Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"Др.Ортопедик" ЕООД
Населено място:гр. Банкя
Седалище:ул. "Булаир" № 74А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/943 38 38
Факс:
E-mail:dr_kyuchukov@abv.bg
Представляващ:д-р Емил Ангелов Кючуков
Удостоверение:682 / 20.03.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа 111 2 20.03.2020
2 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа 112 2 20.03.2020
3 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало 2407 2 20.03.2020
4 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало 2440 2 20.03.2020
5 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало 2767 2 20.03.2020
6 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало ZN193 2 20.03.2020
7 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало ZN201 2 20.03.2020
8 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic за диабетно стъпало ZN505 2 20.03.2020
9 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа 113 2 20.03.2020
10 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 2476 2 20.03.2020
11 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 2542 2 20.03.2020
12 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 2549 2 20.03.2020
13 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа 2585 2 20.03.2020
14 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN05 2 20.03.2020
15 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN08 2 20.03.2020
16 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN09 2 20.03.2020
17 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN190 2 20.03.2020
18 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN504 2 20.03.2020
19 Ортопедични обувки Dr.Orthopedic от №25 с микропореста гума до 5 см тапа ZN506 2 20.03.2020
20 Ортопедични стеки Dr.Orthopedic 101 2 20.03.2020