Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛАЙФ СЪПОРТ МЕДИКАЛ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул. "Белград" № 8, ет. 6, ап. 17
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888/594 265
Факс:
E-mail:lifemedicalnv@gmail.com
Представляващ:Ненко Василев василев
Удостоверение:694 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка EV800 24 25.11.2020
2 Акумулаторна инвалидна количка EWC100 12 25.11.2020
3 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 25.11.2020
4 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 25.11.2020
5 Акумулаторна инвалидна количка KY101L-41 24 25.11.2020
6 Акумулаторна инвалидна количка KY102L-45 24 25.11.2020
7 Акумулаторна инвалидна количка KY110A-46 24 25.11.2020
8 Акумулаторна инвалидна количка KY110LA-46 24 25.11.2020
9 Акумулаторна инвалидна количка KY111A-46 24 25.11.2020
10 Акумулаторна инвалидна количка KY112A 24 25.11.2020
11 Акумулаторна инвалидна количка KY121C 24 25.11.2020
12 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA-46 24 25.11.2020
13 Акумулаторна инвалидна количка KY159L-46 24 25.11.2020
14 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 25.11.2020
15 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 25.11.2020
16 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 25.11.2020
17 Акумулаторни батерии 25.11.2020
18 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS3 25.11.2020
19 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS3-FL 25.11.2020
20 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS3A 25.11.2020
21 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS4E 25.11.2020
22 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS4FA 25.11.2020
23 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS4FL 25.11.2020
24 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS4FS 25.11.2020
25 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS4V 25.11.2020
26 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5 25.11.2020
27 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5-E 25.11.2020
28 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5A 25.11.2020
29 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5AJ 25.11.2020
30 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5E-S 25.11.2020
31 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5S 25.11.2020
32 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS5SJ 25.11.2020
33 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS6 25.11.2020
34 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-MS6-HD 25.11.2020
35 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW1 25.11.2020
36 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW2 25.11.2020
37 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW3 25.11.2020
38 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW3L 25.11.2020
39 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW4-I 25.11.2020
40 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW4-L 25.11.2020
41 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW4-O 25.11.2020
42 Акумулаторни инвалидни колички-GENEMAX GMP-PW4-S 25.11.2020
43 Антидекубитален дюшек AD100 12 25.11.2020
44 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 25.11.2020
45 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 25.11.2020
46 Антидекубитален дюшек -OSD OSD-516-К 12 25.11.2020
47 Антидекубитален дюшек -OSD OSD-S2017 12 25.11.2020
48 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD110P 12 25.11.2020
49 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD120P 12 25.11.2020
50 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD130P 12 25.11.2020
51 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD140P 12 25.11.2020
52 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери SY200 12 25.11.2020
53 Антидекубитална възглавница AD200 12 25.11.2020
54 Антидекубитална възглавница KY564 12 25.11.2020
55 Антидекубитална възглавница KY567 12 25.11.2020
56 Антидекубитални възглавници-Reha Fund 4117 25.11.2020
57 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Lateks Flote 613 25.11.2020
58 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Orto 660 24 25.11.2020
59 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Orto 660 25.11.2020
60 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Super Jez 4115 25.11.2020
61 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Super Jez 4117 25.11.2020
62 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Visco Contact 680 25.11.2020
63 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Visco Flote 611 25.11.2020
64 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Visco Flote 612 25.11.2020
65 Антидекубитални възглавници-Reha Fund Visco Flote Plus 670 25.11.2020
66 Антидекубитални дюшеци-RICANT SNC SY300 12 25.11.2020
67 Антидекубитални дюшеци-RICANT SNC SY300 24 25.11.2020
68 Антидекубитални дюшеци-RICANT SNC SY400 12 25.11.2020
69 Антидекубитални дюшеци-RICANT SNC SY400 24 25.11.2020
70 Антидекубитални дюшеци-Reha Fund Bio Care 300 24 25.11.2020
71 Антидекубитални дюшеци-Reha Fund Bio Care 300 12 25.11.2020
72 Антидекубитални дюшеци-Reha Fund Bio Flote 1000 12 25.11.2020
73 Антидекубитални дюшеци-Reha Fund Bio Flote 2000 12 25.11.2020
74 Бастун - регулируем четириопорен-YUYUE YU850 25.11.2020
75 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN1 25.11.2020
76 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN10 25.11.2020
77 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN11 25.11.2020
78 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN12 25.11.2020
79 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN2 25.11.2020
80 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN3 25.11.2020
81 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN4 25.11.2020
82 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN5 25.11.2020
83 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN6 25.11.2020
84 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN7 25.11.2020
85 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN8 25.11.2020
86 Бастун - регулируем-GENEMAX GMP-CN9 25.11.2020
87 Батерии 10 25.11.2020
88 Батерии 13 25.11.2020
89 Батерии 312 25.11.2020
90 Батерии 675 25.11.2020
91 Батерии Батерии ZA 10 25.11.2020
92 Батерии Батерии ZA 13 25.11.2020
93 Батерии Батерии ZA 675 25.11.2020
94 Батерии Батерии Za 312 25.11.2020
95 Батерии-Rexton 10 25.11.2020
96 Батерии-Rexton 13 25.11.2020
97 Батерии-Rexton 312 25.11.2020
98 Батерии-Rexton 675 25.11.2020
99 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 25.11.2020
100 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания VRTL 12 25.11.2020
101 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания VRTM 12 25.11.2020
102 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания VRTS 12 25.11.2020
103 Говорен апарат AMPLICORD-55X 12 25.11.2020
104 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 25.11.2020
105 Говорен апарат AMPLICORD-D1 12 25.11.2020
106 Говорен апарат NU-VOIS I 25.11.2020
107 Говорен апарат NU-VOIS I 24 25.11.2020
108 Говорен апарат NU-VOIS II 24 25.11.2020
109 Говорен апарат NU-VOIS II 25.11.2020
110 Говорен апарат NU-VOIS III Digital 24 25.11.2020
111 Говорен апарат NU-VOIS III Digital 25.11.2020
112 Говорен апарат R 100 25.11.2020
113 Говорен апарат R 100 24 25.11.2020
114 Говорен апарат R 110 25.11.2020
115 Говорен апарат R 110 24 25.11.2020
116 Говорен апарат R 120 24 25.11.2020
117 Говорен апарат R 120 25.11.2020
118 Говорен апарат R 200 25.11.2020
119 Говорен апарат R 200 24 25.11.2020
120 Говорен апарат R 210 25.11.2020
121 Говорен апарат R 210 24 25.11.2020
122 Говорен апарат R 300 24 25.11.2020
123 Говорен апарат R 300 25.11.2020
124 Говорен апарат R 310 24 25.11.2020
125 Говорен апарат R 310 25.11.2020
126 Говорен апарат R 355 CP 25.11.2020
127 Говорен апарат XTRA-VOIS 25.11.2020
128 Говорен апарат - Индия SPG-2 25.11.2020
129 Говорен апарат - САЩ Romet 25.11.2020
130 Гръдна епитеза Oval A 12 25.11.2020
131 Гръдна епитеза Oval B 12 25.11.2020
132 Гръдна епитеза Oval C 12 25.11.2020
133 Гръдна епитеза Triangle A 12 25.11.2020
134 Гръдна епитеза Triangle B 12 25.11.2020
135 Гръдна епитеза Triangle C 12 25.11.2020
136 Гръдни епитези-SERENA 9201 25.11.2020
137 Гръдни епитези-SERENA 9301 25.11.2020
138 Гръдни епитези-SERENA 9311 25.11.2020
139 Гръдни епитези-SERENA 9341 25.11.2020
140 Гръдни епитези-SERENA 9371 25.11.2020
141 Гръдни епитези-SERENA 9381 25.11.2020
142 Гръдни епитези-SERENA 9431 25.11.2020
143 Гръдни епитези-TRULIFE 333 A Supreme 25.11.2020
144 Гръдни епитези-TRULIFE 344 E Supreme 25.11.2020
145 Гръдни епитези-TRULIFE 355 Partial 25.11.2020
146 Гръдни епитези-TRULIFE 401 Harmony Triangle 25.11.2020
147 Гръдни епитези-TRULIFE 402 Harmony Plus Triangle 25.11.2020
148 Гръдни епитези-TRULIFE 403 Harmony Teardrop 25.11.2020
149 Гръдни епитези-TRULIFE 404 Harmony Profile 25.11.2020
150 Гръдни епитези-TRULIFE 405 Harmony A Supreme 25.11.2020
151 Гръдни епитези-TRULIFE 406 Harmony Connect 25.11.2020
152 Гръдни епитези-TRULIFE 407 Harmony Flex 25.11.2020
153 Гръдни епитези-TRULIFE 408 Harmony Xtend 25.11.2020
154 Гръдни епитези-TRULIFE 44 Leisure Form 25.11.2020
155 Гръдни епитези-TRULIFE 511 Le Coeur 25.11.2020
156 Гръдни епитези-TRULIFE 533 Triangular Partial 25.11.2020
157 Гръдни епитези-TRULIFE 540 Triangle 25.11.2020
158 Гръдни епитези-TRULIFE 541 Crescent 25.11.2020
159 Гръдни епитези-TRULIFE 542 Oval 25.11.2020
160 Гръдни епитези-TRULIFE 543 Eclipse 25.11.2020
161 Гръдни епитези-TRULIFE 544 Teardrop 25.11.2020
162 Гръдни епитези-TRULIFE 561 Impressa 25.11.2020
163 Гръдни епитези-TRULIFE 611 Tri-Leisure Form 25.11.2020
164 Гръдни епитези-TRULIFE 615 Featherweight 25.11.2020
165 Гръдни епитези-TRULIFE 616 Tri-Featherweight 25.11.2020
166 Гръдни епитези-TRULIFE 633 Symphony 25.11.2020
167 Гръдни епитези-TRULIFE 641 Tropez 25.11.2020
168 Гръдни епитези-TRULIFE 722 Symphony Light 25.11.2020
169 Гръдни епитези-TRULIFE 733 Symphony Encore 25.11.2020
170 Гръдни епитези-TRULIFE 922 Calypso 25.11.2020
171 Гръдни епитези-TRULIFE 933 SoLight 25.11.2020
172 Гръдни епитези-TRULIFE 955 Supreme Light 25.11.2020
173 Гръдни епитези-TRULIFE 988 Serene Light 25.11.2020
174 Детска инвалидна количка MC160CP 12 25.11.2020
175 Детска рингова инвалидна количка MC161 12 25.11.2020
176 Електронен ларингс Digital Speech-Aid Labex Comfort UMDNES 10204 24 25.11.2020
177 Електронен ларингс Digital Speech-Aid Labex Digital UMDNES 10204 24 25.11.2020
178 Електронен ларингс Digital Speech-Aid Labex Inspiration UMDNES 10204 24 25.11.2020
179 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY875-46 24 25.11.2020
180 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY901-46 24 25.11.2020
181 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 12 25.11.2020
182 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 24 25.11.2020
183 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 25.11.2020
184 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 24 25.11.2020
185 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 12 25.11.2020
186 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 24 25.11.2020
187 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 24 25.11.2020
188 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 25.11.2020
189 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STC 25.11.2020
190 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STC2D 25.11.2020
191 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STC2L 25.11.2020
192 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STCQ 25.11.2020
193 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STP 25.11.2020
194 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STPQG 25.11.2020
195 Инвалидна количка - рингова-OSD OSD-STPQR 25.11.2020
196 Инвалидна количка - рингова-R. Poon Medical RP-ADS18Q06 25.11.2020
197 Инвалидна количка - рингова-R. Poon Medical RP-SDS18004 25.11.2020
198 Инвалидна количка - рингова-R. Poon Medical RP-SFF18003 25.11.2020
199 Инвалидна количка - рингова-R. Poon Medical RPM-EFDS4508S 25.11.2020
200 Инвалидна количка - рингова-R. Poon Medical RPM-SBCW1001S 12 25.11.2020
201 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб-GENEMAX GMP-7 25.11.2020
202 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб-GENEMAX GMP-L2VR 25.11.2020
203 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб-GENEMAX GMP-L4FB 25.11.2020
204 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб-GENEMAX GMP-LS2 25.11.2020
205 Инвалидни колички - рингови, с регулиращ се гръб-COMFORT CJ-8B250SEF-FR 25.11.2020
206 Инвалидни колички - рингови- GMP-8000HB 25.11.2020
207 Инвалидни колички - рингови- LY-8C100FF 25.11.2020
208 Инвалидни колички - рингови-COMFORT CH-5C100FF 25.11.2020
209 Инвалидни колички - с чужда помощ-OSD RE-MK2200 25.11.2020
210 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 25.11.2020
211 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 24 25.11.2020
212 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 25.11.2020
213 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 24 25.11.2020
214 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 24 25.11.2020
215 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 25.11.2020
216 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 25.11.2020
217 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 24 25.11.2020
218 Комбиниран стол за тоалет и баня MC200 12 25.11.2020
219 Комбиниран стол за тоалет и баня MC210 12 25.11.2020
220 Комбиниран стол за тоалет и баня MC220 12 25.11.2020
221 Комбиниран стол за тоалет и баня MC230 12 25.11.2020
222 Комбиниран стол за тоалет и баня MC240 12 25.11.2020
223 Комбинирани столове-COMFORT LY-154 25.11.2020
224 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-BW1 25.11.2020
225 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-BW1-B 25.11.2020
226 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2A 25.11.2020
227 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2F 25.11.2020
228 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2F-1 25.11.2020
229 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2F-2 25.11.2020
230 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2F-3 25.11.2020
231 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2P 25.11.2020
232 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2R 25.11.2020
233 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM2S 12 25.11.2020
234 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM3AW 12 25.11.2020
235 Комбинирани столове-GENEMAX GMP-CM9 12 25.11.2020
236 Консумативи акумулаторни батерии 25.11.2020
237 Консумативи лагери и гуми 25.11.2020
238 Консумативи - A&M Батерии , Накрайници 25.11.2020
239 Консумативи - BRILLANT 25.11.2020
240 Консумативи - SIEMENS Батерии , Накрайници 25.11.2020
241 Консумативи и резарвни части-HERDEGEN 25.11.2020
242 Консумативи-A&M CIELO 2 ACTIVE 25.11.2020
243 Консумативи-BRILLANT Батерии 25.11.2020
244 Консумативи-COMFORT гуми, лагери 25.11.2020
245 Консумативи-GENEMAX Акумулатори, гуми, лагери 25.11.2020
246 Консумативи-OSD гуми и лагери 25.11.2020
247 Консумативи-R. Poon Medical гуми и лагери 25.11.2020
248 Консумативи-SIEMENS 25.11.2020
249 Консумативи-YUYUE лагери и гуми 25.11.2020
250 Масичка за инвалидна количка KY561 12 25.11.2020
251 Масичка за инвалидна количка KY561 24 25.11.2020
252 Масичка за инвалидна количка-OSD OSD-NS-0409 25.11.2020
253 Нерегулируем бастун KY910L 12 25.11.2020
254 Нерегулируем бастун KY910L 24 25.11.2020
255 Патерици - подмишечни-COMFORT LY-631L 25.11.2020
256 Патерици - подмишечни-COMFORT LY-631M 25.11.2020
257 Патерици - подмишечни-COMFORT LY-631S 25.11.2020
258 Патерици - подмишечни-GENEMAX GMP-PC1 25.11.2020
259 Патерици тип „Канадка” KY923L 24 25.11.2020
260 Патерици тип „Канадка” KY923L 12 25.11.2020
261 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 25.11.2020
262 Патерици тип „Канадка” KY937L 12 25.11.2020
263 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 24 25.11.2020
264 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 25.11.2020
265 Перука Light Long 12 25.11.2020
266 Перука Light Bob 12 25.11.2020
267 Перука Light Short 12 25.11.2020
268 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 PM MM TC P 24 25.11.2020
269 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 VC6 MM TC P 24 25.11.2020
270 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 VC6 PM MM TC P 24 25.11.2020
271 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 PM MM TC P 24 25.11.2020
272 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 V3U PU MM TC P 24 25.11.2020
273 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 VC4 PM MM TC P 24 25.11.2020
274 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 PM MM TC P 24 25.11.2020
275 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 VC6 MM TC P 24 25.11.2020
276 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 VC6 PM MM TC P 24 25.11.2020
277 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 PM MM TC P 24 25.11.2020
278 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 V3U PU MM TC P 24 25.11.2020
279 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 VC4 PM MM TC P 24 25.11.2020
280 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 10 PU OM TC P 24 25.11.2020
281 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 PM MM TC P 24 25.11.2020
282 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 VC6 MM TC P 24 25.11.2020
283 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 VC6 PM MM TC P 24 25.11.2020
284 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 PM MM TC P 24 25.11.2020
285 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 V3U PU MM TC P 24 25.11.2020
286 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 VC4 PM MM TC P 24 25.11.2020
287 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 10 PU OM TC P 24 25.11.2020
288 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 PM MM TC P 24 25.11.2020
289 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 VC6 MM TC P 24 25.11.2020
290 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 VC6 PM MM TC P 24 25.11.2020
291 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 PM MM TC P 24 25.11.2020
292 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 V3U PU MM TC P 24 25.11.2020
293 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 VC4 PM MM TC P 24 25.11.2020
294 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
295 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
296 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L OM DT3 M G 24 25.11.2020
297 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
298 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
299 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
300 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
301 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R OM DT3 M G 24 25.11.2020
302 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
303 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
304 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
305 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
306 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
307 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
308 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
309 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
310 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
311 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L PU OM DT4 P 24 25.11.2020
312 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
313 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
314 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
315 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R PU OM DT4 P 24 25.11.2020
316 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
317 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
318 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L OM DT3 M G 24 25.11.2020
319 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
320 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
321 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
322 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
323 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R OM DT3 M G 24 25.11.2020
324 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
325 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
326 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
327 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
328 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
329 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
330 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
331 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
332 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L PU OM DT4 P 24 25.11.2020
333 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
334 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
335 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
336 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R PU OM DT4 P 24 25.11.2020
337 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
338 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
339 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L OM DT3 M G 24 25.11.2020
340 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
341 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
342 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
343 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
344 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R OM DT3 M G 24 25.11.2020
345 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
346 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
347 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
348 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
349 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
350 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
351 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
352 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
353 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
354 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L PU OM DT4 P 24 25.11.2020
355 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
356 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
357 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
358 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R PU OM DT4 P 24 25.11.2020
359 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
360 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
361 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L OM DT3 M G 24 25.11.2020
362 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
363 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
364 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
365 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
366 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R OM DT3 M G 24 25.11.2020
367 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 25.11.2020
368 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R PM OM DT4 P G 24 25.11.2020
369 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
370 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
371 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
372 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
373 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
374 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
375 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
376 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L PU OM DT4 P 24 25.11.2020
377 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
378 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
379 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
380 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R PU OM DT4 P 24 25.11.2020
381 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
382 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
383 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
384 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
385 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
386 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
387 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
388 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
389 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
390 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
391 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
392 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
393 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 25.11.2020
394 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 25.11.2020
395 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 2 HPm (beige) 24 25.11.2020
396 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 2 S (beige) 24 25.11.2020
397 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 3 HPm (beige) 24 25.11.2020
398 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 3 S (beige) 24 25.11.2020
399 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 HP (beige) 24 25.11.2020
400 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 HPm (beige) 24 25.11.2020
401 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 M (beige) 24 25.11.2020
402 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 500 (beige) 24 25.11.2020
403 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 500 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
404 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 600 (beige) 24 25.11.2020
405 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 600 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
406 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 700 (beige) 24 25.11.2020
407 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 700 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
408 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 800 (beige) 24 25.11.2020
409 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 800 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
410 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Flex:trial (platinum) 24 25.11.2020
411 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Pro (beige) 24 25.11.2020
412 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Pro (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
413 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 500 (beige) 24 25.11.2020
414 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 600 (beige) 24 25.11.2020
415 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 700 (beige) 24 25.11.2020
416 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 800 (beige) 24 25.11.2020
417 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura Flex:trial (platinum) 24 25.11.2020
418 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura Pro (beige) 24 25.11.2020
419 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 500 (beige) 24 25.11.2020
420 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 500 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
421 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 600 (beige) 24 25.11.2020
422 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 600 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
423 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (beige) 24 25.11.2020
424 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (charcoal) 24 25.11.2020
425 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
426 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 800 (beige) 24 25.11.2020
427 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 800 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
428 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Flex:trial (platinum) 24 25.11.2020
429 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Pro (beige) 24 25.11.2020
430 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Pro (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
431 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 500 (beige) 24 25.11.2020
432 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 600 (beige) 24 25.11.2020
433 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 700 (beige) 24 25.11.2020
434 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 800 (beige) 24 25.11.2020
435 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss Flex:trial (platinum) 24 25.11.2020
436 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss Pro (beige) 24 25.11.2020
437 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 500 (beige) 24 25.11.2020
438 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 600 (beige) 24 25.11.2020
439 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 700 (beige) 24 25.11.2020
440 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 800 (beige) 24 25.11.2020
441 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now Pro (beige) 24 25.11.2020
442 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 500 (beige) 24 25.11.2020
443 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 500 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
444 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 600 (beige) 24 25.11.2020
445 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 600 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
446 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 700 (beige) 24 25.11.2020
447 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 700 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
448 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 800 (beige) 24 25.11.2020
449 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 800 (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
450 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Flex:trial (pewter shine) 24 25.11.2020
451 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Pro (beige) 24 25.11.2020
452 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Pro (rechargeable) (beige) 24 25.11.2020
453 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 500 (beige) 24 25.11.2020
454 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 600 (beige) 24 25.11.2020
455 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 700 (beige) 24 25.11.2020
456 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 700 (cinnamon) 24 25.11.2020
457 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 800 (beige) 24 25.11.2020
458 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 500 (beige) 24 25.11.2020
459 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 600 (beige) 24 25.11.2020
460 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 700 (beige) 24 25.11.2020
461 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 800 (beige) 24 25.11.2020
462 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura Flex:trial (pewter shine) 24 25.11.2020
463 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura Pro (beige) 24 25.11.2020
464 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Flex:trial (pewter shine) 24 25.11.2020
465 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Pro (beige) 24 25.11.2020
466 Протезни рула 001:98 25.11.2020
467 Протезни чорапи 002:98 25.11.2020
468 Протезни чорапи 004:04 25.11.2020
469 Протективни чорапи 003:02 25.11.2020
470 Проходилка KY913L 24 25.11.2020
471 Проходилка / Ходилка KY912L 24 25.11.2020
472 Проходилка / Ходилка KY912L 12 25.11.2020
473 Проходилка / Ходилка KY919L 12 25.11.2020
474 Проходилка / Ходилка KY9702 12 25.11.2020
475 Проходилка-COMFORT SL-504D 25.11.2020
476 Регулируем бастун KY9201L 24 25.11.2020
477 Регулируем бастун KY920L 12 25.11.2020
478 Регулируем бастун KY920L 24 25.11.2020
479 Регулируем бастун KY927L 12 25.11.2020
480 Регулируем бастун KY929L 12 25.11.2020
481 Регулируем триопорен бастун KY926 12 25.11.2020
482 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 25.11.2020
483 Резервни части 25.11.2020
484 Резервни части-A&M Батерии, Накрайници 25.11.2020
485 Резервни части-COMFORT 25.11.2020
486 Резервни части-Euro Care 25.11.2020
487 Резервни части-GENEMAX 25.11.2020
488 Резервни части-OSD 25.11.2020
489 Резервни части-RICANT SNC 25.11.2020
490 Резервни части-Reha Fund 25.11.2020
491 Резервни части-SIEMENS Батерии, Накрайници 25.11.2020
492 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC100 12 25.11.2020
493 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC101 12 25.11.2020
494 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC110 12 25.11.2020
495 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC120 12 25.11.2020
496 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC130 12 25.11.2020
497 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC140 12 25.11.2020
498 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC150 12 25.11.2020
499 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC180 12 25.11.2020
500 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC190 12 25.11.2020
501 Стол за баня KY791 25.11.2020
502 Стол за баня KY896 25.11.2020
503 Столове за баня-GENEMAX GMP-3499 25.11.2020
504 Столове за баня-GENEMAX GMP-B1 25.11.2020
505 Столове за баня-GENEMAX GMP-B1-HD 25.11.2020
506 Столове за баня-GENEMAX GMP-B2 25.11.2020
507 Столове за баня-GENEMAX GMP-B2-HD 25.11.2020
508 Столове за баня-GENEMAX GMP-B3 25.11.2020
509 Столове за баня-GENEMAX GMP-B3-HD 25.11.2020
510 Столове за баня-GENEMAX GMP-B4 25.11.2020
511 Столове за баня-GENEMAX GMP-B5 25.11.2020
512 Тоалетен стол KY691 24 25.11.2020
513 Тоалетен стол KY692 24 25.11.2020
514 Тоалетен стол KY692 E 24 25.11.2020
515 Тоалетен стол KY811 25.11.2020
516 Тоалетен стол KY896 12 25.11.2020
517 Тоалетен стол KY896 25.11.2020
518 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3618 25.11.2020
519 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3618-B 25.11.2020
520 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3718 25.11.2020
521 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3718-B 25.11.2020
522 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3758 25.11.2020
523 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3758-B 25.11.2020
524 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-3758-S 25.11.2020
525 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CM3A 25.11.2020
526 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CM7 25.11.2020
527 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CME1 25.11.2020
528 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CME4-26" 25.11.2020
529 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CME4-36" 25.11.2020
530 Тоалетни столове-GENEMAX GMP-CMEI N 25.11.2020
531 антидекубитален дюшек-Euro Ausili R LOW 24 25.11.2020
532 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RBLB 24 25.11.2020
533 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RBLB/E 24 25.11.2020
534 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RBLB/M 24 25.11.2020
535 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RFIB/1 24 25.11.2020
536 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RFIB/3 24 25.11.2020
537 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RFIB/5 24 25.11.2020
538 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT 24 25.11.2020
539 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT PLUS 24 25.11.2020
540 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT/25 24 25.11.2020
541 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT/27 24 25.11.2020
542 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT/3 24 25.11.2020
543 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RINT/5 24 25.11.2020
544 антидекубитален дюшек-Euro Ausili ROW 24 25.11.2020
545 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RSFT 24 25.11.2020
546 антидекубитален дюшек-Euro Ausili RSFT/D 25.11.2020
547 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 1000 25.11.2020
548 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 1000/F 25.11.2020
549 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 200 25.11.2020
550 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 300 25.11.2020
551 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 450 25.11.2020
552 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 451 25.11.2020
553 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 5000 25.11.2020
554 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 6000 25.11.2020
555 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 8000 25.11.2020
556 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL 9000 25.11.2020
557 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL150 25.11.2020
558 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL150/F 25.11.2020
559 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL150N 25.11.2020
560 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL150N/F 25.11.2020
561 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL151 25.11.2020
562 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL500 25.11.2020
563 антидекубитални възглавници-Euro Ausili PL500/F 25.11.2020
564 антидекубитални възглавници-Euro Ausili RCW 25.11.2020
565 антидекубитални възглавници-Euro Ausili RFW 25.11.2020
566 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R01/DAMB 25.11.2020
567 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R01/E 25.11.2020
568 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R01/RBLB/E 25.11.2020
569 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R01/RBLB/M 25.11.2020
570 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R02/E 25.11.2020
571 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R02/RINT/25 25.11.2020
572 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R02/RINT/27 25.11.2020
573 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT R02/RINT/3 25.11.2020
574 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT RINT PLUS 25.11.2020
575 антидекубитални дюшеци и помпи за тях-Euro Ausili KIT RO1/RBLB 25.11.2020
576 гуми и лагери 25.11.2020