Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"НЕДИМЕД-62" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул. "Любен Каравелов" № 29
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899 89 66 67
Факс:
E-mail:carlek@abv.bg
Представляващ:Снежана Христова Демирова
Удостоверение:664 / 17.09.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 17.09.2019
2 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 17.09.2019
3 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 17.09.2019
4 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 17.09.2019
5 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 17.09.2019
6 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 17.09.2019
7 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 17.09.2019
8 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 17.09.2019
9 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 17.09.2019
10 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 17.09.2019
11 Антидекубитален дюшек T 3036 12 17.09.2019
12 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 17.09.2019
13 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 17.09.2019
14 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 17.09.2019
15 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 17.09.2019
16 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 17.09.2019
17 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 17.09.2019
18 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 17.09.2019
19 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 17.09.2019
20 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 17.09.2019
21 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 17.09.2019
22 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 17.09.2019
23 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 17.09.2019
24 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 17.09.2019
25 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 17.09.2019
26 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 17.09.2019
27 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 17.09.2019
28 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 17.09.2019
29 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 17.09.2019
30 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 17.09.2019
31 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 17.09.2019
32 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 17.09.2019
33 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 17.09.2019
34 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 17.09.2019
35 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 17.09.2019
36 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 17.09.2019
37 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 17.09.2019
38 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 17.09.2019
39 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 17.09.2019
40 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 17.09.2019
41 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 17.09.2019
42 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 17.09.2019
43 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 17.09.2019
44 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 17.09.2019
45 Антидекубитална възглавница KY564 17.09.2019
46 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 17.09.2019
47 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 17.09.2019
48 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 17.09.2019
49 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 17.09.2019
50 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 17.09.2019
51 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 17.09.2019
52 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 17.09.2019
53 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 17.09.2019
54 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 17.09.2019
55 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 17.09.2019
56 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 17.09.2019
57 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 17.09.2019
58 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 17.09.2019
59 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 17.09.2019
60 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 17.09.2019
61 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 17.09.2019
62 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 17.09.2019
63 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 17.09.2019
64 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 17.09.2019
65 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 17.09.2019
66 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 17.09.2019
67 Детска инвалидна количка 3404 12 17.09.2019
68 Детска инвалидна количка 6800 12 17.09.2019
69 Детска инвалидна количка Aris 12 17.09.2019
70 Детска инвалидна количка DRVB08 12 17.09.2019
71 Детска инвалидна количка DRVF04 12 17.09.2019
72 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 17.09.2019
73 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 17.09.2019
74 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 17.09.2019
75 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 17.09.2019
76 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 17.09.2019
77 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 17.09.2019
78 Детска инвалидна количка DRVRX 12 17.09.2019
79 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 17.09.2019
80 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 17.09.2019
81 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 17.09.2019
82 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 17.09.2019
83 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 17.09.2019
84 Детска инвалидна количка PLIKO 12 17.09.2019
85 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 17.09.2019
86 Детска инвалидна количка VCWB001 12 17.09.2019
87 Детска инвалидна количка VCWR211 12 17.09.2019
88 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 17.09.2019
89 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 17.09.2019
90 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 17.09.2019
91 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 17.09.2019
92 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 17.09.2019
93 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 17.09.2019
94 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 17.09.2019
95 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 17.09.2019
96 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 17.09.2019
97 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 17.09.2019
98 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 17.09.2019
99 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 17.09.2019
100 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 17.09.2019
101 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 17.09.2019
102 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 17.09.2019
103 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 17.09.2019
104 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 17.09.2019
105 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 17.09.2019
106 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 17.09.2019
107 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 17.09.2019
108 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 17.09.2019
109 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 17.09.2019
110 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 17.09.2019
111 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 17.09.2019
112 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 17.09.2019
113 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 17.09.2019
114 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 17.09.2019
115 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 17.09.2019
116 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 17.09.2019
117 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 17.09.2019
118 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 17.09.2019
119 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 17.09.2019
120 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 17.09.2019
121 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 17.09.2019
122 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 17.09.2019
123 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 17.09.2019
124 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 17.09.2019
125 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 17.09.2019
126 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 17.09.2019
127 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 17.09.2019
128 Масичка за инвалидна количка G 110 12 17.09.2019
129 Основен ремонт на инвалидна количка 17.09.2019
130 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 17.09.2019
131 Проходилка G 104 12 17.09.2019
132 Проходилка G 201 12 17.09.2019
133 Проходилка - ролатор Fakto 12 17.09.2019
134 Проходилка - ролатор Ligero 12 17.09.2019
135 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 17.09.2019
136 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 17.09.2019
137 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 17.09.2019
138 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 17.09.2019
139 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 17.09.2019
140 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 17.09.2019
141 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 17.09.2019
142 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 17.09.2019
143 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 17.09.2019
144 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 17.09.2019
145 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 17.09.2019
146 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 17.09.2019
147 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 17.09.2019
148 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 17.09.2019
149 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 17.09.2019
150 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 17.09.2019
151 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 17.09.2019
152 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 17.09.2019
153 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 17.09.2019
154 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 17.09.2019
155 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 17.09.2019
156 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 17.09.2019
157 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 17.09.2019
158 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 17.09.2019
159 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 17.09.2019
160 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 17.09.2019
161 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 17.09.2019
162 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 17.09.2019
163 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 17.09.2019
164 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 17.09.2019
165 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 17.09.2019
166 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 17.09.2019
167 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 17.09.2019
168 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 17.09.2019
169 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 17.09.2019
170 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 17.09.2019
171 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 17.09.2019
172 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 17.09.2019
173 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 17.09.2019
174 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 17.09.2019
175 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 17.09.2019
176 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 17.09.2019
177 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 17.09.2019
178 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 17.09.2019
179 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 17.09.2019
180 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 17.09.2019
181 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 17.09.2019
182 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 17.09.2019
183 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 17.09.2019
184 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 17.09.2019
185 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 17.09.2019
186 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 17.09.2019
187 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 17.09.2019
188 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 17.09.2019
189 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 17.09.2019
190 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 17.09.2019
191 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 17.09.2019
192 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 17.09.2019
193 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 17.09.2019
194 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 17.09.2019
195 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 17.09.2019
196 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 17.09.2019
197 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 17.09.2019
198 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 17.09.2019
199 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 17.09.2019
200 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 17.09.2019
201 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 17.09.2019
202 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 17.09.2019
203 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 17.09.2019
204 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 17.09.2019
205 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 17.09.2019
206 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 17.09.2019
207 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 17.09.2019
208 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 17.09.2019
209 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 17.09.2019
210 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 17.09.2019
211 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 17.09.2019
212 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 17.09.2019
213 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 17.09.2019
214 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 17.09.2019
215 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 17.09.2019
216 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 17.09.2019
217 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 17.09.2019
218 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 17.09.2019
219 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 17.09.2019
220 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 17.09.2019
221 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 17.09.2019
222 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 17.09.2019
223 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 17.09.2019
224 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 17.09.2019
225 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 17.09.2019
226 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 17.09.2019
227 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 17.09.2019
228 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 17.09.2019
229 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 17.09.2019
230 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 17.09.2019
231 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 17.09.2019
232 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 17.09.2019
233 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 17.09.2019
234 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 17.09.2019
235 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 17.09.2019
236 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 17.09.2019
237 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 17.09.2019
238 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 17.09.2019
239 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 17.09.2019