Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ИНОВЕЙШЪН ЛАБ" ООД
Населено място:с. Брестовец
Седалище:с. Брестовец, ул. "Съединение" 5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885 474499
Факс:
E-mail:nedelinamircheva@gmail.com
Представляващ:Неделина Красимирова Мирчева
Удостоверение:685 / 17.06.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторни батерии за протеза на горен крайник FJ-LI-ion Battery 18.09.2020
2 Козметична протеза за горен крайник Миохенд надлакътна козметика 02 24 17.06.2020
3 Козметична протеза за горен крайник Миохенд подлакътна козметика 01 24 17.06.2020
4 Козметични ръкавици за протези за горен крайник JL857-L 18.09.2020
5 Миоелектрична протеза за горен крайник Миохенд надлакътна 002 24 17.06.2020
6 Миоелектрична протеза за горен крайник Миохенд подлакътна 001 24 17.06.2020
7 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
8 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
9 Смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
10 Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
11 Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
12 Смяна на твърда гилза за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
13 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
14 Смяна на твърда длан за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
15 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020
16 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 18.09.2020