Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НЦПР-ГОРНА БАНЯ-МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:бул."Никола Петков" 108
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 543 943
Факс:
E-mail:mtl.ncpr@gmail.com
Представляващ:Лъчезар Любенов Захариев
Удостоверение:624 / 26.11.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ 0-501 1 26.11.2018
2 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМП 18-1 3 26.11.2018
3 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМП 18 3 26.11.2018
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Р 13 26.11.2018
5 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник ГНЛП 18 3 26.11.2018
6 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник ГЛП 18 3 26.11.2018
7 Ортези за горен крайник ОГК 18 1 26.11.2018
8 Ортези за долен крайник ОДК 18 1 26.11.2018
9 Ортези за тяло ОТ 18 1 26.11.2018
10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0-302Д 1 26.11.2018
11 Ортопедични обувки към шина на Томас 0-301 1 26.11.2018
12 Ортопедични обувки от № 16 до №24 с микропореста гума до 5 см. тапа 0-102 1 26.11.2018
13 Ортопедични обувки от № 16 с микропореста гума над 5 см. тапа 0-104 1 26.11.2018
14 Ортопедични обувки от № 17 до №24 с микропореста гума до 5 см. тапа 0-202 1 26.11.2018
15 Ортопедични обувки от № 17 до №24 с микропореста гума над 5 см. тапа 0-204 1 26.11.2018
16 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. тапа 0-302 1 26.11.2018
17 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. тапа 0-404 1 26.11.2018
18 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 0-406 1 26.11.2018
19 Ортопедични обувки тип"налъм" с микропореста гума 0-408 1 26.11.2018
20 Подколянна модулна протеза ПМП 18 3 26.11.2018