Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ВИДИА - ЛЮБЕН ВИДЕНОВ"
Населено място:гр. Перник
Седалище:гр.Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методи, бл.8, ап.9
Адрес за кореспонденция:
Телефон:076/607162
Факс:
E-mail:
Представляващ:Любен Илиев Виденов
Удостоверение:102 / 11.02.2008
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Перник ул.Христо Смирненски № 2/3 076/607162 Любен Виденов НЕ 11.02.2008
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив Район Северен, ул. "Драва" № 1 и ул. "Белград" № 18 (приемна за граждани) 032/968472 Иван Касабов Светозар Йоцов, Камен Танчовски 11.02.2008
гр. София ул."Подуево" №11Б 0800 123 50/безплатен за цялата страна/, 02 958 81 10, 02 953 30 32, факс 02 958 27 45 Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж. Илиян Ангелов Илиев 27.11.2017 27.11.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Перник ул.Христо Смирненски № 2/3 076/607162 Любен Виденов Любен Виденов 11.02.2008