Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"КОЛЕВ И КОЛЕВ" АД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н Възраждане, ул."Арх. Петко Момчилов" №2-8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/9589509; 0882/415398
Факс:02/9589509
E-mail:info@k-k.bg
Представляващ:Иван Колев Иванов
Удостоверение:628 / 06.12.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума до 5см тапа 20.12.2012
2 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума над 5см тапа 20.12.2012
3 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 20.12.2012
4 Ортопедични обувки към шина на Томас 20.12.2012
5 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума до 5см тапа 20.12.2012
6 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума над 5см тапа 20.12.2012
7 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума до 5см тапа 20.12.2012
8 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума над 5см тапа 20.12.2012
9 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 20.12.2012
10 Ортопедични обувки тип „Налъм” с микропореста гума 20.12.2012
11 Ортопедични обувки и приспособления за тях Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 27.01.2016
12 Ремонти Корекция на ортпедични обувки 27.01.2016
13 Ремонти Корекция на детски обувки неортпедични 27.01.2016
14 Ремонти Смяна на колан за кожена протеза 27.01.2016
15 Ремонти Смяна на токове 27.01.2016
16 Ремонти Смяна на ходила 27.01.2016