Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДАЯНА" ЕООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:Хасково, ул.Раковски 13, вх. Б, ап. 13
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038510248;0896684171;0898600573
Факс:
E-mail:
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:035-I / 06.03.2012
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски 14 038/510248 Тошко Христов НЕ 06.03.2012
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул. Ал. Стамболийски 10 038/510248, 0898/600573 Таня Христова Тошко Христов 06.03.2012
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул. Ал. Стамболийски 14 038/510248, 0898/600573 Таня Христова Тошко Христов 06.03.2012