Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ИНВА МЕДИКА - 55" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. "Секвоя" № 11, вх. В, ет. 4, ап. 41
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Милка Милчева Калчева
Удостоверение:215 / 10.08.2011
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна гр. Варна, ул. "Прилеп" № 1 0899/627917 Севил Еюбова НЕ 10.08.2011 06.03.2012
гр. Варна бул. "Осми Приморски полк" № 139, бл. 38, вх. Б 0898/959080 Милка Калчева, Ясен Тодоров Тодоров НЕ 10.08.2011 09.02.2017
гр. Плевен гр. Плевен, ул. "Гео Милев" № 7 064/801706 Даниела Стефанова НЕ 10.08.2011 06.03.2012
гр. Русе гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 16 0899/803872 Свилен Кючуков НЕ 10.08.2011 06.03.2012
гр. София гр. София, бул. "Цар Освободител" № 25 ап. 1 /Между СУ и Орлов мост/ 02/9433838 Петя Димитрова НЕ 10.08.2011 06.03.2012
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" № 1 044/637177 Стефан Таушанов 10.08.2011
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна гр. Варна, ул. "Прилеп" № 1 0899/627917 Севил Еюбова 10.08.2011 06.03.2012
гр. Варна бул. "Осми Приморски полк" № 139, бл. 38, вх. Б 0898/959080 Милка Калчева 10.08.2011 17.02.2015
гр. Плевен гр. Плевен, ул. "Гео Милев" № 7 064/801706 Даниела Стефанова 10.08.2011 06.03.2012
гр. Русе гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 16 0899/803872 Свилен Кючуков 10.08.2011 06.03.2012
гр. София гр. София, бул. "Цар Освободител" № 25 ап. 1 /Между СУ и Орлов мост/ 02/9433838 Петя Димитрова 10.08.2011 06.03.2012