Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"САМОСТОЯТЕЛНА МТЛ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, жк Младост 2, бл.259 Б, вх.1, ет.1, ап.5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887 468780
Факс:
E-mail:smtldbg@gmail.com
Представляващ:Цветослав Йорданов Петров
Удостоверение:662 / 20.08.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство АБП 24 20.08.2019 15.05.2020
2 Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство АБП 12 15.05.2020
3 Козметични ръкавици за протези за горен крайник КРП 24 20.08.2019 15.05.2020
4 Козметични ръкавици за протези за горен крайник КРП 12 15.05.2020
5 Протезни рула П-2 12 15.05.2020
6 Протезни рула П-2 24 20.08.2019 15.05.2020
7 Протезни чорапи П-12 12 15.05.2020
8 Протезни чорапи П-12 24 20.08.2019 15.05.2020
9 Протективни чорапи П-6 24 20.08.2019 15.05.2020
10 Протективни чорапи П-6 12 15.05.2020