2018
171 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 02.08.2018
172 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 02.08.2018
173 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 02.08.2018
174 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 02.08.2018
175 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 02.08.2018
176 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 02.08.2018
177 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 02.08.2018
178 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 02.08.2018
179 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 02.08.2018
180 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 02.08.2018
181 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 02.08.2018
182 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 02.08.2018
183 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 02.08.2018
184 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 02.08.2018
185 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 02.08.2018
186 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 02.08.2018
187 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 02.08.2018
188 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 02.08.2018
189 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 02.08.2018
190 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 02.08.2018
191 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 02.08.2018
192 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 02.08.2018
193 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 02.08.2018
194 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 02.08.2018
195 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 02.08.2018
196 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 02.08.2018
197 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 02.08.2018
198 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 02.08.2018
199 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 02.08.2018
200 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 02.08.2018
201 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 02.08.2018
202 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 02.08.2018
203 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 02.08.2018
204 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 02.08.2018
205 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 02.08.2018
206 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 02.08.2018
207 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 02.08.2018
208 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 02.08.2018
209 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 02.08.2018
210 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 02.08.2018
211 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 02.08.2018
212 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 02.08.2018
213 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 02.08.2018
214 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 02.08.2018
215 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 02.08.2018
216 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 02.08.2018
217 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 02.08.2018
218 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 02.08.2018
219 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 02.08.2018
220 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 02.08.2018
221 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 02.08.2018
222 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 02.08.2018
223 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 02.08.2018
224 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 02.08.2018
225 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 02.08.2018
226 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 02.08.2018
227 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 02.08.2018
228 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 02.08.2018
229 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 02.08.2018
230 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 02.08.2018
231 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 02.08.2018
232 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 02.08.2018
233 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 02.08.2018
234 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 02.08.2018
235 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 02.08.2018
236 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 02.08.2018
237 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 02.08.2018
238 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 02.08.2018