Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"САМОСТОЯТЕЛНА МТЛ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, жк Младост 2, бл.259 Б, вх.1, ет.1, ап.5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887 468780
Факс:
E-mail:smtldbg@gmail.com
Представляващ:Цветослав Йорданов Петров
Удостоверение:663 / 20.08.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и дин.стъпало т.1.5 МОБКД 6 15.05.2020
2 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и дин.стъпало т.1.5 МОБКД 24 20.08.2019 15.05.2020
3 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение т.1.3 МОБКК 24 20.08.2019 15.05.2020
4 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение т.1.3 МОБКК 6 15.05.2020
5 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.9 КНПГК 24 20.08.2019 15.05.2020
6 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.9 КНПГК 6 15.05.2020
7 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.7 КППГК 6 15.05.2020
8 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.7 КППГК 24 20.08.2019 15.05.2020
9 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 МПМДК 6 15.05.2020
10 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 МПМДК 24 20.08.2019 15.05.2020
11 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 МПЧАД 24 20.08.2019 15.05.2020
12 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 МПЧАД 6 15.05.2020
13 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 МПЧАХ 24 20.08.2019 15.05.2020
14 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 МПЧАХ 6 15.05.2020
15 Модулна протеза с бедрен маншет т. 1.4 МПБМ 24 20.08.2019 15.05.2020
16 Модулна протеза с бедрен маншет т. 1.4 МПБМ 6 15.05.2020
17 Подколянна модулна протеза т.1.1 МОБПП 6 15.05.2020
18 Подколянна модулна протеза т.1.1 МОБПП 24 20.08.2019 15.05.2020
19 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.148 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 15.05.2020
20 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.148 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 24 20.08.2019 15.05.2020