Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АВИАМЕД" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:жк."Надежда" бл.272, вх.И, ет.5, ап.210
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 420 955
Факс:
E-mail:pomoshtnisredstva@gmail.com
Представляващ:Андрей Борисов Дурмишев
Удостоверение:659 / 16.07.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AVIA 3.10 1 16.07.2019
2 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа AVIA 3.6 1 16.07.2019
3 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа AVIA 3.7 1 16.07.2019
4 Ортопедични обувки с корково легло с продължение AVIA 3.8 1 16.07.2019
5 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума AVIA 3.9 1 16.07.2019