Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"КОНВЕРСА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, район Триадица, бул. "Ген. Скобелев" № 14
Адрес за кореспонденция:гр.София, бул. Скобелев 10, ап.1
Телефон:02/9530330; 02/5233880; 0888223153
Факс:02/9541206
E-mail:
Представляващ:Нора Чудомирова Добридолска
Удостоверение:026 / 14.09.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев 23 056/816698 Петър Караманов НЕ 14.09.2007 27.04.2012
гр. Варна гр. Варна, ул. Генерал Колев 54, ет.4, офис 18 052/606820 Евгени Стефанов, Виляна Тръпкова Даниела Йорданова НЕ 14.09.2007
гр. Враца гр. Враца, ул.Скобелев 10 092/663145 Тихомир Лаков НЕ 14.09.2007 27.04.2012
гр. Ловеч гр. Ловеч, ул.България 1 068/623805 Малинка Драгнева НЕ 14.09.2007 27.04.2012
гр. Пазарджик ул. "Завоя на Черна" № 5, партер 0888 223 153 Наска Кирикопуло НЕ 04.12.2012 04.12.2012
гр. Първомай гр. Първомай, ул.Княз Борис 87 0887/644748 Иванка Тенгулова НЕ 14.09.2007 27.04.2012
гр. София гр. София, бул. Скобелев № 10, ет.1, ап.1 9530330 Евгени Стефанов, Румен Ангелов НЕ 14.09.2007 13.02.2012
гр. София ул. "Белмекен" № 4, партер, офис 3 02/953 03 30; 02/954 12 06 Евгени Стефанов Коев НЕ 17.07.2015 17.07.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Белмекен" № 4, партер офис3 02/9530330, факс:02 954 1206 Евгени Стефанов Коев 17.07.2015 17.07.2015
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев 23 056/816698 Петър Караманов Петър Караманов 14.09.2007 27.04.2012
гр. Варна гр. Варна, ул. Генерал Колев 54, ет.4, офис 18 052/606820 Евгени Стефанов, Виляна Тръпкова Даниела Йорданова Виляна Тръпкова Даниела Йорданова 14.09.2007
гр. Враца гр. Враца, ул.Скобелев 10 092/663145 Тихомир Лаков Тихомир Лаков 14.09.2007 27.04.2012
гр. Пазарджик ул. "Завоя на черна" № 5, партер 0888/223153; факс: 9541206 Наска Кирикопуло 04.04.2012 04.04.2012
гр. София гр. София, бул. Скобелев № 10, ет.1, ап.1 9530330 Евгени Стефанов, Румен Ангелов Румен Ангелов 14.09.2007 13.02.2012
гр. София ул. "Белмекен" №4, партер офис 3 02/9530330 факс: 02/9541206 Евгени Стефанов Коев 14.09.2007 29.05.2019 29.05.2019