Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОКИ МЕД" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 527, ет. 8, ап.22
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0879 338 453; 0899 814 481; 0879 338 553; 02 953 00 53
Факс:
E-mail:
Представляващ:Октай Фикрет Реджеб
Удостоверение:157 / 08.07.2009
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ботевград бул. "Божко Божилов" № 4 072/ 361040 Николинка Иванова - Петрова ДА 08.07.2009 09.03.2016 09.03.2016
гр. Гоце Делчев гр. Гоце Делчев, ул. "Илинден" № 9 0751/62907 Людмила Томова Лукманова ДА 08.07.2009 21.04.2015 21.04.2015
гр. Гоце Делчев ул. "Паул Ленц" № 1 0886 64 2533 Вера Любенова Кафкова НЕ 21.04.2015 17.06.2015 17.06.2015
гр. Провадия ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 24 0879 33 85 45 Шерха Вели Али НЕ 21.04.2015 21.04.2015
гр. София гр. София, р-н Триадица, ул. Цар Петър № 9-11 02/9530053 Мария Панчева НЕ 08.07.2009 29.11.2013
гр. София ул. "Осогово" бл. 5 партер до вход В 0879 338 453; 0899 814 481; 0879 338 553; 02 953 00 53 Октай Фикрет Реджеб, Ива Георгиева Йоргова НЕ 29.11.2013
гр. Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" № 41 0889/808601 Маргарита Ласкова ДА 08.07.2009 29.11.2013
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ж. к. "Зона Б-5", ул. "Осогово" бл. 5 02/9530053 Октай Фикрет Реджеб Октай Фикрет Реджеб 08.07.2009 16.05.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Провадия ул."Св.Кирил и Методий" №24 0879 338 545 Шерха Вели Али 15.09.2015 15.09.2015