Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДОНИ - Н 96" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:гр. Ямбол, ул. "Чепеларе" № 44
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Донка Колева Николаева
Удостоверение:211 / 10.08.2011
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 58 0878/140774; 0887/631288; 046/987014 Донка Колева Николаева НЕ 10.08.2011
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 58 046/987014; 0878/140774 м. с Донка Колева Николаева, Николай Радков Николов м. с Донка Колева Николаева, Николай Радков Николов 10.08.2011 14.06.2019