Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БЕСТ ХИЪРИНГ" ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл. 50
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0889 314633
Факс:
E-mail:ikasabov.starkeybg@gmail.com
Представляващ:Иван Владимиров Касабов
Удостоверение:658 / 16.07.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии A 10 16.07.2019
2 Батерии A 13 16.07.2019
3 Батерии A 312 16.07.2019
4 Батерии A 675 16.07.2019
5 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY277-DW 24 16.07.2019
6 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY377-DW 24 16.07.2019
7 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY477-DW 24 16.07.2019
8 Слухов апарат цифров /програмируем J 306 24 16.07.2019
9 Слухов апарат цифров /програмируем J 306U 24 16.07.2019
10 Слухов апарат цифров /програмируем L 806 24 16.07.2019
11 Слухов апарат цифров /програмируем L 806P 24 16.07.2019
12 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT561-DRW 24 16.07.2019
13 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT577-DW 24 16.07.2019
14 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT761-DRW 24 16.07.2019
15 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT777-DW 24 16.07.2019
16 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT961-DRW 24 16.07.2019
17 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT977-DW 24 16.07.2019
18 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE562-DRW 24 16.07.2019
19 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE762-DRW 24 16.07.2019
20 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE961-DRWC 24 16.07.2019
21 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE962-DRW 24 16.07.2019
22 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET598-DW 24 16.07.2019
23 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET798-DW 24 16.07.2019
24 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET998-DW 24 16.07.2019
25 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE561-DRWC 24 16.07.2019
26 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE761-DRWC 24 16.07.2019
27 Слухов апарат цифров/ програмируем MG290-DVI 24 16.07.2019
28 Слухов апарат цифров/ програмируем MG490-DVI 24 16.07.2019
29 Цифров слухов апарат Anaya 24 16.07.2019
30 Цифров слухов апарат EP07 24 16.07.2019
31 Цифров слухов апарат MO86N 24 16.07.2019
32 Цифров слухов апарат STD13A 24 16.07.2019 10.01.2020
33 Цифров слухов апарат SU05 24 16.07.2019
34 Цифров слухов апарат SU05P 24 16.07.2019
35 Цифров слухов апарат SU05U 24 16.07.2019
36 Цифров/Програмируем слухов апарат AcoMade 210 BTE 24 16.07.2019