Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НИПЕКС ШУС" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Арх.Камен Петков" 12
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0876 670 049
Факс:
E-mail:inajo@abv.bg
Представляващ:Мара Димитрова Йорданова
Удостоверение:636 / 30.01.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувки АП-ОБ 1 19.03.2019 20.11.2019
2 Апарат обувки АП-ОБ 1 20.11.2019
3 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ST-01 1 20.11.2019
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ST-01 1 19.03.2019 20.11.2019
5 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ST-02 1 19.03.2019 20.11.2019
6 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ST-02 1 20.11.2019
7 Индивидуални ортопедични обувки дамски боти 12 20.11.2019
8 Индивидуални ортопедични обувки дамски боти 12 30.01.2019 20.11.2019
9 Индивидуални ортопедични обувки дамски обувки 12 20.11.2019
10 Индивидуални ортопедични обувки дамски обувки 12 30.01.2019 20.11.2019
11 Индивидуални ортопедични обувки мъжки боти 12 30.01.2019 20.11.2019
12 Индивидуални ортопедични обувки мъжки боти 12 20.11.2019
13 Индивидуални ортопедични обувки мъжки обувки 12 30.01.2019 20.11.2019
14 Индивидуални ортопедични обувки мъжки обувки 12 20.11.2019
15 Индивидуални ортопедични обувки мъжки чехли 12 30.01.2019 20.11.2019
16 Индивидуални ортопедични обувки мъжки чехли 12 20.11.2019
17 Корекция на ортопедични обувки К-ОБ 1 19.03.2019 20.11.2019
18 Корекция на ортопедични обувки К-ОБ 1 20.11.2019
19 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BD-101 1 20.11.2019
20 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BD-BM 1 19.03.2019 20.11.2019
21 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BM-101 1 20.11.2019
22 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SD- 01 1 20.11.2019
23 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SD- SM 1 19.03.2019 20.11.2019
24 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SM-01 1 20.11.2019
25 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SNM-11 1 20.11.2019
26 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа BD- 101 1 20.11.2019
27 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа BD- BM 1 19.03.2019 20.11.2019
28 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа BM-101 1 20.11.2019
29 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа SD-01 1 20.11.2019
30 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа SD-SM 1 19.03.2019 20.11.2019
31 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа SM-01 1 20.11.2019
32 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см.тапа SNM-11 1 20.11.2019
33 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа BD-101 1 20.11.2019
34 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа BD-BM 1 19.03.2019 20.11.2019
35 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа BM-101 1 20.11.2019
36 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа SD-01 1 20.11.2019
37 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа SD-SM 1 19.03.2019 20.11.2019
38 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа SM-01 1 20.11.2019
39 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см.тапа SNM-11 1 20.11.2019
40 Ортопедични обувки с корково легло с продължение BD-101 1 20.11.2019
41 Ортопедични обувки с корково легло с продължение BD-BM 1 19.03.2019 20.11.2019
42 Ортопедични обувки с корково легло с продължение BM-101 1 20.11.2019
43 Ортопедични обувки с корково легло с продължение SD-01 1 20.11.2019
44 Ортопедични обувки с корково легло с продължение SD-SM 1 19.03.2019 20.11.2019
45 Ортопедични обувки с корково легло с продължение SM-01 1 20.11.2019
46 Ортопедични обувки с корково легло с продължение SNM-11 1 20.11.2019
47 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума BD-101 1 20.11.2019
48 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума BM-101 1 20.11.2019
49 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума SD-01 1 20.11.2019
50 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума SM-01 1 20.11.2019
51 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума SNM-11 1 20.11.2019
52 Ремонт на апарат обувка Р-АП-ОБ 1 19.03.2019 20.11.2019
53 Ремонт на апарат обувка Р-АП-ОБ 1 20.11.2019
54 Смяна на ток Р-ТОК 1 20.11.2019
55 Смяна на ток Р-ТОК 1 19.03.2019 20.11.2019
56 Смяна на ходило Р-ХОД 1 19.03.2019 20.11.2019
57 Смяна на ходило Р-ХОД 1 20.11.2019