Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АУРА СЪРВИС 2012" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 221, вх. Г, ет. 1, ап. 64
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0879/202117
Факс:
E-mail:goro33@mail.bg
Представляващ:Георги Иванов Търкаланов
Удостоверение:255 / 17.09.2012
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул. "Крали Марко" № 17 032/620401 Стела Начева НЕ 17.09.2012 03.07.2014
гр. София ул. "Казбек" № 1 02/4433594; 0877/110023 Борислава Ценева Дикова НЕ 31.10.2013 03.07.2014 31.10.2013
гр. София ул.Цар Петър 9-11 /и приемна за сервизно обслужване/ 0879/202117 Георги Иванов Търкаланов, Антония Петрова Минева НЕ 17.09.2012 13.03.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул.Цар Петър 9-11 0879/202117; 0879/202116 Георги Иванов Търкаланов 17.09.2012 10.02.2014
гр. София ж.к. "Люлин", бл. 221, вх. Г, ап. 64 Георги Търкаланов 10.02.2014 18.07.2014
гр. София ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, 1-ва гаражна клетка 0897/202117 Георги Иванов Търкаланов Георги Иванов Търкаланов 18.07.2014 08.09.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Св. Иван Рилски" № 26 Андрей Дурмишев 17.09.2012 10.02.2014