Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ АЛЕГРО" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Изгрев, ул. Никола Габровски № 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0884 80 70 57
Факс:
E-mail:info@prosthetic-center.net
Представляващ:Даниела Димитрова Данчева
Удостоверение:169-III / 31.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с електр.у-во 757В15 31.12.2018
2 Козметична ръкавица за протеза за горен крайник 8S11 31.12.2018
3 Протезни рула PS3 31.12.2018
4 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.147 от Заповед РД-01-508/19.06.2018 31.12.2018
5 31.12.2018