Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МАРИКУ" ЕООД
Населено място:гр. Враца
Седалище:бул."Втори юни"№99-9-29
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0898 496 878
Факс:
E-mail:mim_a@abv.bg
Представляващ:Радка Георгиева Сморчевска
Удостоверение:594 / 18.09.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 18.09.2018
2 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 18.09.2018
3 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 18.09.2018
4 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 18.09.2018
5 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 18.09.2018
6 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 18.09.2018
7 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 18.09.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка KY120 18.09.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA 18.09.2018
10 Акумулаторна инвалидна количка KY152 18.09.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка KY160 18.09.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 18.09.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 18.09.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 18.09.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 18.09.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 18.09.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 18.09.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 18.09.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 18.09.2018
20 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 18.09.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 18.09.2018
22 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 18.09.2018
23 Акумулаторни батерии 18.09.2018
24 Антидекубитален дюшек ADM 1000 18.09.2018
25 Антидекубитален дюшек ADM 2000 18.09.2018
26 Антидекубитален дюшек Academy 18.09.2018
27 Антидекубитален дюшек BioFlote 200 18.09.2018
28 Антидекубитален дюшек BioFlote 2000 18.09.2018
29 Антидекубитален дюшек BioFlote 300 18.09.2018
30 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 18.09.2018
31 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 18.09.2018
32 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 18.09.2018
33 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300/T 18.09.2018
34 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 18.09.2018
35 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 18.09.2018
36 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 18.09.2018
37 Антидекубитален дюшек RICANT 18.09.2018
38 Антидекубитален дюшек ST100 18.09.2018
39 Антидекубитален дюшек ST50 18.09.2018
40 Антидекубитален дюшек ST80 18.09.2018
41 Антидекубитален дюшек SY300 18.09.2018
42 Антидекубитален дюшек SY400 18.09.2018
43 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 18.09.2018
44 Антидекубитален дюшек с компресор ECM 18.09.2018
45 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 18.09.2018
46 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 18.09.2018
47 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 18.09.2018
48 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 18.09.2018
49 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 18.09.2018
50 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 18.09.2018
51 Антидекубитална възглавница 4117 18.09.2018
52 Антидекубитална възглавница ADC 10 18.09.2018
53 Антидекубитална възглавница ADC 20 18.09.2018
54 Антидекубитална възглавница KY564 18.09.2018
55 Антидекубитална възглавница KY567 18.09.2018
56 Антидекубитална възглавница KY573 18.09.2018
57 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 18.09.2018
58 Антидекубитална възглавница Twin 18.09.2018
59 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 18.09.2018
60 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 18.09.2018
61 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 18.09.2018
62 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA AQUA WAVE 3 18.09.2018
63 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 1D 3 18.09.2018
64 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2C 3 18.09.2018
65 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2D 3 18.09.2018
66 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2T 3 18.09.2018
67 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2V 3 18.09.2018
68 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE DELTA 3 18.09.2018
69 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BASIC LIGHT 2S 3 18.09.2018
70 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CLASSIC FLOW 3 18.09.2018
71 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 1S 3 18.09.2018
72 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 2A 3 18.09.2018
73 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 2S 3 18.09.2018
74 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 3E 3 18.09.2018
75 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 3S 3 18.09.2018
76 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT LIGHT 3S 3 18.09.2018
77 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ENERGY 1S 3 18.09.2018
78 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 1S 3 18.09.2018
79 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2A 3 18.09.2018
80 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2E 3 18.09.2018
81 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2S 3 18.09.2018
82 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 3A 3 18.09.2018
83 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA NATURA 1S 3 18.09.2018
84 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA NATURA 3E 3 18.09.2018
85 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA TRIA BASIC 3 18.09.2018
86 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА BALANCE INDIVIDUAL LIGHT 2D 3 18.09.2018
87 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА Bal.P.Cont.Bottom 3 18.09.2018
88 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CLIMATE LIGHT 2A 3 18.09.2018
89 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT 2A 3 18.09.2018
90 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT LIGHT 2S 3 18.09.2018
91 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT LIGHT 3S 3 18.09.2018
92 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ENERGY LIGHT 2U 3 18.09.2018
93 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ENERGY LIGHT 3U 3 18.09.2018
94 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL 3A 3 18.09.2018
95 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 2A 3 18.09.2018
96 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 2S 3 18.09.2018
97 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 3E 3 18.09.2018
98 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА NATURA 1S (663) 3 18.09.2018
99 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА TRIA SWIMFORM 3 18.09.2018
100 ГРЪДНА  ЕПИТЕЗА AMOENA TRIA FLOW 3 18.09.2018
101 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 18.09.2018
102 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 18.09.2018
103 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 18.09.2018
104 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 18.09.2018
105 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 18.09.2018
106 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 18.09.2018
107 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 18.09.2018
108 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 18.09.2018
109 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 18.09.2018
110 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 18.09.2018
111 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 18.09.2018
112 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 18.09.2018
113 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 18.09.2018
114 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 18.09.2018
115 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 18.09.2018
116 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 18.09.2018
117 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 18.09.2018
118 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 18.09.2018
119 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 18.09.2018
120 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 18.09.2018
121 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003L 18.09.2018
122 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 18.09.2018
123 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 18.09.2018
124 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 18.09.2018
125 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 18.09.2018
126 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 18.09.2018
127 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 18.09.2018
128 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 18.09.2018
129 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 18.09.2018
130 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 18.09.2018
131 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 18.09.2018
132 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 18.09.2018
133 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 18.09.2018
134 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 18.09.2018
135 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-122 18.09.2018
136 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 18.09.2018
137 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 18.09.2018
138 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 18.09.2018
139 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 18.09.2018
140 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 18.09.2018
141 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 18.09.2018
142 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 18.09.2018
143 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 18.09.2018
144 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 18.09.2018
145 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 18.09.2018
146 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 18.09.2018
147 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 18.09.2018
148 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 18.09.2018
149 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 18.09.2018
150 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 18.09.2018
151 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 18.09.2018
152 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 18.09.2018
153 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 18.09.2018
154 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 18.09.2018
155 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 18.09.2018
156 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 18.09.2018
157 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 18.09.2018
158 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 18.09.2018
159 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 18.09.2018
160 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 18.09.2018
161 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 18.09.2018
162 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 18.09.2018
163 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-D 18.09.2018
164 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 18.09.2018
165 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 18.09.2018
166 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 18.09.2018
167 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 18.09.2018
168 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 18.09.2018
169 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-D 18.09.2018
170 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 18.09.2018
171 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 18.09.2018
172 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-D 18.09.2018
173 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 18.09.2018
174 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 18.09.2018
175 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-D 18.09.2018
176 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 18.09.2018
177 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214 18.09.2018
178 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-D 18.09.2018
179 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-P 18.09.2018
180 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 18.09.2018
181 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-D 18.09.2018
182 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 18.09.2018
183 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 18.09.2018
184 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-D 18.09.2018
185 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 18.09.2018
186 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 18.09.2018
187 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-D 18.09.2018
188 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 18.09.2018
189 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 18.09.2018
190 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-D 18.09.2018
191 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 18.09.2018
192 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 18.09.2018
193 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-D 18.09.2018
194 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 18.09.2018
195 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 18.09.2018
196 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-D 18.09.2018
197 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 18.09.2018
198 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 18.09.2018
199 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-D 18.09.2018
200 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 18.09.2018
201 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 18.09.2018
202 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-D 18.09.2018
203 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 18.09.2018
204 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 18.09.2018
205 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-D 18.09.2018
206 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 18.09.2018
207 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 18.09.2018
208 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-D 18.09.2018
209 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 18.09.2018
210 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 18.09.2018
211 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-D 18.09.2018
212 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 18.09.2018
213 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 18.09.2018
214 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-D 18.09.2018
215 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 18.09.2018
216 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 18.09.2018
217 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-D 18.09.2018
218 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 18.09.2018
219 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 18.09.2018
220 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 18.09.2018
221 Инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 18.09.2018
222 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 18.09.2018
223 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 18.09.2018
224 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 18.09.2018
225 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 18.09.2018
226 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 18.09.2018
227 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 18.09.2018
228 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 18.09.2018
229 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 18.09.2018
230 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-D 18.09.2018
231 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 18.09.2018
232 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 18.09.2018
233 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-D 18.09.2018
234 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 18.09.2018
235 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 100 18.09.2018
236 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 300 18.09.2018
237 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 18.09.2018
238 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 18.09.2018
239 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 18.09.2018
240 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 18.09.2018
241 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 18.09.2018
242 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 18.09.2018
243 Масичка за инвалидна количка KY561 18.09.2018
244 Масичка за инвалидна количка KY574 18.09.2018
245 Масичка за инвалидна количка KY575 18.09.2018
246 Нерегулируем бастун KY910L 18.09.2018
247 Основен ремонт на инвалидна количка 18.09.2018
248 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 18.09.2018
249 ПЕРУКА CAMAFLEX, ANDREA 3 18.09.2018
250 ПЕРУКА CAMAFLEX, ANTONIA 3 18.09.2018
251 ПЕРУКА CAMAFLEX, BEATRICE 3 18.09.2018
252 ПЕРУКА CAMAFLEX, BIJOU 3 18.09.2018
253 ПЕРУКА CAMAFLEX, BRILLIANT 3 18.09.2018
254 ПЕРУКА CAMAFLEX, CAMILLE 3 18.09.2018
255 ПЕРУКА CAMAFLEX, CATALINA 3 18.09.2018
256 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHANTAL 3 18.09.2018
257 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHARLEEN 3 18.09.2018
258 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHARMING 3 18.09.2018
259 ПЕРУКА CAMAFLEX, DAPHNE 3 18.09.2018
260 ПЕРУКА CAMAFLEX, EVA 3 18.09.2018
261 ПЕРУКА CAMAFLEX, FABIENNE 3 18.09.2018
262 ПЕРУКА CAMAFLEX, FIONA 3 18.09.2018
263 ПЕРУКА CAMAFLEX, GIANA 3 18.09.2018
264 ПЕРУКА CAMAFLEX, HANNE 3 18.09.2018
265 ПЕРУКА CAMAFLEX, HELLA 3 18.09.2018
266 ПЕРУКА CAMAFLEX, JAMILA 3 18.09.2018
267 ПЕРУКА CAMAFLEX, JARLA 3 18.09.2018
268 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOHANNA 3 18.09.2018
269 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOLINA 3 18.09.2018
270 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOSIE 3 18.09.2018
271 ПЕРУКА CAMAFLEX, JULIE 3 18.09.2018
272 ПЕРУКА CAMAFLEX, KARIMA 3 18.09.2018
273 ПЕРУКА CAMAFLEX, KATJA MONO 3 18.09.2018
274 ПЕРУКА CAMAFLEX, KIRSTEN 3 18.09.2018
275 ПЕРУКА CAMAFLEX, LAURA MONO 3 18.09.2018
276 ПЕРУКА CAMAFLEX, LENA 3 18.09.2018
277 ПЕРУКА CAMAFLEX, LILA 3 18.09.2018
278 ПЕРУКА CAMAFLEX, LINA 3 18.09.2018
279 ПЕРУКА CAMAFLEX, LINDA 3 18.09.2018
280 ПЕРУКА CAMAFLEX, MANUELA 3 18.09.2018
281 ПЕРУКА CAMAFLEX, MARA 3 18.09.2018
282 ПЕРУКА CAMAFLEX, MARGIT 3 18.09.2018
283 ПЕРУКА CAMAFLEX, MIRA 3 18.09.2018
284 ПЕРУКА CAMAFLEX, MOLLY 3 18.09.2018
285 ПЕРУКА CAMAFLEX, NICOLE 3 18.09.2018
286 ПЕРУКА CAMAFLEX, PAULA 3 18.09.2018
287 ПЕРУКА CAMAFLEX, PRECIOUS 3 18.09.2018
288 ПЕРУКА CAMAFLEX, SABINE 3 18.09.2018
289 ПЕРУКА CAMAFLEX, SANDRIA 3 18.09.2018
290 ПЕРУКА CAMAFLEX, SILVIA 3 18.09.2018
291 ПЕРУКА CAMAFLEX, SOFIA 3 18.09.2018
292 ПЕРУКА CAMAFLEX, SUELLEN 3 18.09.2018
293 ПЕРУКА CAMAFLEX, TABEA 3 18.09.2018
294 ПЕРУКА CAMAFLEX, TANIA 3 18.09.2018
295 ПЕРУКА CAMAFLEX, TINA 3 18.09.2018
296 ПЕРУКА CAMAFLEX, VICKY 3 18.09.2018
297 ПЕРУКА CAMAFLEX, ZITA 3 18.09.2018
298 ПЕРУКА CAMАFLEX, TESSA 3 18.09.2018
299 ПЕРУКА FR. FERRETTI - KIMBERLY MONO 3 18.09.2018
300 ПЕРУКА FR. FERRETTI, AMELIE 3 18.09.2018
301 ПЕРУКА FR. FERRETTI, CORA 3 18.09.2018
302 ПЕРУКА FR. FERRETTI, FOX NEU 3 18.09.2018
303 ПЕРУКА FR. FERRETTI, JILL 3 18.09.2018
304 ПЕРУКА FR. FERRETTI, JO 3 18.09.2018
305 ПЕРУКА FR. FERRETTI, MAMBO 3 18.09.2018
306 ПЕРУКА FR. FERRETTI, MONA MEDICO 3 18.09.2018
307 ПЕРУКА FR. FERRETTI, NANCY 3 18.09.2018
308 ПЕРУКА FR. FERRETTI, REGGAE 3 18.09.2018
309 ПЕРУКА FR. FERRETTI, RUBIN 3 18.09.2018
310 ПЕРУКА FR. FERRETTI, SMARAGD 3 18.09.2018
311 ПЕРУКА FR. FERRETTI, STEFANIA 3 18.09.2018
312 ПЕРУКА FR. FERRETTI, TANJA MEDICO 3 18.09.2018
313 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VERA 3 18.09.2018
314 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VERA MEDICO 3 18.09.2018
315 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VI 3 18.09.2018
316 ПЕРУКА FR. FERREТTI, CARMEN 3 18.09.2018
317 ПЕРУКА FR.FERRETTI, ADRIANA 3 18.09.2018
318 ПЕРУКА FR.FERRETTI, ALICIA 3 18.09.2018
319 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BECCA 3 18.09.2018
320 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELINDA 3 18.09.2018
321 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELLA 3 18.09.2018
322 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELLA MEDICO 3 18.09.2018
323 ПЕРУКА FR.FERRETTI, CARLOTTA 3 18.09.2018
324 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DALIDA 3 18.09.2018
325 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DARIA 3 18.09.2018
326 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DIAMOND 3 18.09.2018
327 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DOLOMIT 3 18.09.2018
328 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DORO 3 18.09.2018
329 ПЕРУКА FR.FERRETTI, EVA 3 18.09.2018
330 ПЕРУКА FR.FERRETTI, GISELLE 3 18.09.2018
331 ПЕРУКА FR.FERRETTI, GLORIA 3 18.09.2018
332 ПЕРУКА FR.FERRETTI, KARINA 3 18.09.2018
333 ПЕРУКА FR.FERRETTI, KATRIN MEDICO 3 18.09.2018
334 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LARA 3 18.09.2018
335 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LAURIE 3 18.09.2018
336 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LIANE 3 18.09.2018
337 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LISA 3 18.09.2018
338 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARINA 3 18.09.2018
339 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARISA 3 18.09.2018
340 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARTA 3 18.09.2018
341 ПЕРУКА FR.FERRETTI, NICOLE MEDICO 3 18.09.2018
342 ПЕРУКА FR.FERRETTI, PEPITA MEDICO 3 18.09.2018
343 ПЕРУКА FR.FERRETTI, RENEE 3 18.09.2018
344 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SARA 3 18.09.2018
345 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SASKIA 3 18.09.2018
346 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SCARLET 3 18.09.2018
347 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SOPHIA 3 18.09.2018
348 ПЕРУКА FR.FERRETTI, STELLA 3 18.09.2018
349 ПЕРУКА FR.FERRETTI, ULLA MEDICO 3 18.09.2018
350 ПЕРУКА FR.FERRETTI, VALERY 3 18.09.2018
351 ПЕРУКА FR.FERRETTI, VANESSA MEDICO 3 18.09.2018
352 ПЕРУКА FR.FERRETTI, YVONNE 3 18.09.2018
353 ПЕРУКА FR.FERRETTI,ADRIANA 3 18.09.2018
354 ПЕРУКА FR.FERRETTI,CAMILLA 3 18.09.2018
355 ПЕРУКА FR.FERRETTI,CORA 3 18.09.2018
356 ПЕРУКА FR.FERRETTI,DALIDA 3 18.09.2018
357 ПЕРУКА FR.FERRETTI,DEBBIE MONO 3 18.09.2018
358 ПЕРУКА FR.FERRETTI,FANNY MONO 3 18.09.2018
359 ПЕРУКА FR.FERRETTI,MIKA MONO 3 18.09.2018
360 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI - KIM 3 18.09.2018
361 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI, CAPRICE 3 18.09.2018
362 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI, RUMBA 3 18.09.2018
363 ПЕРУКА NORIKO, ANDI 3 18.09.2018
364 ПЕРУКА NORIKO, ANGELICA 3 18.09.2018
365 ПЕРУКА NORIKO, ANGELICA MONO 3 18.09.2018
366 ПЕРУКА NORIKO, CANDI 3 18.09.2018
367 ПЕРУКА NORIKO, CHLOE 3 18.09.2018
368 ПЕРУКА NORIKO, CLAIRE 3 18.09.2018
369 ПЕРУКА NORIKO, CLAIRE MONO 3 18.09.2018
370 ПЕРУКА NORIKO, CORY 3 18.09.2018
371 ПЕРУКА NORIKO, CORY MONO 3 18.09.2018
372 ПЕРУКА NORIKO, HANNAH 3 18.09.2018
373 ПЕРУКА NORIKO, JESSICA 3 18.09.2018
374 ПЕРУКА NORIKO, JOLIE 3 18.09.2018
375 ПЕРУКА NORIKO, JUSTINE 3 18.09.2018
376 ПЕРУКА NORIKO, LEXI 3 18.09.2018
377 ПЕРУКА NORIKO, MADISON 3 18.09.2018
378 ПЕРУКА NORIKO, MARIAH 3 18.09.2018
379 ПЕРУКА NORIKO, MASON 3 18.09.2018
380 ПЕРУКА NORIKO, MEGAN 3 18.09.2018
381 ПЕРУКА NORIKO, MONICA 3 18.09.2018
382 ПЕРУКА NORIKO, PAM MONO 3 18.09.2018
383 ПЕРУКА NORIKO, REESE 3 18.09.2018
384 ПЕРУКА NORIKO, ROBIN 3 18.09.2018
385 ПЕРУКА NORIKO, RYAN 3 18.09.2018
386 ПЕРУКА NORIKO, SALLY 3 18.09.2018
387 ПЕРУКА NORIKO, SANDIE 3 18.09.2018
388 ПЕРУКА NORIKO, SKY 3 18.09.2018
389 ПЕРУКА NORIKO, SKY MONO 3 18.09.2018
390 ПЕРУКА NORIKO, STACIE 3 18.09.2018
391 ПЕРУКА NORIKO, SYDNEY 3 18.09.2018
392 ПЕРУКА NORIKO, TERI 3 18.09.2018
393 ПЕРУКА NORIKO, TESS 3 18.09.2018
394 ПЕРУКА NORIKO, VIOLET 3 18.09.2018
395 ПЕРУКА NORIКO, CHANA 3 18.09.2018
396 ПЕРУКА NORIКO, PAM 3 18.09.2018
397 ПЕРУКА RENE OF PARIS, AUDREY 3 18.09.2018
398 ПЕРУКА REVLON CONSTELLATION 3 18.09.2018
399 ПЕРУКА REVLON NIGHT STAR 3 18.09.2018
400 ПЕРУКА REVLON, BRAVO 3 18.09.2018
401 ПЕРУКА REVLON, BRAVO MONO 3 18.09.2018
402 ПЕРУКА REVLON, CAREFREE 3 18.09.2018
403 ПЕРУКА REVLON, CENTER STAGE 3 18.09.2018
404 ПЕРУКА REVLON, CHEER 3 18.09.2018
405 ПЕРУКА REVLON, CHERISH MONO 3 18.09.2018
406 ПЕРУКА REVLON, DESIRE 3 18.09.2018
407 ПЕРУКА REVLON, DREAM 3 18.09.2018
408 ПЕРУКА REVLON, ECLIPSE 3 18.09.2018
409 ПЕРУКА REVLON, ECSTASY 3 18.09.2018
410 ПЕРУКА REVLON, EMBRACE 3 18.09.2018
411 ПЕРУКА REVLON, EMOTION 3 18.09.2018
412 ПЕРУКА REVLON, ENDEARING 3 18.09.2018
413 ПЕРУКА REVLON, FANTASY 3 18.09.2018
414 ПЕРУКА REVLON, GIGI 3 18.09.2018
415 ПЕРУКА REVLON, GINA 3 18.09.2018
416 ПЕРУКА REVLON, HARMONY 3 18.09.2018
417 ПЕРУКА REVLON, IMPULSE 3 18.09.2018
418 ПЕРУКА REVLON, INSPIRATION 3 18.09.2018
419 ПЕРУКА REVLON, JOELLE 3 18.09.2018
420 ПЕРУКА REVLON, JOELLE MONO 3 18.09.2018
421 ПЕРУКА REVLON, LARISSA 3 18.09.2018
422 ПЕРУКА REVLON, LINDA 3 18.09.2018
423 ПЕРУКА REVLON, LOVE SONG 3 18.09.2018
424 ПЕРУКА REVLON, LUMINARY 3 18.09.2018
425 ПЕРУКА REVLON, MAGICAL 3 18.09.2018
426 ПЕРУКА REVLON, MOONBEAM 3 18.09.2018
427 ПЕРУКА REVLON, NAPLES 3 18.09.2018
428 ПЕРУКА REVLON, NATURAL 3 18.09.2018
429 ПЕРУКА REVLON, NOEL 3 18.09.2018
430 ПЕРУКА REVLON, POETRY 3 18.09.2018
431 ПЕРУКА REVLON, PREMIER 3 18.09.2018
432 ПЕРУКА REVLON, ROMANCE 3 18.09.2018
433 ПЕРУКА REVLON, ROME 3 18.09.2018
434 ПЕРУКА REVLON, SAGITTARIUS 3 18.09.2018
435 ПЕРУКА REVLON, SECRET CRUSH 3 18.09.2018
436 ПЕРУКА REVLON, SENTIMENTAL 3 18.09.2018
437 ПЕРУКА REVLON, SILHOUETTE 3 18.09.2018
438 ПЕРУКА REVLON, SOLAR 3 18.09.2018
439 ПЕРУКА REVLON, SOLO 3 18.09.2018
440 ПЕРУКА REVLON, STARLET 3 18.09.2018
441 ПЕРУКА REVLON, VENICE 3 18.09.2018
442 ПЕРУКА REVLON, VERVE 3 18.09.2018
443 ПЕРУКА REVLON, WONDER 3 18.09.2018
444 ПЕРУКА REVLON,VISION 3 18.09.2018
445 ПЕРУКА SENTOO HANA 3 18.09.2018
446 ПЕРУКА SENTOO, KAMI 3 18.09.2018
447 ПЕРУКА SENTOO, KYU 3 18.09.2018
448 ПЕРУКА SENTOO, MAIKO 3 18.09.2018
449 ПЕРУКА SENTOO, MITSU 3 18.09.2018
450 ПЕРУКА SENTOO, MORI 3 18.09.2018
451 ПЕРУКА SENTOO, MYU 3 18.09.2018
452 ПЕРУКА SENTOO, NAMI 3 18.09.2018
453 ПЕРУКА SENTOO, SORA 3 18.09.2018
454 ПЕРУКА SENTOO, SUKI 3 18.09.2018
455 ПЕРУКА SENTOO, YURI 3 18.09.2018
456 ПЕРУКА SENTOO,SAKURA 3 18.09.2018
457 Патерици тип „Канадка” KY933L 18.09.2018
458 Патерици тип „Канадка” LEO-320 18.09.2018
459 Патерици тип „Канадка” LEO-330 18.09.2018
460 Патерици тип „Канадка” LEO-340 18.09.2018
461 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 18.09.2018
462 Патерици тип „Подмишечни” LEO-310 18.09.2018
463 Патерици тип „канадка” KY923L 18.09.2018
464 Патерици тип „канадка” KY937L 18.09.2018
465 Проходилка / Ходилка KY912L 18.09.2018
466 Проходилка / Ходилка KY9143 18.09.2018
467 Проходилка / Ходилка KY9144L 18.09.2018
468 Проходилка / Ходилка KY9146L 18.09.2018
469 Проходилка / Ходилка KY919L 18.09.2018
470 Проходилка / Ходилка KY963L 18.09.2018
471 Проходилка / Ходилка KY970 18.09.2018
472 Проходилка / Ходилка KY9701 18.09.2018
473 Проходилка / Ходилка KY9702 18.09.2018
474 Проходилка / Ходилка KY971 18.09.2018
475 Проходилка / Ходилка KY972R 18.09.2018
476 Проходилка / Ходилка LEO-345 18.09.2018
477 Проходилка / Ходилка LEO-355 18.09.2018
478 Проходилка / Ходилка LEO-360 18.09.2018
479 Проходилка / Ходилка LEO-370 18.09.2018
480 Проходилка / Ходилка LEO-371 18.09.2018
481 Проходилка / Ходилка LEO-380 18.09.2018
482 Проходилка / Ходилка LEO-390 18.09.2018
483 Проходилка / Ходилка LEO 374 18.09.2018
484 Регулируем бастун KY9201L 18.09.2018
485 Регулируем бастун KY920L 18.09.2018
486 Регулируем бастун KY927L 18.09.2018
487 Регулируем бастун KY9282L 18.09.2018
488 Регулируем бастун KY928L 18.09.2018
489 Регулируем бастун KY929L 18.09.2018
490 Регулируем бастун KY930L 18.09.2018
491 Регулируем бастун KY938L 18.09.2018
492 Регулируем бастун KY939L 18.09.2018
493 Регулируем бастун RPM79010L 18.09.2018
494 Регулируем бастун RPM79010LS 18.09.2018
495 Регулируем бастун RPM79010R 18.09.2018
496 Регулируем бастун RPM79010RS 18.09.2018
497 Регулируем бастун RPM79020 18.09.2018
498 Регулируем бастун RPM79021 18.09.2018
499 Регулируем бастун RPM79022 18.09.2018
500 Регулируем бастун RPM79023 18.09.2018
501 Регулируем бастун RPM79030 18.09.2018
502 Регулируем триопорен бастун KY926 18.09.2018
503 Регулируем триопорен бастун LEO-383 18.09.2018
504 Регулируем триопорен бастун RPM70040 18.09.2018
505 Регулируем четириупорен бастун KY922 18.09.2018
506 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 18.09.2018
507 Регулируем четириупорен бастун KY942L 18.09.2018
508 Регулируем четириупорен бастун LEO-382 18.09.2018
509 Регулируем четириупорен бастун RPM70045 18.09.2018
510 Регулируем бастун LEO 392 18.09.2018
511 Регулируем бастун LEO 393 18.09.2018
512 Регулируем бастун LEO 394 18.09.2018
513 Резервни части 18.09.2018
514 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 18.09.2018
515 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 18.09.2018
516 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 18.09.2018
517 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 18.09.2018
518 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 18.09.2018
519 Стол за баня BCR 100 18.09.2018
520 Стол за баня BCR 200 18.09.2018
521 Стол за баня KY780L 18.09.2018
522 Стол за баня KY791 18.09.2018
523 Стол за баня KY796L 18.09.2018
524 Стол за баня KY798LQ 18.09.2018
525 Стол за баня RPM68030 18.09.2018
526 Тоалетен стол KY668B 18.09.2018
527 Тоалетен стол KY800L 18.09.2018
528 Тоалетен стол KY810 18.09.2018
529 Тоалетен стол KY811 18.09.2018
530 Тоалетен стол KY813L 18.09.2018
531 Тоалетен стол KY818L 18.09.2018
532 Тоалетен стол KY819 18.09.2018
533 Тоалетен стол KY893 18.09.2018
534 Тоалетен стол KY896 18.09.2018
535 Тоалетен стол LEO-205 18.09.2018
536 Тоалетен стол LEO-225 18.09.2018
537 Тоалетен стол LEO-235 18.09.2018
538 Тоалетен стол RPM68100 18.09.2018
539 Тоалетен стол TCR 200 18.09.2018
540 гуми и лагери 18.09.2018