Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЛУХОПРОТЕЗЕН ЦЕНТЪР АЛЕКСА" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:гр.Русе, ул. "проф. Асен Златаров" № 30
Адрес за кореспонденция:
Телефон:082/593388; 0898/427225
Факс:
E-mail:asenavramov@gmail.com
Представляващ:Асен Филипов Аврамов
Удостоверение:259 / 01.11.2012
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" № 15А 032/240506 Александра Линева НЕ 10.02.2014
гр. Русе ул. "проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов НЕ 01.11.2012 10.02.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов Румен Петров 01.11.2012
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" 15А 032/240506 Асен Филипов Аврамов Асен Филипов Аврамов, Александра Георгиева Линева, Албена Иванова Калинова, Николай Димитров Митев 10.02.2014
гр. Русе ул. "проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов, Румен Петров, Светослава Иванова Асен Аврамов, Румен Петров, Светослава Иванова 01.11.2012 10.02.2014
Лаборатории за индивидуални отливки:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов 01.11.2012 10.02.2014