Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКА КО" ЕООД
Населено място:с. Дълго поле
Седалище:ул."24 -та" №2
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0882 900 236
Факс:
E-mail:medicaco@abv.bg
Представляващ:Стоян Рангелов Котев
Удостоверение:599 / 26.10.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство IM5.5 26.10.2018
2 Апарат обувки IF-OSA 26.10.2018
3 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало IF - BM2 12 26.10.2018
4 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало IF - BMD1 12 26.10.2018
5 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало IF - BMD2 12 26.10.2018
6 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало IF - BMT 12 26.10.2018
7 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение IF - BM1 12 26.10.2018
8 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDD1 26.10.2018
9 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDD2 26.10.2018
10 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDD3 26.10.2018
11 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDH1 26.10.2018
12 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDH2 26.10.2018
13 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SOD1 26.10.2018
14 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SOH3 26.10.2018
15 Козметични ръкавици за протези за горен крайник IM5.4 26.10.2018
16 Комбиниран стол за тоалет и баня IM06000000 24 26.10.2018
17 Комбиниран стол за тоалет и баня IM06000001 24 26.10.2018
18 Комбиниран стол за тоалет и баня IM06000002 24 26.10.2018
19 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник IF - GKM2 12 26.10.2018
20 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник IF - GKM1 12 26.10.2018
21 Обувки за протеза IM5.6 26.10.2018
22 Ортеза за горен крайник – пластмасова ОГК6-04 24 26.10.2018
23 Ортеза за горен крайник-кожена ОГК6-03 24 26.10.2018
24 Ортеза за колянна става и т. б. ОГК6-11 24 26.10.2018
25 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение ОДК5-07 24 26.10.2018
26 Ортеза за колянна става – пластмасова с движение ОДКС-09 24 26.10.2018
27 Ортеза корекцион на за „О” Байне ОДК4-01 24 26.10.2018
28 Ортеза корекцион на за „Х” Байне ОДК4-02 24 26.10.2018
29 Ортеза надколянна ОГК6-07 24 26.10.2018
30 Ортеза подколянна ОГК6-05 24 26.10.2018
31 Ортеза подколянна ОГК6-06 24 26.10.2018
32 Ортеза скелетна надколянна ОГК6-08 24 26.10.2018
33 Ортеза скелетна надколянна ОГК6-09 24 26.10.2018
34 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; IF-OSO 12 26.10.2018
35 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа IF-OSO 12 26.10.2018
36 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IF-OSD 12 26.10.2018
37 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IF-OSO 12 26.10.2018
38 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см. Тапа IF-OSO 12 26.10.2018
39 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа IF-OSO 12 26.10.2018
40 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа IF-OSO 12 26.10.2018
41 Ортопедични обувки с корково легло с продължение IF-OSo 12 26.10.2018
42 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума IF-OSN 12 26.10.2018
43 Подколянна модулна протеза IF - DKM1 12 26.10.2018
44 Подколянна модулна протеза IF - DKMD1 12 26.10.2018
45 Протеза за горен крайник надлакътна козметична IF - GKK2 12 26.10.2018
46 Протеза за горен крайник предлакътна козметична IF - GKK1 12 26.10.2018
47 Протезни рула IM5.1 26.10.2018
48 Протезни чорапи IM5.2 26.10.2018
49 Протективни чорапи IM5.3 26.10.2018
50 Резервни части за ортези и протези 26.10.2018
51 Резервни части за ортопедични обувки 26.10.2018
52 Резервни части и консумативи 26.10.2018
53 Тутор за глезенна става - кожен ОДКТ-06 24 26.10.2018
54 Тутор за колянна става с две шини - кожен ОДКТ-04 24 26.10.2018
55 Тутор за колянна става с една шина – кожен ОДКТ-05 24 26.10.2018
56 Тутор за тазобедрена става ОГК6-12 24 26.10.2018
57 Тутор за тазобедрената и колянната става ОГК6-12 24 26.10.2018
58 Шина на Томас ОГК6-10 24 26.10.2018