Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:ЕТ "ВАСЕР - РАНГЕЛ ПЕТКОВ"
Населено място:с. Момино село
Седалище:с. Момино село, Пловдивска област
Адрес за кореспонденция:
Телефон:032671453; 0899400885
Факс:
E-mail:
Представляващ:Рангел Атанасов Петков
Удостоверение:091 / 21.12.2007
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бота – детска/ размер от 30 до 36 10 21.12.2007
2 Бота – мъжка, дамска, детска/ размер от 30 до 45 11 21.12.2007
3 Бота – мъжка/ размер от 40 до 45 09 21.12.2007
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 13 3 17.07.2015
5 Ортопедична обувка (половинка) – мъжка, дамска, детска / размер от 30 до 45 01 21.12.2007
6 Ортопедична обувка (половинка) –дамска, детска/ размер от 30 до 40 02 21.12.2007
7 Ортопедична обувка (половинка) –дамска, детска/ размер от 30 до 40 03 21.12.2007
8 Ортопедична обувка (половинка) –дамска, детска/ размер от 30 до 40 04 21.12.2007
9 Ортопедична обувка (половинка) –дамска, детска/ размер от 30 до 40 05 21.12.2007
10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 12 3 17.07.2015
11 Полубота – мъжка, дамска, детска/ размер от 30 до 45 06 21.12.2007
12 Полубота – мъжка, дамска, детска/ размер от 30 до 45 08 21.12.2007
13 Полубота – мъжка, дамска/ размер от 30 до 45 07 21.12.2007