Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МИХУ - ИЗИ ЛАЙФ" ЕООД
Населено място:гр. Монтана
Седалище:гр. Монтана, ул. Камен Цанов № 30
Адрес за кореспонденция:
Телефон:096/304262;
Факс:096/304261
E-mail:
Представляващ:Георги Димитров Вантов
Удостоверение:122 / 26.09.2008
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Враца ул. "Скакля" № 4 0885 386 506 Явор Георгиев Вантов НЕ 13.03.2014 30.10.2014
гр. Козлодуй ул. "Завоя на Черна" 19 0885/386506 Росица Бонева Коларова НЕ 26.09.2008 13.03.2014
гр. Монтана гр. Монтана, ул. Камен Цанов №30 096/304262 д-р Георги Вантов НЕ 26.09.2008
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. св. Кирил и Методий" №21 064/807170 Борислав Наков 26.09.2008
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Монтана гр. Монтана, ул. Камен Цанов №30 096/304262 д-р Георги вантов д-р Георги Вантов 26.09.2008