Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ПАРАПРО" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:район "Студентски", жк."Малинова долина", бл.27, вх.Д, ет.6, ап.83
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887 988 448
Факс:
E-mail:offise@parapro.eu
Представляващ:Павел Михайллов Савов
Удостоверение:637 / 30.01.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 УСТРОЙСТВО ЗА МОДИФИЦИРАНО РЪЧНО УПРАВЛИНИЕ PARAPRO - 3 12 30.01.2019
2 УСТРОЙСТВО ЗА ПЪЛНО РЪЧНО УПРАВЛИНИЕ PARAPRO -1 12 30.01.2019
3 УСТРОЙСТВО ЗА ПЪЛНО РЪЧНО УПРАВЛИНИЕ PARAPRO -2 12 30.01.2019
4 УСТРОЙСТВО ЗА ЧАСТИЧНО РЪЧНО УПРАВЛИНИЕ PARAPRO - 1A 12 30.01.2019