Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АУДИО ПЛЮС" ООД
Населено място:гр. Добрич
Седалище:гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Ясна поляна" № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 12
Адрес за кореспонденция:гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Ясна поляна" № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 12
Телефон:058/600380; 0895/654242
Факс:
E-mail:marianikolova70@gmail.com
Представляващ:Мария Златанова Николова
Удостоверение:273 / 14.03.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул. "Панайот Хитов" № 3 058/600380; 0895/654242 Мария Николова НЕ 14.03.2013
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21 064/807170 Д-р Борислав Наков 14.03.2013
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул. "Панайот Хитов" № 3 058/600380; 0895/654242 Мария Николова Мария Николова 14.03.2013