Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ФОРТУНА 1919" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ж.к. "Дружба", бл. 424, вх. З, ет. 4, ап. 8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0893 987470
Факс:
E-mail:georgi_petrov_90@abv.bg
Представляващ:Георги Григоров Петров
Удостоверение:675 / 20.11.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 12 20.11.2019
2 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 12 20.11.2019
3 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 12 20.11.2019
4 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 20.11.2019
5 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 20.11.2019
6 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 12 20.11.2019
7 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 12 20.11.2019
8 Акумулаторна инвалидна количка KY120 12 20.11.2019
9 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA 12 20.11.2019
10 Акумулаторна инвалидна количка KY152 12 20.11.2019
11 Акумулаторна инвалидна количка KY160 12 20.11.2019
12 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 12 20.11.2019
13 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 12 20.11.2019
14 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 12 20.11.2019
15 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 20.11.2019
16 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 20.11.2019
17 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 20.11.2019
18 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 12 20.11.2019
19 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 12 20.11.2019
20 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 12 20.11.2019
21 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 12 20.11.2019
22 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 12 20.11.2019
23 Акумулаторни батерии 12 20.11.2019
24 Антидекубитален дюшек ADM 1000 12 20.11.2019
25 Антидекубитален дюшек ADM 2000 12 20.11.2019
26 Антидекубитален дюшек Academy 12 20.11.2019
27 Антидекубитален дюшек BioFlote 200 12 20.11.2019
28 Антидекубитален дюшек BioFlote 2000 12 20.11.2019
29 Антидекубитален дюшек BioFlote 300 12 20.11.2019
30 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 12 20.11.2019
31 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 12 20.11.2019
32 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 20.11.2019
33 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300/T 12 20.11.2019
34 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 12 20.11.2019
35 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 12 20.11.2019
36 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 20.11.2019
37 Антидекубитален дюшек RICANT 12 20.11.2019
38 Антидекубитален дюшек ST100 12 20.11.2019
39 Антидекубитален дюшек ST50 12 20.11.2019
40 Антидекубитален дюшек ST80 12 20.11.2019
41 Антидекубитален дюшек SY300 12 20.11.2019
42 Антидекубитален дюшек SY400 12 20.11.2019
43 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 12 20.11.2019
44 Антидекубитален дюшек с компресор ECM 12 20.11.2019
45 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 12 20.11.2019
46 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 12 20.11.2019
47 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 12 20.11.2019
48 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 12 20.11.2019
49 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 12 20.11.2019
50 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 12 20.11.2019
51 Антидекубитална възглавница 4117 12 20.11.2019
52 Антидекубитална възглавница ADC 10 12 20.11.2019
53 Антидекубитална възглавница ADC 20 12 20.11.2019
54 Антидекубитална възглавница KY564 12 20.11.2019
55 Антидекубитална възглавница KY567 12 20.11.2019
56 Антидекубитална възглавница KY573 12 20.11.2019
57 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 20.11.2019
58 Антидекубитална възглавница Twin 12 20.11.2019
59 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 12 20.11.2019
60 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 12 20.11.2019
61 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 12 20.11.2019
62 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 12 20.11.2019
63 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 12 20.11.2019
64 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 12 20.11.2019
65 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 12 20.11.2019
66 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 12 20.11.2019
67 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 12 20.11.2019
68 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 12 20.11.2019
69 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 12 20.11.2019
70 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 12 20.11.2019
71 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 12 20.11.2019
72 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 12 20.11.2019
73 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 12 20.11.2019
74 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 12 20.11.2019
75 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 12 20.11.2019
76 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 12 20.11.2019
77 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 12 20.11.2019
78 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 12 20.11.2019
79 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 12 20.11.2019
80 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 12 20.11.2019
81 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003L 12 20.11.2019
82 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 12 20.11.2019
83 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 12 20.11.2019
84 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 12 20.11.2019
85 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 12 20.11.2019
86 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 12 20.11.2019
87 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 12 20.11.2019
88 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 12 20.11.2019
89 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 12 20.11.2019
90 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 12 20.11.2019
91 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 12 20.11.2019
92 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 12 20.11.2019
93 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 12 20.11.2019
94 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 12 20.11.2019
95 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-122 12 20.11.2019
96 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 12 20.11.2019
97 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 12 20.11.2019
98 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 12 20.11.2019
99 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 12 20.11.2019
100 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 12 20.11.2019
101 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 12 20.11.2019
102 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 12 20.11.2019
103 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 12 20.11.2019
104 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 12 20.11.2019
105 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 12 20.11.2019
106 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 12 20.11.2019
107 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 12 20.11.2019
108 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 12 20.11.2019
109 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 12 20.11.2019
110 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 12 20.11.2019
111 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 12 20.11.2019
112 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 12 20.11.2019
113 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 12 20.11.2019
114 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 12 20.11.2019
115 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 12 20.11.2019
116 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 12 20.11.2019
117 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 12 20.11.2019
118 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 12 20.11.2019
119 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 12 20.11.2019
120 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 12 20.11.2019
121 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 12 20.11.2019
122 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 12 20.11.2019
123 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-D 12 20.11.2019
124 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 20.11.2019
125 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 12 20.11.2019
126 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 12 20.11.2019
127 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 20.11.2019
128 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 12 20.11.2019
129 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-D 12 20.11.2019
130 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 12 20.11.2019
131 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 12 20.11.2019
132 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-D 12 20.11.2019
133 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 12 20.11.2019
134 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 12 20.11.2019
135 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-D 12 20.11.2019
136 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 12 20.11.2019
137 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214 12 20.11.2019
138 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-D 12 20.11.2019
139 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-P 12 20.11.2019
140 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 12 20.11.2019
141 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-D 12 20.11.2019
142 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 12 20.11.2019
143 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 12 20.11.2019
144 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-D 12 20.11.2019
145 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 12 20.11.2019
146 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 12 20.11.2019
147 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-D 12 20.11.2019
148 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 12 20.11.2019
149 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 12 20.11.2019
150 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-D 12 20.11.2019
151 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 12 20.11.2019
152 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 12 20.11.2019
153 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-D 12 20.11.2019
154 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 12 20.11.2019
155 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 12 20.11.2019
156 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-D 12 20.11.2019
157 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 12 20.11.2019
158 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 12 20.11.2019
159 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-D 12 20.11.2019
160 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 12 20.11.2019
161 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 12 20.11.2019
162 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-D 12 20.11.2019
163 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 12 20.11.2019
164 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 12 20.11.2019
165 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-D 12 20.11.2019
166 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 12 20.11.2019
167 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 12 20.11.2019
168 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-D 12 20.11.2019
169 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 12 20.11.2019
170 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 12 20.11.2019
171 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-D 12 20.11.2019
172 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 12 20.11.2019
173 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 12 20.11.2019
174 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-D 12 20.11.2019
175 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 12 20.11.2019
176 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 12 20.11.2019
177 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-D 12 20.11.2019
178 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 12 20.11.2019
179 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 12 20.11.2019
180 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 12 20.11.2019
181 Инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 12 20.11.2019
182 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 12 20.11.2019
183 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 12 20.11.2019
184 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 12 20.11.2019
185 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 12 20.11.2019
186 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 12 20.11.2019
187 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 12 20.11.2019
188 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 12 20.11.2019
189 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 20.11.2019
190 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-D 12 20.11.2019
191 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 20.11.2019
192 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 20.11.2019
193 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-D 12 20.11.2019
194 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 20.11.2019
195 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 100 12 20.11.2019
196 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 300 12 20.11.2019
197 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 12 20.11.2019
198 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 12 20.11.2019
199 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 20.11.2019
200 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 12 20.11.2019
201 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 12 20.11.2019
202 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 12 20.11.2019
203 Консумативи-Rexton Пуш-бутони и други 12 20.11.2019
204 Консумативи-SONIC Пуш-бутони и други 12 20.11.2019
205 Масичка за инвалидна количка KY561 12 20.11.2019
206 Масичка за инвалидна количка KY574 12 20.11.2019
207 Масичка за инвалидна количка KY575 12 20.11.2019
208 Нерегулируем бастун KY910L 12 20.11.2019
209 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 20.11.2019
210 Патерици тип „Канадка” LEO-320 12 20.11.2019
211 Патерици тип „Канадка” LEO-330 12 20.11.2019
212 Патерици тип „Канадка” LEO-340 12 20.11.2019
213 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 20.11.2019
214 Патерици тип „Подмишечни” LEO-310 12 20.11.2019
215 Патерици тип „канадка” KY923L 12 20.11.2019
216 Патерици тип „канадка” KY937L 12 20.11.2019
217 Проходилка / Ходилка KY912L 12 20.11.2019
218 Проходилка / Ходилка KY9143 12 20.11.2019
219 Проходилка / Ходилка KY9144L 12 20.11.2019
220 Проходилка / Ходилка KY9146L 12 20.11.2019
221 Проходилка / Ходилка KY919L 12 20.11.2019
222 Проходилка / Ходилка KY963L 12 20.11.2019
223 Проходилка / Ходилка KY970 12 20.11.2019
224 Проходилка / Ходилка KY9701 12 20.11.2019
225 Проходилка / Ходилка KY9702 12 20.11.2019
226 Проходилка / Ходилка KY971 12 20.11.2019
227 Проходилка / Ходилка KY972R 12 20.11.2019
228 Проходилка / Ходилка LEO-345 12 20.11.2019
229 Проходилка / Ходилка LEO-355 12 20.11.2019
230 Проходилка / Ходилка LEO-360 12 20.11.2019
231 Проходилка / Ходилка LEO-370 12 20.11.2019
232 Проходилка / Ходилка LEO-371 12 20.11.2019
233 Проходилка / Ходилка LEO-380 12 20.11.2019
234 Проходилка / Ходилка LEO-390 12 20.11.2019
235 Проходилка / Ходилка LEO 374 12 20.11.2019
236 Регулируем бастун KY9201L 12 20.11.2019
237 Регулируем бастун KY920L 12 20.11.2019
238 Регулируем бастун KY927L 12 20.11.2019
239 Регулируем бастун KY9282L 12 20.11.2019
240 Регулируем бастун KY928L 12 20.11.2019
241 Регулируем бастун KY929L 12 20.11.2019
242 Регулируем бастун KY930L 12 20.11.2019
243 Регулируем бастун KY938L 12 20.11.2019
244 Регулируем бастун KY939L 12 20.11.2019
245 Регулируем бастун RPM79010L 12 20.11.2019
246 Регулируем бастун RPM79010LS 12 20.11.2019
247 Регулируем бастун RPM79010R 12 20.11.2019
248 Регулируем бастун RPM79010RS 12 20.11.2019
249 Регулируем бастун RPM79020 12 20.11.2019
250 Регулируем бастун RPM79021 12 20.11.2019
251 Регулируем бастун RPM79022 12 20.11.2019
252 Регулируем бастун RPM79023 12 20.11.2019
253 Регулируем бастун RPM79030 12 20.11.2019
254 Регулируем триопорен бастун KY926 12 20.11.2019
255 Регулируем триопорен бастун LEO-383 12 20.11.2019
256 Регулируем триопорен бастун RPM70040 12 20.11.2019
257 Регулируем четириупорен бастун KY922 12 20.11.2019
258 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 12 20.11.2019
259 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 20.11.2019
260 Регулируем четириупорен бастун LEO-382 12 20.11.2019
261 Регулируем четириупорен бастун RPM70045 12 20.11.2019
262 Регулируем бастун LEO 392 12 20.11.2019
263 Регулируем бастун LEO 393 12 20.11.2019
264 Регулируем бастун LEO 394 12 20.11.2019
265 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 12 20.11.2019
266 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 12 20.11.2019
267 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 12 20.11.2019
268 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 12 20.11.2019
269 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 12 20.11.2019
270 Стол за баня BCR 100 12 20.11.2019
271 Стол за баня BCR 200 12 20.11.2019
272 Стол за баня KY780L 12 20.11.2019
273 Стол за баня KY791 12 20.11.2019
274 Стол за баня KY796L 12 20.11.2019
275 Стол за баня KY798LQ 12 20.11.2019
276 Стол за баня RPM68030 12 20.11.2019
277 Тоалетен стол KY668B 12 20.11.2019
278 Тоалетен стол KY800L 12 20.11.2019
279 Тоалетен стол KY810 12 20.11.2019
280 Тоалетен стол KY811 12 20.11.2019
281 Тоалетен стол KY813L 12 20.11.2019
282 Тоалетен стол KY818L 12 20.11.2019
283 Тоалетен стол KY819 12 20.11.2019
284 Тоалетен стол KY893 12 20.11.2019
285 Тоалетен стол KY896 12 20.11.2019
286 Тоалетен стол LEO-205 12 20.11.2019
287 Тоалетен стол LEO-225 12 20.11.2019
288 Тоалетен стол LEO-235 12 20.11.2019
289 Тоалетен стол RPM68100 12 20.11.2019
290 Тоалетен стол TCR 200 12 20.11.2019