Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"НИКОМЕД" ООД
Населено място:гр. Шумен
Седалище:гр. Шумен, ул. Мизия № 6, ап. 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887/764229
Факс:
E-mail:julkas@abv.bg
Представляващ:Марина Красимирова Симеонова и Юлка Николова Симеонова
Удостоверение:161-II / 03.07.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Каспичан ул. "Мадарски конник" № 73 0887/764 229 Юлка Николова Симеонова НЕ 18.07.2014 21.05.2015 21.05.2015
гр. Шумен гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 86 054/887924; 0888/277 357 Юлка Николова Симеонова(Васка Василева Райкова до 28.02.19г.) НЕ 01.11.2012 28.02.2019
гр. Шумен ул. "Мизия" № 6 054/826098, 0887/764229 Юлка Симеонова НЕ 18.07.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 21 064/ 807170 Борислав Здравков Наков Ивайло Бориславов Христов 15.10.2014
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. "Белград" № 8 032/940036; 0882/900233;факс: 032/963745;e-mail:darinavelichkova@gmail.com Дарина Величкова 01.11.2012 22.03.2017 22.03.2017
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. "Драва" № 1 032/968473 e-mail: ivan_kasabov@Starkey.com Иван Касабов 01.11.2012 28.02.2019 28.02.2019
гр. София бул."Княз Борис I" №143, вх.Б, ет.1 02 988 82 67, 02 988 82 69 Бончо Пеев Димитър Цонков 18.10.2016 18.10.2016
гр. София ул."Подуево" №11Б 02/9588110;;02/9583032;887243973;/080012350 безплатен телефон от цялата страна/ Добромир Колев Петков Добромир Колев Петков, инж.Илиян Илиев 18.10.2016 18.10.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен "Цар Освободител" № 86 054/887924 Юлка Николова Симеонова, (Васка Василева Райкова до 28.02.19г.) Красимир Симеонов Иванов 01.11.2012 28.02.2019