Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛЕЦ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, район Красно село, ж.к.Бели брези, бл.21, ет.8, ап.39
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/952 0639; 0887 806 954; 02/443 4351
Факс:9862714
E-mail:
Представляващ:Ева Лъчезарова Александрова
Удостоверение:009-I / 29.08.2007
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка CS800 29.08.2007
2 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 29.08.2007
3 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 29.08.2007
4 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 29.08.2007
5 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 29.08.2007
6 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 29.08.2007
7 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 29.08.2007
8 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 29.08.2007
9 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 29.08.2007
10 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 29.08.2007
11 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 29.08.2007
12 Акумулаторна инвалидна количка FS121 29.08.2007
13 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 29.08.2007
14 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 29.08.2007
15 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 29.08.2007
16 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 29.08.2007
17 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 29.08.2007
18 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 29.08.2007
19 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 29.08.2007
20 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 29.08.2007
21 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 29.08.2007
22 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 29.08.2007
23 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 29.08.2007
24 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 29.08.2007
25 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 29.08.2007
26 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 29.08.2007
27 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 29.08.2007
28 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 12 10.05.2016
29 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 12 10.05.2016
30 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 12 10.05.2016
31 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 12 10.05.2016
32 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 12 10.05.2016
33 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 12 10.05.2016
34 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 12 10.05.2016
35 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 12 10.05.2016
36 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 12 10.05.2016
37 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 12 10.05.2016
38 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 12 10.05.2016
39 Антидекубитален дюшек AIRPAD 12 10.05.2016
40 Антидекубитален дюшек APP 1000-G 23.06.2008
41 Антидекубитален дюшек APP 200-G 23.06.2008
42 Антидекубитален дюшек CODICE 5 12 10.05.2016
43 Антидекубитален дюшек Dynacell 12 10.05.2016
44 Антидекубитален дюшек Dynapad 12 10.05.2016
45 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 29.08.2007
46 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 29.08.2007
47 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 29.08.2007
48 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 10.05.2016
49 Антидекубитален дюшек Eazyflow 350V 12 10.05.2016
50 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412 12 10.05.2016
51 Антидекубитален дюшек Eazyflow 512 12 10.05.2016
52 Антидекубитален дюшек Eazyflow 623 12 10.05.2016
53 Антидекубитален дюшек Eazyflow 934 12 10.05.2016
54 Антидекубитален дюшек GM 105 12 10.05.2016
55 Антидекубитален дюшек Genesis I 23.06.2008
56 Антидекубитален дюшек Genesis II 23.06.2008
57 Антидекубитален дюшек Genesis III 23.06.2008
58 Антидекубитален дюшек LTM 602 23.06.2008
59 Антидекубитален дюшек LTM602 29.08.2007
60 Антидекубитален дюшек LTM661 29.08.2007
61 Антидекубитален дюшек LTM662 29.08.2007
62 Антидекубитален дюшек LTM663 29.08.2007
63 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 12 10.05.2016
64 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 12 10.05.2016
65 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 12 10.05.2016
66 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 12 10.05.2016
67 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 12 10.05.2016
68 Антидекубитален дюшек OSD-4100 29.08.2007
69 Антидекубитален дюшек OSD-4101 29.08.2007
70 Антидекубитален дюшек OSD-4200 29.08.2007
71 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 29.08.2007
72 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 29.08.2007
73 Антидекубитален дюшек ST725 29.08.2007
74 Антидекубитален дюшек ST728 29.08.2007
75 Антидекубитален дюшек ST730 29.08.2007
76 Антидекубитален дюшек ST732 29.08.2007
77 Антидекубитален дюшек TKS2012-A 12 10.05.2016
78 Антидекубитален дюшек VCM202 12 10.05.2016
79 Антидекубитален дюшек VCM502 12 10.05.2016
80 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 02.08.2018
81 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 02.08.2018
82 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 02.08.2018
83 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 02.08.2018
84 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 02.08.2018
85 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 02.08.2018
86 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 02.08.2018
87 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 02.08.2018
88 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 02.08.2018
89 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 02.08.2018
90 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 02.08.2018
91 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 02.08.2018
92 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 02.08.2018
93 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 02.08.2018
94 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 02.08.2018
95 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 02.08.2018
96 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 02.08.2018
97 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 02.08.2018
98 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 02.08.2018
99 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 02.08.2018
100 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 02.08.2018
101 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 02.08.2018
102 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 02.08.2018
103 Антидекубитална възглавница 4115 12 10.05.2016
104 Антидекубитална възглавница 4117 12 10.05.2016
105 Антидекубитална възглавница DRCVT 12 10.05.2016
106 Антидекубитална възглавница DRQE 12 10.05.2016
107 Антидекубитална възглавница DRQE0D 12 10.05.2016
108 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 12 10.05.2016
109 Антидекубитална възглавница DRQК0А 12 10.05.2016
110 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 10.05.2016
111 Антидекубитална възглавница FS520 29.08.2007
112 Антидекубитална възглавница MDQ0011 12 10.05.2016
113 Антидекубитална възглавница MDQ001104 12 10.05.2016
114 Антидекубитална възглавница MDQ001105 12 10.05.2016
115 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 10.05.2016
116 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 10.05.2016
117 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 12 10.05.2016
118 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 12 10.05.2016
119 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 12 10.05.2016
120 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 12 10.05.2016
121 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 12 10.05.2016
122 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 12 10.05.2016
123 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 12 10.05.2016
124 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 12 10.05.2016
125 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 12 10.05.2016
126 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 12 10.05.2016
127 Антидекубитална възглавница OSD-4000 29.08.2007
128 Антидекубитална възглавница OSD-4001 29.08.2007
129 Антидекубитална възглавница OSD-4016 29.08.2007
130 Антидекубитална възглавница OSD-4017 29.08.2007
131 Антидекубитална възглавница OSD-4018 29.08.2007
132 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 10.05.2016
133 Антидекубитална възглавница ST700 29.08.2007
134 Антидекубитална възглавница ST703 29.08.2007
135 Антидекубитална възглавница ST705 29.08.2007
136 Антидекубитална възглавница ST710 29.08.2007
137 Антидекубитална възглавница ST720 29.08.2007
138 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 12 10.05.2016
139 Бастун нерегулируем 719 29.08.2007
140 Бастун нерегулируем FS910L 29.08.2007
141 Бастун нерегулируем RP144 29.08.2007
142 Бастун регулируем 718 29.08.2007
143 Бастун регулируем FS9206L 29.08.2007
144 Бастун регулируем FS920L 29.08.2007
145 Бастун регулируем FS927L 29.08.2007
146 Бастун регулируем FS928L 29.08.2007
147 Бастун регулируем FS9296L 29.08.2007
148 Бастун регулируем FS929L 29.08.2007
149 Бастун регулируем FS9306L 29.08.2007
150 Бастун регулируем FS930L 29.08.2007
151 Бастун регулируем FS9386L 29.08.2007
152 Бастун регулируем FS938L 29.08.2007
153 Бастун регулируем FS939L 29.08.2007
154 Бастун регулируем OSD-8110 29.08.2007
155 Бастун регулируем OSD-8700 29.08.2007
156 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 29.08.2007
157 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 29.08.2007
158 Бастун регулируем RP145NC 29.08.2007
159 Бастун регулируем RP145NL 29.08.2007
160 Бастун регулируем RP146 29.08.2007
161 Бастун регулируем RP147 29.08.2007
162 Бастун регулируем RP148 29.08.2007
163 Бастун регулируем RP149 29.08.2007
164 Бастун триопорен 720 29.08.2007
165 Бастун триопорен FS926 29.08.2007
166 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 29.08.2007
167 Бастун триопорен RP715 29.08.2007
168 Бастун триопорен RP720 29.08.2007
169 Бастун триопорен RP721 29.08.2007
170 Бастун четириопорен 721 29.08.2007
171 Бастун четириопорен FS921 29.08.2007
172 Бастун четириопорен FS924 29.08.2007
173 Бастун четириопорен FS931 29.08.2007
174 Бастун четириопорен FS932 29.08.2007
175 Бастун четириопорен FS934 29.08.2007
176 Бастун четириопорен FS942 29.08.2007
177 Бастун четириопорен FS944 29.08.2007
178 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 29.08.2007
179 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 29.08.2007
180 Бастун четириопорен RP723 29.08.2007
181 Бастун четириопорен RP724 29.08.2007
182 Бастун четириопорен RP726 29.08.2007
183 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 10.05.2016
184 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 10.05.2016
185 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 10.05.2016
186 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 02.08.2018
187 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 02.08.2018
188 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 02.08.2018
189 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 02.08.2018
190 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 02.08.2018
191 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 02.08.2018
192 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 02.08.2018
193 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 02.08.2018
194 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 02.08.2018
195 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 02.08.2018
196 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 02.08.2018
197 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 02.08.2018
198 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 02.08.2018
199 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 02.08.2018
200 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 02.08.2018
201 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 02.08.2018
202 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 02.08.2018
203 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 02.08.2018
204 Детска инвалидна количка DRVB08 12 02.08.2018
205 Детска инвалидна количка DRVF04 12 02.08.2018
206 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 02.08.2018
207 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 02.08.2018
208 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 02.08.2018
209 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 02.08.2018
210 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 02.08.2018
211 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 02.08.2018
212 Детска инвалидна количка DRVRX 12 02.08.2018
213 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 02.08.2018
214 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 02.08.2018
215 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 02.08.2018
216 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 02.08.2018
217 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 02.08.2018
218 Детска инвалидна количка PLIKO 12 02.08.2018
219 Детска инвалидна количка VCWB001 12 02.08.2018
220 Детска инвалидна количка VCWR211 12 02.08.2018
221 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 02.08.2018
222 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 02.08.2018
223 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 02.08.2018
224 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 02.08.2018
225 Инвалидна количка - рингова AR 77 N 200 29.08.2007
226 Инвалидна количка - рингова AR-70 N 200 29.08.2007
227 Инвалидна количка - рингова AR-85 N 200 29.08.2007
228 Инвалидна количка - рингова AR-85 N 200 NEW 29.08.2007
229 Инвалидна количка - рингова CA100 29.08.2007
230 Инвалидна количка - рингова CA103 29.08.2007
231 Инвалидна количка - рингова CA110 29.08.2007
232 Инвалидна количка - рингова CA113 29.08.2007
233 Инвалидна количка - рингова CA120 29.08.2007
234 Инвалидна количка - рингова CA123 29.08.2007
235 Инвалидна количка - рингова CA130 29.08.2007
236 Инвалидна количка - рингова CA133 29.08.2007
237 Инвалидна количка - рингова CA140 29.08.2007
238 Инвалидна количка - рингова CA143 29.08.2007
239 Инвалидна количка - рингова CA150 29.08.2007
240 Инвалидна количка - рингова CA153 29.08.2007
241 Инвалидна количка - рингова CA160 29.08.2007
242 Инвалидна количка - рингова CA163 29.08.2007
243 Инвалидна количка - рингова CA170 29.08.2007
244 Инвалидна количка - рингова CA173 29.08.2007
245 Инвалидна количка - рингова CB 160 23.06.2008
246 Инвалидна количка - рингова FS802-35 29.08.2007
247 Инвалидна количка - рингова FS802C 29.08.2007
248 Инвалидна количка - рингова FS809 29.08.2007
249 Инвалидна количка - рингова FS809B 29.08.2007
250 Инвалидна количка - рингова FS809Y 29.08.2007
251 Инвалидна количка - рингова FS846L 29.08.2007
252 Инвалидна количка - рингова FS864LY 29.08.2007
253 Инвалидна количка - рингова FS871 29.08.2007
254 Инвалидна количка - рингова FS872L 29.08.2007
255 Инвалидна количка - рингова FS873 29.08.2007
256 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 29.08.2007
257 Инвалидна количка - рингова FS874 29.08.2007
258 Инвалидна количка - рингова FS874-51 29.08.2007
259 Инвалидна количка - рингова FS874A 29.08.2007
260 Инвалидна количка - рингова FS874B 29.08.2007
261 Инвалидна количка - рингова FS874L 29.08.2007
262 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 29.08.2007
263 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 29.08.2007
264 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 29.08.2007
265 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 29.08.2007
266 Инвалидна количка - рингова FS874LX 29.08.2007
267 Инвалидна количка - рингова FS874Y 29.08.2007
268 Инвалидна количка - рингова FS875 29.08.2007
269 Инвалидна количка - рингова FS901 29.08.2007
270 Инвалидна количка - рингова FS901B 29.08.2007
271 Инвалидна количка - рингова FS902GC 29.08.2007
272 Инвалидна количка - рингова FS903 29.08.2007
273 Инвалидна количка - рингова FS903L 29.08.2007
274 Инвалидна количка - рингова FS903LB 29.08.2007
275 Инвалидна количка - рингова FS903LC 29.08.2007
276 Инвалидна количка - рингова FS908A 29.08.2007
277 Инвалидна количка - рингова FS908L 29.08.2007
278 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 29.08.2007
279 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 29.08.2007
280 Инвалидна количка - рингова FS909 29.08.2007
281 Инвалидна количка - рингова FS909B 29.08.2007
282 Инвалидна количка - рингова FS950LB 29.08.2007
283 Инвалидна количка - рингова FS951B 29.08.2007
284 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 29.08.2007
285 Инвалидна количка - рингова FS952LC 29.08.2007
286 Инвалидна количка - рингова FS954GC 29.08.2007
287 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 29.08.2007
288 Инвалидна количка - рингова FS955L 29.08.2007
289 Инвалидна количка - рингова FS971LB 29.08.2007
290 Инвалидна количка - рингова FS972 29.08.2007
291 Инвалидна количка - рингова FS974L 29.08.2007
292 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 29.08.2007
293 Инвалидна количка - рингова FS975-51 29.08.2007
294 Инвалидна количка - рингова FS980LA 29.08.2007
295 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 29.08.2007
296 Инвалидна количка - рингова FS983 29.08.2007
297 Инвалидна количка - рингова FS983L 29.08.2007
298 Инвалидна количка - рингова NE-28093 29.08.2007
299 Инвалидна количка - рингова NE-28094 29.08.2007
300 Инвалидна количка - рингова NE-28095 29.08.2007
301 Инвалидна количка - рингова NE-28096 29.08.2007
302 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 29.08.2007
303 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 29.08.2007
304 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 29.08.2007
305 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 29.08.2007
306 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 29.08.2007
307 Инвалидна количка - рингова СА700 29.08.2007
308 Инвалидна количка - рингова СА703 29.08.2007
309 Инвалидна количка - рингова СА710 29.08.2007
310 Инвалидна количка - рингова СА713 29.08.2007
311 Инвалидна количка - рингова СВ100 29.08.2007
312 Инвалидна количка - рингова СВ103 29.08.2007
313 Инвалидна количка - рингова СВ110 29.08.2007
314 Инвалидна количка - рингова СВ113 29.08.2007
315 Инвалидна количка - рингова СВ120 29.08.2007
316 Инвалидна количка - рингова СВ123 29.08.2007
317 Инвалидна количка - рингова СВ130 29.08.2007
318 Инвалидна количка - рингова СВ133 29.08.2007
319 Инвалидна количка - рингова СВ140 29.08.2007
320 Инвалидна количка - рингова СВ143 29.08.2007
321 Инвалидна количка - рингова СВ150 29.08.2007
322 Инвалидна количка - рингова СВ153 29.08.2007
323 Инвалидна количка - рингова СВ160 29.08.2007
324 Инвалидна количка - рингова СВ163 29.08.2007
325 Инвалидна количка - рингова СВ170 29.08.2007
326 Инвалидна количка - рингова СВ173 29.08.2007
327 Инвалидна количка - рингова СВ220 29.08.2007
328 Инвалидна количка - рингова СВ223 29.08.2007
329 Инвалидна количка - рингова СВ230 29.08.2007
330 Инвалидна количка - рингова СВ233 29.08.2007
331 Инвалидна количка - рингова СВ260 29.08.2007
332 Инвалидна количка - рингова СВ263 29.08.2007
333 Инвалидна количка - рингова СВ270 29.08.2007
334 Инвалидна количка - рингова СВ273 29.08.2007
335 Инвалидна количка - рингова СВ300 29.08.2007
336 Инвалидна количка - рингова СВ310 29.08.2007
337 Инвалидна количка - рингова СВ320 29.08.2007
338 Инвалидна количка - рингова СВ330 29.08.2007
339 Инвалидна количка - рингова СВ400 29.08.2007
340 Инвалидна количка - рингова СВ403 29.08.2007
341 Инвалидна количка - рингова СВ405 29.08.2007
342 Инвалидна количка - рингова СВ408 29.08.2007
343 Инвалидна количка - рингова СВ410 29.08.2007
344 Инвалидна количка - рингова СВ413 29.08.2007
345 Инвалидна количка - рингова СВ415 29.08.2007
346 Инвалидна количка - рингова СВ418 29.08.2007
347 Инвалидна количка - рингова СВ420 29.08.2007
348 Инвалидна количка - рингова СВ423 29.08.2007
349 Инвалидна количка - рингова СВ425 29.08.2007
350 Инвалидна количка - рингова СВ428 29.08.2007
351 Инвалидна количка - рингова СВ430 29.08.2007
352 Инвалидна количка - рингова СВ433 29.08.2007
353 Инвалидна количка - рингова СВ435 29.08.2007
354 Инвалидна количка - рингова СВ438 29.08.2007
355 Инвалидна количка - рингова СВ440 29.08.2007
356 Инвалидна количка - рингова СВ443 29.08.2007
357 Инвалидна количка - рингова СВ450 29.08.2007
358 Инвалидна количка - рингова СВ453 29.08.2007
359 Инвалидна количка - рингова СВ460 29.08.2007
360 Инвалидна количка - рингова СВ463 29.08.2007
361 Инвалидна количка - рингова СВ470 29.08.2007
362 Инвалидна количка - рингова СВ473 29.08.2007
363 Инвалидна количка - рингова СВ700 29.08.2007
364 Инвалидна количка - рингова СВ703 29.08.2007
365 Инвалидна количка - рингова СВ710 29.08.2007
366 Инвалидна количка - рингова СВ713 29.08.2007
367 Инвалидна количка - рингова СВ800 29.08.2007
368 Инвалидна количка - с чуждя помощ AR-85 F 300 29.08.2007
369 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 29.08.2007
370 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 29.08.2007
371 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 29.08.2007
372 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 29.08.2007
373 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 29.08.2007
374 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 29.08.2007
375 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 29.08.2007
376 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 29.08.2007
377 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 29.08.2007
378 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 29.08.2007
379 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 29.08.2007
380 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 29.08.2007
381 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 29.08.2007
382 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 29.08.2007
383 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 29.08.2007
384 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 29.08.2007
385 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 29.08.2007
386 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 29.08.2007
387 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 29.08.2007
388 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 29.08.2007
389 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 29.08.2007
390 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 29.08.2007
391 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 29.08.2007
392 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 29.08.2007
393 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 29.08.2007
394 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 29.08.2007
395 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 29.08.2007
396 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 29.08.2007
397 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 29.08.2007
398 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVB8 12 10.05.2016
399 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0C 12 10.05.2016
400 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0E 12 10.05.2016
401 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0F 12 10.05.2016
402 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ PLIKO 12 10.05.2016
403 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWB001 12 10.05.2016
404 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWR211 12 10.05.2016
405 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова DRVL0G 12 10.05.2016
406 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова VCWR211R 12 10.05.2016
407 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 2000 12 10.05.2016
408 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 5000 12 10.05.2016
409 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 1000 12 10.05.2016
410 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 3000 12 10.05.2016
411 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 4000 12 10.05.2016
412 Инвалидна количка-рингова Breezy 90 12 10.05.2016
413 Инвалидна количка-рингова Budget 2 12 10.05.2016
414 Инвалидна количка-рингова Budget 9.050 12 10.05.2016
415 Инвалидна количка-рингова MSW-1000 12 10.05.2016
416 Инвалидна количка-рингова MSW-1100 12 10.05.2016
417 Инвалидна количка-рингова MSW-1200 12 10.05.2016
418 Инвалидна количка-рингова MSW-1300 12 10.05.2016
419 Инвалидна количка-рингова MSW-1400 10.05.2016
420 Инвалидна количка-рингова MSW-1500 12 10.05.2016
421 Инвалидна количка-рингова MSW-2000 12 10.05.2016
422 Инвалидна количка-рингова MSW-2100 12 10.05.2016
423 Инвалидна количка-рингова MSW-2200 12 10.05.2016
424 Инвалидна количка-рингова MSW-2300 12 10.05.2016
425 Инвалидна количка-рингова MSW-2400 12 10.05.2016
426 Инвалидна количка-рингова MSW-2500 12 10.05.2016
427 Инвалидна количка-рингова MSW-4000 12 10.05.2016
428 Инвалидна количка-рингова MSW-4100 12 10.05.2016
429 Инвалидна количка-рингова MSW-4200 12 10.05.2016
430 Инвалидна количка-рингова MSW-4300 12 10.05.2016
431 Инвалидна количка-рингова MSW-4400 12 10.05.2016
432 Инвалидна количка-рингова MSW-4500 12 10.05.2016
433 Инвалидна количка-рингова MSW-5000 12 10.05.2016
434 Инвалидна количка-рингова MSW-5100 12 10.05.2016
435 Инвалидна количка-рингова MSW-5200 12 10.05.2016
436 Инвалидна количка-рингова MSW-5300 12 10.05.2016
437 Инвалидна количка-рингова MSW-5400 12 10.05.2016
438 Инвалидна количка-рингова MSW-5500 12 10.05.2016
439 Инвалидна количка-рингова MSW-6000 12 10.05.2016
440 Инвалидна количка-рингова MSW-6100 12 10.05.2016
441 Инвалидна количка-рингова MSW-6200 12 10.05.2016
442 Инвалидна количка-рингова MSW-6300 12 10.05.2016
443 Инвалидна количка-рингова MSW-6400 12 10.05.2016
444 Инвалидна количка-рингова MSW-6500 12 10.05.2016
445 Инвалидна количка-рингова MSW-7000 12 10.05.2016
446 Инвалидна количка-рингова MSW-7100 12 10.05.2016
447 Инвалидна количка-рингова MSW-7200 12 10.05.2016
448 Инвалидна количка-рингова MSW-7300 12 10.05.2016
449 Инвалидна количка-рингова MSW-7400 12 10.05.2016
450 Инвалидна количка-рингова MTBWA1 12 10.05.2016
451 Инвалидна количка-рингова MTBWB1 12 10.05.2016
452 Инвалидна количка-рингова S1 12 10.05.2016
453 Инвалидна количка-рингова S3 12 10.05.2016
454 Инвалидна количка-рингова S4 12 10.05.2016
455 Инвалидна количка-рингова Sentra EC 12 10.05.2016
456 Инвалидна количка-рингова Service 3.600 12 10.05.2016
457 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 12 10.05.2016
458 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 2 12 10.05.2016
459 Инвалидна количка-рингова VCWK4 12 10.05.2016
460 Инвалидна количка-рингова VCWK42 12 10.05.2016
461 Инвалидна количка-рингова VCWK42L 12 10.05.2016
462 Инвалидна количка-рингова VCWK42M 12 10.05.2016
463 Инвалидна количка-рингова VCWK43 12 10.05.2016
464 Инвалидна количка-рингова VCWK43B 12 10.05.2016
465 Инвалидна количка-рингова VCWK43L 12 10.05.2016
466 Инвалидна количка-рингова VCWK4T 12 10.05.2016
467 Инвалидна количка-рингова VCWK702 12 10.05.2016
468 Инвалидна количка-рингова VCWK703 12 10.05.2016
469 Инвалидна количка-рингова VCWK7C 12 10.05.2016
470 Инвалидна количка-рингова VCWK7CP 12 10.05.2016
471 Инвалидна количка-рингова VCWK7T 12 10.05.2016
472 Инвалидна количка-рингова VCWK9AC 12 10.05.2016
473 Инвалидна количка-рингова VCWK9AH 12 10.05.2016
474 Инвалидна количка-рингова VCWK9AL 12 10.05.2016
475 Инвалидна количка-рингова VCWK9AS 12 10.05.2016
476 Инвалидна количка-рингова VCWK9C 12 10.05.2016
477 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1000 12 10.05.2016
478 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1100 12 10.05.2016
479 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2000 12 10.05.2016
480 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2100 12 10.05.2016
481 Инвалидна количка-рингова, детска MSW-3000 12 10.05.2016
482 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1000 12 10.05.2016
483 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1100 12 10.05.2016
484 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1200 12 10.05.2016
485 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1300 12 10.05.2016
486 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1400 12 10.05.2016
487 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1500 12 10.05.2016
488 Инвалидна количка-рингова, олекотена MSW-7500 12 10.05.2016
489 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3100 12 10.05.2016
490 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3300 12 10.05.2016
491 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3400 12 10.05.2016
492 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3500 12 10.05.2016
493 Инвалидна количка-с чужда помощ, за деца и юноши с ДЦП MSW-3200 12 10.05.2016
494 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 12 10.05.2016
495 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 02.08.2018
496 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 02.08.2018
497 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 02.08.2018
498 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 02.08.2018
499 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 02.08.2018
500 Комбиниран стол за тоалет и баня AR 95 WC 301 29.08.2007
501 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 12 10.05.2016
502 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 02.08.2018
503 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 02.08.2018
504 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 02.08.2018
505 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 29.08.2007
506 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 29.08.2007
507 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 29.08.2007
508 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 29.08.2007
509 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 29.08.2007
510 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 29.08.2007
511 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 29.08.2007
512 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 29.08.2007
513 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 29.08.2007
514 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 12 10.05.2016
515 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 02.08.2018
516 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 02.08.2018
517 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 02.08.2018
518 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 02.08.2018
519 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 02.08.2018
520 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 02.08.2018
521 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 02.08.2018
522 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 02.08.2018
523 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 02.08.2018
524 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 10.05.2016
525 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 10.05.2016
526 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 10.05.2016
527 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 10.05.2016
528 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 29.08.2007
529 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 29.08.2007
530 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 29.08.2007
531 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 29.08.2007
532 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 29.08.2007
533 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 29.08.2007
534 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 29.08.2007
535 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 29.08.2007
536 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 10.05.2016
537 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 10.05.2016
538 Комбиниран стол за тоалет и баня (сгъваем) MCT-20 12 10.05.2016
539 Консумативи акумулаторни батерии 29.08.2007
540 Консумативи гуми, лагери 29.08.2007
541 Консумативи 12 10.05.2016
542 Масичка за инвалидна количка FS560 29.08.2007
543 Масичка за инвалидна количка FS561 29.08.2007
544 Масичка за инвалидна количка FS562 29.08.2007
545 Масичка за инвалидна количка FS563 29.08.2007
546 Масичка за инвалидна количка KY561 12 10.05.2016
547 Масичка за инвалидна количка KY574 12 10.05.2016
548 Масичка за инвалидна количка KY575 12 10.05.2016
549 Масичка за инвалидна количка KY577 12 10.05.2016
550 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 29.08.2007
551 Масичка за инвалидна количка RS988 29.08.2007
552 Масичка за инвалидна количка RS990 29.08.2007
553 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 10.05.2016
554 Масичка за инвалидна количка WW5400 12 10.05.2016
555 Нерегулируем бастун BZN-100 12 10.05.2016
556 Нерегулируем бастун BZN-101 12 10.05.2016
557 Нерегулируем бастун KY910L 12 10.05.2016
558 Ортеза за горен крайник - пластмасова ОГК6-04 11.03.2008
559 Ортеза за горен крайник-кожена 23.06.2008
560 Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към сандал 23.06.2008
561 Ортеза за долен крайник подколянна-скелетна 23.06.2008
562 Ортеза за колянна става - пластмасова без движение ОДК5-07 11.03.2008
563 Ортеза за колянна става - пластмасова с движение ОДКС-09 11.03.2008
564 Ортеза корекционна за “О”Байне 23.06.2008
565 Ортеза корекционна за “Х”Байне 23.06.2008
566 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедична обувка 23.06.2008
567 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към санадал 23.06.2008
568 Патерица - канадка 714 29.08.2007
569 Патерица - канадка FS923L 29.08.2007
570 Патерица - канадка FS933L 29.08.2007
571 Патерица - канадка FS937L 29.08.2007
572 Патерица - канадка OSD-8005(BK,BL,GR) 29.08.2007
573 Патерица - канадка OSD-8006(BK,BL,GR) 29.08.2007
574 Патерица - канадка RP700(B,G,R) 29.08.2007
575 Патерица - канадка RP701(V,R,B,A,N) 29.08.2007
576 Патерица - канадка RP705A 29.08.2007
577 Патерица - подмишечна 712 29.08.2007
578 Патерица - подмишечна FS925L(S,M,L) 29.08.2007
579 Патерица - подмишечна FS935 29.08.2007
580 Патерица - подмишечна FS935L 29.08.2007
581 Патерица - подмишечна FS935S 29.08.2007
582 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86001 29.08.2007
583 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86002 29.08.2007
584 Патерица - подмишечна RP710 29.08.2007
585 Патерица - подмишечна RP713 29.08.2007
586 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 10.05.2016
587 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 10.05.2016
588 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 10.05.2016
589 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 10.05.2016
590 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 10.05.2016
591 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 10.05.2016
592 Подлакътна патерица-канадка KY923L 12 10.05.2016
593 Подлакътна патерица-канадка KY9331L 12 10.05.2016
594 Подлакътна патерица-канадка KY9332L 12 10.05.2016
595 Подлакътна патерица-канадка KY933L 12 10.05.2016
596 Подлакътна патерица-канадка KY937L 12 10.05.2016
597 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 12 10.05.2016
598 Подмишечна патерица AC-100 12 10.05.2016
599 Подмишечна патерица AC-110 12 10.05.2016
600 Подмишечна патерица AC-120 12 10.05.2016
601 Подмишечна патерица AC-130 12 10.05.2016
602 Подмишечна патерица KY925L 12 10.05.2016
603 Подмишечна патерица KY935 12 10.05.2016
604 Подмишечна патерица KY9351M 12 10.05.2016
605 Подмишечна патерица KY935L 12 10.05.2016
606 Подмишечна патерица VCBP0041 12 10.05.2016
607 Проходилка W-001 12 10.05.2016
608 Проходилка W-002 12 10.05.2016
609 Проходилка W-003 12 10.05.2016
610 Проходилка W-004 12 10.05.2016
611 Проходилка W-005 12 10.05.2016
612 Проходилка W-006 12 10.05.2016
613 Проходилка W-007 12 10.05.2016
614 Проходилка W-008 12 10.05.2016
615 Проходилка W-009 12 10.05.2016
616 Проходилка W-010 12 10.05.2016
617 Проходилка (тип ролатор) KY9142 12 10.05.2016
618 Проходилка (тип ролатор) KY9143 12 10.05.2016
619 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 10.05.2016
620 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 10.05.2016
621 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 10.05.2016
622 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 10.05.2016
623 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 10.05.2016
624 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 10.05.2016
625 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 10.05.2016
626 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 10.05.2016
627 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L 12 10.05.2016
628 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-A 12 10.05.2016
629 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-B 12 10.05.2016
630 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9146L 12 10.05.2016
631 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9148L 12 10.05.2016
632 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9149L 12 10.05.2016
633 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, детска KY9144L(S) 12 10.05.2016
634 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, луксозна KY9149L 12 10.05.2016
635 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222 12 10.05.2016
636 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222B 12 10.05.2016
637 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK23231 12 10.05.2016
638 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, подлакътници VCBK223 12 10.05.2016
639 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, степенки VCBK222T 12 10.05.2016
640 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 10.05.2016
641 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964L 12 10.05.2016
642 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964LR 12 10.05.2016
643 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 913L 12 10.05.2016
644 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 10.05.2016
645 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 10.05.2016
646 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP0031 12 10.05.2016
647 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP003204 12 10.05.2016
648 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 10.05.2016
649 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска KY966L(S) 12 10.05.2016
650 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела KY964L-5" 12 10.05.2016
651 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела VCBP003203 12 10.05.2016
652 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с четири колела VCBP0032DWSD 12 10.05.2016
653 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана VCBP0032 12 10.05.2016
654 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSD 12 10.05.2016
655 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSS 12 10.05.2016
656 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSD 12 10.05.2016
657 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSS 12 10.05.2016
658 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 10.05.2016
659 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 10.05.2016
660 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 10.05.2016
661 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 10.05.2016
662 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 10.05.2016
663 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска KY966L(S)-2.5" 12 10.05.2016
664 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9701 12 10.05.2016
665 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9702 12 10.05.2016
666 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY971 12 10.05.2016
667 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY972R 12 10.05.2016
668 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 10.05.2016
669 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 10.05.2016
670 Регулируем бастун BZN-110 12 10.05.2016
671 Регулируем бастун BZN-111 12 10.05.2016
672 Регулируем бастун BZN-112 12 10.05.2016
673 Регулируем бастун BZN-113 12 10.05.2016
674 Регулируем бастун BZN-114 12 10.05.2016
675 Регулируем бастун BZN-115 12 10.05.2016
676 Регулируем бастун BZN-116 12 10.05.2016
677 Регулируем бастун BZN-117 12 10.05.2016
678 Регулируем бастун BZN-118 12 10.05.2016
679 Регулируем бастун BZN-119 12 10.05.2016
680 Регулируем бастун KY920L 12 10.05.2016
681 Регулируем бастун KY927L 12 10.05.2016
682 Регулируем бастун KY9283L 12 10.05.2016
683 Регулируем бастун KY9284L 12 10.05.2016
684 Регулируем бастун KY9285L 12 10.05.2016
685 Регулируем бастун KY928L 12 10.05.2016
686 Регулируем бастун KY929L 12 10.05.2016
687 Регулируем бастун KY930L 12 10.05.2016
688 Регулируем бастун KY938L 12 10.05.2016
689 Регулируем бастун KY939L 12 10.05.2016
690 Регулируем бастун VCBP0022 12 10.05.2016
691 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 10.05.2016
692 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 10.05.2016
693 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 10.05.2016
694 Регулируем триопорен бастун KY926 12 10.05.2016
695 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 10.05.2016
696 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 10.05.2016
697 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 10.05.2016
698 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 10.05.2016
699 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 10.05.2016
700 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 10.05.2016
701 Регулируем четириопорен бастун KY921 12 10.05.2016
702 Регулируем четириопорен бастун KY922 12 10.05.2016
703 Регулируем четириопорен бастун KY924 12 10.05.2016
704 Регулируем четириопорен бастун KY931 12 10.05.2016
705 Регулируем четириопорен бастун KY932 12 10.05.2016
706 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 12 10.05.2016
707 Регулируем четириопорен бастун KY932L 12 10.05.2016
708 Регулируем четириопорен бастун KY934 12 10.05.2016
709 Регулируем четириопорен бастун KY941 12 10.05.2016
710 Регулируем четириопорен бастун KY942L 12 10.05.2016
711 Регулируем четириопорен бастун KY944 12 10.05.2016
712 Регулируем четириопорен бастун KY947 12 10.05.2016
713 Регулируем четириопорен бастун VCBP0021 12 10.05.2016
714 Резервни части Гуми и лагери 12 10.05.2016
715 Резервни части За изброените модели 12 10.05.2016
716 Резервни части 29.08.2007
717 Ремонти по т.2 от Заповед № РД 01/36 от 10.01.2008 год.- т.4 11.03.2008
718 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 02.08.2018
719 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 02.08.2018
720 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 02.08.2018
721 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 02.08.2018
722 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 02.08.2018
723 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 02.08.2018
724 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 02.08.2018
725 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 02.08.2018
726 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 02.08.2018
727 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 02.08.2018
728 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 02.08.2018
729 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 02.08.2018
730 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 02.08.2018
731 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 02.08.2018
732 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 02.08.2018
733 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 02.08.2018
734 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 02.08.2018
735 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 02.08.2018
736 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 02.08.2018
737 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 02.08.2018
738 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 02.08.2018
739 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 02.08.2018
740 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 02.08.2018
741 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 02.08.2018
742 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 02.08.2018
743 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 02.08.2018
744 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 02.08.2018
745 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 02.08.2018
746 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 02.08.2018
747 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 02.08.2018
748 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 02.08.2018
749 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 02.08.2018
750 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 02.08.2018
751 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 02.08.2018
752 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 02.08.2018
753 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 02.08.2018
754 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 02.08.2018
755 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 02.08.2018
756 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 02.08.2018
757 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 02.08.2018
758 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 02.08.2018
759 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 02.08.2018
760 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 02.08.2018
761 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 02.08.2018
762 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 02.08.2018
763 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 02.08.2018
764 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 02.08.2018
765 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 02.08.2018
766 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 02.08.2018
767 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 02.08.2018
768 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 02.08.2018
769 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 02.08.2018
770 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 02.08.2018
771 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 02.08.2018
772 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 02.08.2018
773 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 02.08.2018
774 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 02.08.2018
775 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 02.08.2018
776 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 02.08.2018
777 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 02.08.2018
778 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 02.08.2018
779 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 02.08.2018
780 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 02.08.2018
781 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 02.08.2018
782 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 02.08.2018
783 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 02.08.2018
784 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 02.08.2018
785 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 02.08.2018
786 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 02.08.2018
787 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 02.08.2018
788 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 02.08.2018
789 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 02.08.2018
790 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 02.08.2018
791 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 02.08.2018
792 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 02.08.2018
793 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 02.08.2018
794 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 02.08.2018
795 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 02.08.2018
796 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 02.08.2018
797 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 02.08.2018
798 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 02.08.2018
799 Стол за баня 2B-10 12 10.05.2016
800 Стол за баня 2B-20 12 10.05.2016
801 Стол за баня 2B-30 12 10.05.2016
802 Стол за баня 2B-40 12 10.05.2016
803 Стол за баня 2B-50 12 10.05.2016
804 Стол за баня 933-MoBaLux 29.08.2007
805 Стол за баня DRVW042 12 10.05.2016
806 Стол за баня DRVW048 12 10.05.2016
807 Стол за баня FS796L 29.08.2007
808 Стол за баня FS797L 29.08.2007
809 Стол за баня FS798L 29.08.2007
810 Стол за баня KY791 12 10.05.2016
811 Стол за баня KY796L 12 10.05.2016
812 Стол за баня KY798LQ 12 10.05.2016
813 Стол за баня OSD-RPM-68030 29.08.2007
814 Стол за баня RS929 29.08.2007
815 Стол за баня VCPT0011 12 10.05.2016
816 Стол за баня VCTP0011 12 10.05.2016
817 Стол за баня VCTP0021 12 10.05.2016
818 Тоалетен стол 2C-10 12 10.05.2016
819 Тоалетен стол 2C-20 12 10.05.2016
820 Тоалетен стол 2C-30 12 10.05.2016
821 Тоалетен стол 2C-40 12 10.05.2016
822 Тоалетен стол 2C-50 12 10.05.2016
823 Тоалетен стол 930-2 29.08.2007
824 Тоалетен стол FS696 29.08.2007
825 Тоалетен стол FS893 29.08.2007
826 Тоалетен стол KY810 12 10.05.2016
827 Тоалетен стол KY810-A 12 10.05.2016
828 Тоалетен стол KY813L 12 10.05.2016
829 Тоалетен стол KY814 12 10.05.2016
830 Тоалетен стол KY893 12 10.05.2016
831 Тоалетен стол KY894 12 10.05.2016
832 Тоалетен стол KY894L 12 10.05.2016
833 Тоалетен стол KY895L 12 10.05.2016
834 Тоалетен стол KY896 12 10.05.2016
835 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 29.08.2007
836 Тоалетен стол RP760 29.08.2007
837 Тоалетен стол RP761 29.08.2007
838 Тоалетен стол-несгъваем DRVW02 12 10.05.2016
839 Тоалетен стол-сгъваем DRVW01 12 10.05.2016
840 Тутор за глезенна става - кожен 23.06.2008
841 Тутор за колянна става с две шини – кожен 23.06.2008
842 Тутор за колянна става с една шина – кожен 23.06.2008
843 Ходилка /проходилка/ 722 U 29.08.2007
844 Ходилка /проходилка/ 723 29.08.2007
845 Ходилка /проходилка/ 728-ROLER 29.08.2007
846 Ходилка /проходилка/ 730-ROLATOR 29.08.2007
847 Ходилка /проходилка/ FS912L 29.08.2007
848 Ходилка /проходилка/ FS913L 29.08.2007
849 Ходилка /проходилка/ FS915L 29.08.2007
850 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 29.08.2007
851 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 29.08.2007
852 Ходилка /проходилка/ RP730 29.08.2007
853 Ходилка /проходилка/ RP734 29.08.2007
854 Ходилка /проходилка/ RP735 29.08.2007
855 Ходилка /проходилка/ RP740 29.08.2007
856 Ходилка /проходилка/ RP744 29.08.2007
857 Ходилка /проходилка/ RP745 29.08.2007
858 Ходилка /проходилка/ RP750 29.08.2007
859 Шина на Томас към ортопедични обувки 23.06.2008 26.01.2018
860 комбиниран стол за тоалет и баня 930 29.08.2007
861 комбиниран стол за тоалет и баня AR 95 WC 100 29.08.2007