Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СТАР ФЮТЧЪР АУДИОЛОДЖИ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:р-н Северен, ул."Братаница" 10, ет2, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:ikasabov.starkeybg@gmail.com
Представляващ:Иван Владимиров Касабов
Удостоверение:074-II / 31.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 а) цифрови слухови апарати Цифров слухов апарат HA-BTE-04 24 15.05.2020 15.05.2020
2 Батерии A 10 28.05.2010
3 Батерии A 13 28.05.2010
4 Батерии A 312 28.05.2010
5 Батерии A 675 28.05.2010
6 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 28.05.2010
7 Конвенционален слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX 28.05.2010
8 Конвенционален слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX AGC 28.05.2010
9 Конвенционален слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX AGCH 28.05.2010
10 Конвенционален слухов апарат за практическа глухота - цифров J13 Endeavour MM 28.05.2010
11 Конвенционален слухов апарат за практическа глухота - цифров K13 DP7 28.05.2010
12 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 228 D 28.05.2010
13 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 229 D 28.05.2010
14 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Aspect 28.05.2010
15 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Axent 28.05.2010
16 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Mesa MM 28.05.2010
17 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Sequel MM 28.05.2010
18 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J675 DaVinci PxP 28.05.2010
19 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 DaVinci Mesa 28.05.2010
20 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1200 28.05.2010
21 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1600 28.05.2010
22 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 200 Standard 28.05.2010
23 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 400 28.05.2010
24 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 800 28.05.2010
25 Резервни части 09.11.2007
26 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110 14.03.2013
27 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110-Mini 14.03.2013
28 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70 14.03.2013
29 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70-Mini 14.03.2013
30 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90 14.03.2013
31 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90-Mini 14.03.2013
32 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110 14.03.2013
33 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110-Mini 14.03.2013
34 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 BTE 13 01.12.2014
35 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 BTE 312 01.12.2014
36 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 RIC 01.12.2014
37 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 BTE 13 01.12.2014
38 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 BTE 312 01.12.2014
39 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 RIC 01.12.2014
40 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70 14.03.2013
41 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70-Mini 14.03.2013
42 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90 14.03.2013
43 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90-Mini 14.03.2013
44 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY277-DW 24 29.05.2019
45 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY377-DW 24 29.05.2019
46 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY477-DW 24 29.05.2019
47 Слухов апарат цифров /програмируем J 306 24 29.05.2019
48 Слухов апарат цифров /програмируем J 306U 24 29.05.2019
49 Слухов апарат цифров /програмируем L 806 24 29.05.2019
50 Слухов апарат цифров /програмируем L 806P 24 29.05.2019
51 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT577-DW 24 29.05.2019
52 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT777-DW 24 29.05.2019
53 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT977-DW 24 29.05.2019
54 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE562-DRW 24 29.05.2019
55 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE762-DRW 24 29.05.2019
56 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE961-DRWC 24 29.05.2019
57 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE962-DRW 24 29.05.2019
58 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20 14.03.2013
59 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20-Mini 14.03.2013
60 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30 14.03.2013
61 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30-Mini 14.03.2013
62 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20 14.03.2013
63 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20-Mini 14.03.2013
64 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30 14.03.2013
65 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30-Mini 14.03.2013
66 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 + 14.03.2013
67 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 3rd Trimm. 14.03.2013
68 Слухов апарат цифров/ програмируем AMP 09.11.2007
69 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries BTE 14.03.2013
70 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries Pro BTE 14.03.2013
71 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 14.03.2013
72 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Mini 14.03.2013
73 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Power 14.03.2013
74 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 BTE 09.11.2007
75 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 Power 09.11.2007
76 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 RIC 09.11.2007
77 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 mini 09.11.2007
78 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET598-DW 24 16.07.2019
79 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET798-DW 24 16.07.2019
80 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET998-DW 24 16.07.2019
81 Слухов апарат цифров/ програмируем IIC 09.11.2007
82 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 BTE 09.11.2007
83 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 CIC 09.11.2007
84 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 HS 09.11.2007
85 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITC 09.11.2007
86 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITE 09.11.2007
87 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Mini BTE 09.11.2007
88 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power BTE 09.11.2007
89 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power Plus BTE 09.11.2007
90 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 13 09.11.2007
91 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 312 09.11.2007
92 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 BTE 09.11.2007
93 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 CIC 09.11.2007
94 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 HS 09.11.2007
95 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITC 09.11.2007
96 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITE 09.11.2007
97 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Mini BTE 09.11.2007
98 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power BTE 09.11.2007
99 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power Plus BTE 09.11.2007
100 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 13 09.11.2007
101 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 312 09.11.2007
102 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE561-DRWC 24 29.05.2019
103 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE761-DRWC 24 29.05.2019
104 Слухов апарат цифров/ програмируем MG290-DVI 24 16.07.2019
105 Слухов апарат цифров/ програмируем MG490-DVI 24 16.07.2019
106 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 14.03.2013
107 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 RIC 14.03.2013
108 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 14.03.2013
109 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 CIC 14.03.2013
110 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 ITC 14.03.2013
111 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Mini 14.03.2013
112 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Power 14.03.2013
113 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 RIC 14.03.2013
114 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 14.03.2013
115 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 RIC 14.03.2013
116 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 14.03.2013
117 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 RIC 14.03.2013
118 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 14.03.2013
119 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 CIC 14.03.2013
120 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 IIC 14.03.2013
121 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 ITC 14.03.2013
122 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Mini 14.03.2013
123 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Power 14.03.2013
124 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 RIC 14.03.2013
125 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 14.03.2013
126 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 CIC 14.03.2013
127 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 IIC 14.03.2013
128 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 ITC 14.03.2013
129 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Mini 14.03.2013
130 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Power 14.03.2013
131 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 RIC 14.03.2013
132 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 14.03.2013
133 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 CIC 14.03.2013
134 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 IIC 14.03.2013
135 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 ITC 14.03.2013
136 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Mini 14.03.2013
137 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Power 14.03.2013
138 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 RIC 14.03.2013
139 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 14.03.2013
140 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 RIC 13 09.11.2007
141 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 14.03.2013
142 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 RIC 13 09.11.2007
143 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 14.03.2013
144 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 RIC 13 09.11.2007
145 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 BTE 09.11.2007
146 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 CIC 09.11.2007
147 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 HS 09.11.2007
148 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITC 09.11.2007
149 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITE 09.11.2007
150 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Mini BTE 09.11.2007
151 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power BTE 09.11.2007
152 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power Plus BTE 09.11.2007
153 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 13 09.11.2007
154 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 312 09.11.2007
155 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 BTE 09.11.2007
156 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 CIC 09.11.2007
157 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 HS 09.11.2007
158 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITC 09.11.2007
159 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITE 09.11.2007
160 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Mini BTE 09.11.2007
161 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power BTE 09.11.2007
162 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power Plus BTE 09.11.2007
163 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 13 09.11.2007
164 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 312 09.11.2007
165 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 BTE 09.11.2007
166 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 CIC 09.11.2007
167 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 HS 09.11.2007
168 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITC 09.11.2007
169 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITE 09.11.2007
170 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Mini BTE 09.11.2007
171 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power BTE 09.11.2007
172 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power Plus BTE 09.11.2007
173 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 110 09.11.2007
174 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 20 09.11.2007
175 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 30 09.11.2007
176 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 70 09.11.2007
177 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 90 09.11.2007
178 Слухов апарат цифров/непрограмируем Aries 675 24 03.07.2014 01.12.2014
179 Слухов апарат цифров/непрограмируем Aries Pro 675 24 03.07.2014 01.12.2014
180 Слухов апарат цифров/програмируем Aries 675 01.12.2014
181 Слухов апарат цифров/програмируем Aries Pro 675 01.12.2014
182 Цифров програмируем слухов апарат Vea VE170-VI 24 07.01.2021
183 Цифров програмируем слухов апарат Vea VE180-VI 24 07.01.2021
184 Цифров слухов апарат Anaya 24 27.07.2018
185 Цифров слухов апарат EP07 24 22.08.2018
186 Цифров слухов апарат HA-BTE-06 24 15.05.2020
187 Цифров слухов апарат JH-D03 24 27.07.2018 12.11.2018
188 Цифров слухов апарат JH-D04 24 27.07.2018 12.11.2018
189 Цифров слухов апарат M084N 24 28.02.2020
190 Цифров слухов апарат MO86N 24 16.07.2019
191 Цифров слухов апарат Match MA2T70-V 24 28.02.2020
192 Цифров слухов апарат Match MA3T90-VI 24 28.02.2020
193 Цифров слухов апарат STD13A 24 22.08.2018 10.01.2020
194 Цифров слухов апарат SU05 24 30.01.2019
195 Цифров слухов апарат SU05P 24 30.01.2019
196 Цифров слухов апарат SU05U 24 30.01.2019
197 Цифров срухов апарат HA-BTE-04 24 15.05.2020
198 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Arena HP 3 24 26.06.2018
199 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Arena P 1 24 26.06.2018
200 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Arena P 3 24 26.06.2018
201 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Fast P 24 26.06.2018
202 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Fun P 24 26.06.2018
203 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Fun SP 24 26.06.2018
204 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Prompt Click CIC 24 26.06.2018
205 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Prompt Click ITC 24 26.06.2018
206 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Prompt S 24 26.06.2018
207 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Prompt SP 24 26.06.2018
208 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promt P 24 26.06.2018
209 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Run P 24 26.06.2018
210 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Run SP 24 26.06.2018
211 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат STF P T3 24 26.06.2018
212 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат STF P T1 24 26.06.2018
213 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат STF XP T3 24 26.06.2018
214 Цифров/Програмируем слухов апарат AcoMade 210 BTE 24 27.07.2018