Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"В. Л. МЕДИКЪЛ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:жк."Факултета", ул.Лвов" №12
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 420 955
Факс:
E-mail:a.durmishev@avia-care.com
Представляващ:Валери Петров Илиев
Удостоверение:623 / 26.11.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AVIA 3.10 1 26.11.2018
2 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа AVIA 3.6 1 26.11.2018
3 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа AVIA 3.7 1 26.11.2018
4 Ортопедични обувки с корково легло с продължение AVIA 3.8 1 26.11.2018
5 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума AVIA 3.9 1 26.11.2018