Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВИТАЛИС" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:Русе, ул.Алеи Възраждане №102, вх.1, ет.1
Адрес за кореспонденция:гр.Русе, ул.Солун №34
Телефон:0889 82 31 70; 0888 96 28 51
Факс:
E-mail:
Представляващ:Марийка Филипова Иванова
Удостоверение:025-I / 20.05.2015
Статус: Регистриран
В сила от:20.05.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе гр. Русе, ул.Алеи Възраждане №36 0889 82 31 70; 0888 96 28 51 Марийка Филипова Иванова НЕ 14.09.2007 20.05.2015
с. Иваново с. Иваново, ул. Христо Ботев № 4, Здравна служба 0889/982648 Марийка Филипова НЕ 14.09.2007 18.04.2012
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул."Алея Възраждане" №36 0889 823 170, 0888 962 851 Марийка Филипова Иванова Марийка Филипова Иванова, Лора Александрова Кънчева 10.05.2017 10.05.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул.Алеи Възраждане №36 0889 82 31 70; 0888 96 28 51 Марийка Филипова Иванова 14.09.2007 22.08.2018 22.08.2018
гр. Русе ул. "Алея Възраждане" № 36 0889 823 170; 0888 962 851 Марийка Иванова; Лора Кънчева 28.12.2018 28.12.2018