Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ПРО ХИЪРИНГ" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул. "Илинден" 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0889 314633
Факс:
E-mail:sfa.ikasabov@gmail.com
Представляващ:Геновева Златева Николова
Удостоверение:683 / 15.05.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии A 10 15.05.2020
2 Батерии A 13 15.05.2020
3 Батерии A 312 15.05.2020
4 Батерии A 675 15.05.2020
5 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 24 15.05.2020
6 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 228 D 24 15.05.2020
7 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 229 D 24 15.05.2020
8 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY277-DW 24 15.05.2020
9 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY377-DW 24 15.05.2020
10 Слухов апарат цифров /програмируем Enya EY477-DW 24 15.05.2020
11 Слухов апарат цифров /програмируем J 306 24 15.05.2020
12 Слухов апарат цифров /програмируем J 306U 24 15.05.2020
13 Слухов апарат цифров /програмируем L 806 24 15.05.2020
14 Слухов апарат цифров /програмируем L 806P 24 15.05.2020
15 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT577-DW 24 15.05.2020
16 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT777-DW 24 15.05.2020
17 Слухов апарат цифров /програмируем Linx 3D LT977-DW 24 15.05.2020
18 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE562-DRW 24 15.05.2020
19 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE762-DRW 24 15.05.2020
20 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE961-DRWC 24 15.05.2020
21 Слухов апарат цифров /програмируем Linx Quattro RE962-DRW 24 15.05.2020
22 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET598-DW 24 15.05.2020
23 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET798-DW 24 15.05.2020
24 Слухов апарат цифров/ програмируем Enzo 3D ET998-DW 24 15.05.2020
25 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE561-DRWC 24 15.05.2020
26 Слухов апарат цифров/ програмируем Linx Quattro RE761-DRWC 24 15.05.2020
27 Слухов апарат цифров/ програмируем MG290-DVI 24 15.05.2020
28 Слухов апарат цифров/ програмируем MG490-DVI 24 15.05.2020
29 Цифров слухов апарат HA-BTE-04 24 15.05.2020
30 Цифров слухов апарат HA-BTE-06 24 15.05.2020
31 Цифров слухов апарат M084N 24 15.05.2020
32 Цифров слухов апарат MO86N 24 15.05.2020
33 Цифров слухов апарат Match MA2T70-V 24 15.05.2020
34 Цифров слухов апарат Match MA3T90-VI 24 15.05.2020
35 Цифров слухов апарат SU05 24 15.05.2020
36 Цифров слухов апарат SU05P 24 15.05.2020
37 Цифров слухов апарат SU05U 24 15.05.2020