Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"М и В МЕДИКА" ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:ж.к. "Зорница", бл. 49, партер
Адрес за кореспонденция:гр. Бургас, 8000, ж.к. "Зорница", бл. 49, партер
Телефон:0897/994152
Факс:
E-mail:viliana_pavlova@abv.bg
Представляващ:Вилиана Михайлова Павлова
Удостоверение:269-I / 24.02.2017
Статус: Регистриран
В сила от:24.02.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ж.к. "Зорница", бл. 49, партер 0897/994152 Вилиана Михайлова Павлова, Митко Павлов до 24,02,17г. НЕ 14.03.2013 15.03.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Д-р борислав Наков 14.03.2013
гр. Пловдив ул. "Белград" № 8 032/963745 Дарина Величкова 14.03.2013 24.02.2017 24.02.2017
гр. Пловдив бул. "Свобода" № 72Б 032/968713 Георги Лесев 14.03.2013 04.04.2017 04.04.2017
гр. Сливен ул. "Иван Вазов" бл. 13-Б-2 044/622552 Стоил Стоилов 14.03.2013 10.05.2017 10.05.2017
гр. Сливен ул."Попска" №1 044 63 71 77, 044 62 25 52 Стефан Таушанов 10.05.2017 10.05.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ж.к. "Зорница", бл. 49, партер 0897/994151 Вилиана Михайлова Павлова, Митко Павлов до 24,02,17г. Митко Павлов 14.03.2013