Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ НОВЕЛАМЕД" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:район "Красно Село", ул."Балканджи Йово" 13
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0882 900236
Факс:
E-mail:trznovum@gmail.com
Представляващ:Ненко Василев Василев
Удостоверение:638 / 13.02.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство IM5.5 13.02.2019
2 Апарат обувки IF-OSA 13.02.2019
3 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало IF - BM2 12 13.02.2019
4 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение IF - BM1 12 13.02.2019
5 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IF-SDD1 13.02.2019
6 Козметични ръкавици за протези за горен крайник IM5.4 13.02.2019
7 Комбиниран стол за тоалет и баня IM06000000 24 13.02.2019
8 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник IF - GKM2 12 13.02.2019
9 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник IF - GKM1 12 13.02.2019
10 Обувки за протеза IM5.6 13.02.2019
11 Ортеза за горен крайник – пластмасова ОГК6-04 24 13.02.2019
12 Ортеза за горен крайник-кожена ОГК6-03 24 13.02.2019
13 Ортеза за колянна става и т. б. ОГК6-11 24 13.02.2019
14 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение ОДК5-07 24 13.02.2019
15 Ортеза за колянна става – пластмасова с движение ОДКС-09 24 13.02.2019
16 Ортеза корекцион на за „О” Байне ОДК4-01 24 13.02.2019
17 Ортеза корекцион на за „Х” Байне ОДК4-02 24 13.02.2019
18 Ортеза надколянна ОГК6-07 24 13.02.2019
19 Ортеза подколянна ОГК6-05 24 13.02.2019
20 Ортеза скелетна надколянна ОГК6-08 24 13.02.2019
21 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; IF-OSO 12 13.02.2019
22 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа IF-OSO 12 13.02.2019
23 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IF-OSD 12 13.02.2019
24 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IF-OSO 12 13.02.2019
25 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см. Тапа IF-OSO 12 13.02.2019
26 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа IF-OSO 12 13.02.2019
27 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа IF-OSO 12 13.02.2019
28 Ортопедични обувки с корково легло с продължение IF-OSo 12 13.02.2019
29 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума IF-OSN 12 13.02.2019
30 Подколянна модулна протеза IF - DKM1 12 13.02.2019
31 Протеза за горен крайник надлакътна козметична IF - GKK2 12 13.02.2019
32 Протеза за горен крайник предлакътна козметична IF - GKK1 12 13.02.2019
33 Протезни рула IM5.1 13.02.2019
34 Протезни чорапи IM5.2 13.02.2019
35 Протективни чорапи IM5.3 13.02.2019
36 Резервни части за ортези и протези 13.02.2019
37 Резервни части за ортопедични обувки 13.02.2019
38 Резервни части и консумативи 13.02.2019
39 Тутор за глезенна става - кожен ОДКТ-06 24 13.02.2019
40 Тутор за колянна става с две шини - кожен ОДКТ-04 24 13.02.2019
41 Тутор за колянна става с една шина – кожен ОДКТ-05 24 13.02.2019
42 Тутор за тазобедрена става ОГК6-12 24 13.02.2019
43 Тутор за тазобедрената и колянната става ОГК6-12 24 13.02.2019
44 Шина на Томас ОГК6-10 24 13.02.2019