Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО МОН" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул. "Цар Борис III Обединител" № 135, вх. Б
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0893/526 699
Факс:
E-mail:laura2806@abv.bg
Представляващ:Харутюн Аракел Ширинян
Удостоверение:590 / 23.08.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални ортопедични стелки А10 23.08.2018
2 Ортопедични обувки от №17 до №24 с чифт микропореста гума А3 24 23.08.2018
3 Ортопедични обувки "Налъм"с чифт микропореста гума А8 24 23.08.2018
4 Ортопедични обувки диабетно стъпало А9 24 23.08.2018
5 Ортопедични обувки от №25 с чифт микропореста гума над 5см тапа А6 24 23.08.2018
6 Ортопедични обувки от№25 с чифт микропореста гума до 5см Тапа А5 24 23.08.2018
7 до 5см Тапа 23.08.2018