Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АЛЕКСА 2010" ООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:гр. Русе, ул. Плиска № 124, бл.Родопа, ап.64
Адрес за кореспонденция:гр.Ресе, ул. Асен Златаров № 30
Телефон:082/593388; 0885204065
Факс:
E-mail:alexa2010ltd@gmail.com
Представляващ:Диана Атанасова Николова
Удостоверение:188 / 28.05.2010
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул. "Ал. Стамболийски" № 3 0885 204 065 Милка Парушева НЕ 01.12.2014 01.12.2014
гр. Кърджали ул. "Славянска" № 9 0899 534 463 Ана Топалова НЕ 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Съединение № 42 ет.1 0894 369489 Петя Гъркова НЕ 28.05.2010 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" № 5 0895 668821 Николай Митев НЕ 01.12.2014 01.01.2019 01.01.2018
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Васил Априлов № 15а 032/240506 Диана Николова НЕ 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив бул."Руски" №15 032 650 570 Николина Иванова Кърмазлийска НЕ 30.05.2016 30.05.2016
гр. Русе гр. Русе, ул. "Николай Здравков" № 4 082/821547 Светослава Илиева НЕ 28.05.2010 23.12.2011
гр. Русе гр. Русе, ул. Асен Златаров № 30 082/593388; 0885204065 Светослава Иванова НЕ 28.05.2010 01.12.2014
гр. Стара Загора ул. Юрии Венелин № 5 0898 427225 Доротея Драганова НЕ 28.05.2010 01.12.2014 01.12.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов Румен Петров, Йордан Иванов до 28.12.18 г. 01.12.2014 01.12.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул. "Александър Стамболийски" № 3 0885/204065 Милка Парушева Милка Парушева, Женя Петрова от 28.12.18 г. 28.05.2010
гр. Кърджали ул. "Славянска" № 9 0899/534 463 Ана Топалова Ана Топалова 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив ул. Съединение № 42 ет.1 0894 369489 Асен Аврамов, Александра Линева, Радослава Иванова Петя Гъркова, Александра Линева, Асен Аврамов, Радослава Иванова 28.05.2010 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" № 5 0895/668 821 Николай Митев Николай Митев, Диана Николова, Асен Аврамов 01.12.2014 01.01.2019 01.01.2018
гр. Пловдив ул. Васил Априлов № 15а 032/240506 Диана Николова Петя Гъркова до 28.12.18 г., Асен Аврамов, Александра , Диана Николова, Николай Митев, Албена Калинова до 28.12.18 г., Стефан Аврамов, 01.12.2014 01.12.2014
гр. Пловдив бул."Руски"№15 032 650 570 Николина Иванова Кърмазлийска Николина Иванова Кърмазлийска 30.05.2016 30.05.2016
гр. Русе ул. "Николай Здравков" № 4 082/821547 Асен Аврамов Светослава Илиева, Асен Аврамов 28.05.2010 23.12.2011
гр. Русе ул. Асен Златаров № 30 082/593388; 0895/999 315 Светослава Иванова Диана Николова до 28.12.18 г,;Асен Аврамов до 28.12.18 г., Йордан Иванов от 28.12.18 г., Румен Тодоров Петров,Светослава Иванова 28.05.2010
гр. Стара Загора ул. Юрии Венелин № 5 0898 427225 Асен Аврамов Доротея Драганова, Асен Аврамов 28.05.2010 01.12.2014 01.12.2014
Лаборатории за индивидуални отливки:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов 28.05.2010